Проблема подвійного громадянства в зарубіжних країнах

Афтеній А.,Рябовол Л. Т., доктор педагогічних наук, доцент Центральноукраїнський державний педуніверситет ім. В. Винниченка

Останнім часом актуальності набуло питанняподвійного або множинного громадянства.Таке явище позначають терміном «біпатризм»…


Dounload PDF

Відгуки читачів