Розвиток компетентностей — вимога сьогодення

О. І. Мальована, заступник директора з навчально-виховної роботи Прилуцької ЗОШ № 2, Чернігівська обл.

Методологічним підґрунтям розбудови української школи сьогодні є компетентнісна освіта. У Концепції загальної середньої освіти зазначено, що стрижнем освіти ХХІ століття має стати розвивальна, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатна до самоосвіти й саморозвитку, що уміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.


Dounload PDF

Відгуки читачів