Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Синоніміка речень з прямою та непрямою мовою урок за технологією проблемного навчання. 11 клас

Н. І. Кот, учитель-методист української мови та літератури вищої категорії Вербської ЗОШ І–ІІІ ст., Дубенський р-н, Рівненська обл.

Мета:
 • допомогти поглибити учням знання з теми «Способи передання чужого мовлення»;
 • удосконалити вміння й навички розпізнавати речення з прямою мовою та непрямою мовою;
 • виховувати в школярів духовність, милосердя.
Розвивати вміння:
 • передавати чужі думки за допомогою речень з прямою, непрямою мовою, правильно їх оформляти на письмі;
 • замінювати речення з прямою мовою на синонімічні речення з непрямою мовою;
 • розвивати логічне та образне мислення, пам’ять;
 • за допомогою проблемно-ситуативних завдань збагачувати словниковий запас школярів.
Цілі
учні знатимуть: основні відомості про речення з прямою та непрямою мовою, правильно їх інтонувати.
учні вмітимуть:
 • знаходити речення з прямою та непрямою мовою;
 • визначати їхні особливості, виражальні можливості;
 • правильно ставити розділові знаки при прямій мові й обґрунтовувати їх постановку;
 • замінювати речення з прямою мовою на синонімічні речення з непрямою мовою.

 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Методи і прийоми: «Ґронування», обмін побажаннями, дидактичний матеріал: проблемно-ситуативні вправи, репродуктивна й узагальнювальна бесіди, лінгвістична гра «Так чи ні», тестові завдання, робота в парах, «Асоціативний кущ».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Забезпечення емоційної готовності до уроку (обмін побажаннями: «Ти — людина, і бажаю Тобі...»).
 
ІІ. ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ Й ПЛАНУВАННЯ
1. Оголошення концепту теми.
2. Визначення власних цілей і узгодження їх із загальними.
3. Узгодження плану роботи
 
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ
Проблемно-ситуативне завдання
Ситуація.
Тебе запрошено (другом чи подругою) на день народження. У пошуках квітів ти запізнюєшся на вказаний час. З’являєшся тоді, коли всі гості вже за столом…
Складіть невелику розповідь, відтворивши подану ситуацію і розв’язавши її по-своєму. Використайте пряму мову чи діалог.
 

 

ПОСТАНОВКА Й РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ.
1. Лінгвістична гра «Так чи ні?»
1. Речення з прямою мовою, непрямою мовою, невласне прямою мовою, цитата, діалог — це способи передання чужого мовлення? (Так)
2. Дослівне відтворення чужої мови із збереженням лексичних та синтаксичних особливостей — це пряма мова? (Так)
3. Непряма мова становить складносурядне речення? (Ні) (СПР)
4. Речення з прямою мовою містить слова автора та пряму мову, що становить змістове ядро конструкції? (Так)
5. Невласне пряма мова поєднує елементи прямої та непрямої мови? (Так)
6. Діалог — це розповідь одної особи? (Ні)
7. Нову репліку діалогу записують з нового рядка? (Так)
8. Репліки діалогу інколи беруть у лапки? Якщо так, то коли (Так. Коли записують репліки поспіль, а не з абзацу, між ними ставимо тире)
9. Репліки діалогу не можуть містити у собі слів автора? (Ні)
10. Епіграф є різновидом цитати?(Так)
11. Цитати завжди беруть у лапки? (Ні, не завжди. Не беруть, якщо цитують віршований текст.)
12. Чи можна з малої літери писати цитату? (Так) (Якщо вона є частиною речення).
 
2. Підготовка до ЗНО. Тестові завдання
Робота з текстом. Прочитайте текст і виконайте тестові завдання до нього.
1. Антуан де Сент-Екзюпері у своїй знаменитій казці «Маленький принц» сказав: Найголовніше — те, чого очима не побачиш. 2. Що ж є у нас найголовніше, чого ми не бачимо? 3. Душа? 4. Без-
перечно, щира краса людини насправді непомітна.
5. Проте якось же вона виявляється. 6. Виявляється у доброті, милосерді, чуйності, здатності любити, в усіх вчинках людини, в її усмішці, в її душі.7. Це гармонія із самим собою та навколиш-
нім світом. 8. Вона руйнує стіну, барєр непорозуміння, зла, ненависті, зігріваючи всіх, хто перебуває поруч з людиною, котра її випромінює.
 
1. Пунктуаційну помилку допущено:
А у першому реченні;
Б у другому реченні;
В у третьому реченні;
Г у сьомому реченні.
2. Вставне слово, вжите в тексті, виражає:
А порядок викладу думок;
Б джерело інформації;
В впевненість;
Г невпевненість.
3. Орфографічну помилку допущено в слові:
А барєр;
Б ненависть;
В виявляється;
Г найголовніше.
4. У якому реченні вжито відокремлену обставину:
А у третьому;
Б у п’ятому;
В у шостому;
Г у восьмому.
5. Явище повної асиміляції (уподібнення) відбу-
вається в слові:
А безперечно;
Б навколишнім;
В виявляється;
Г усмішці.
 
Код: 1. а; 2. в; 3. а; 4. г; 5. в.
 

 

3. Робота в парах. Творче конструювання
Завдання в парах: перебудуйте подані синтаксичні одиниці.
 • 1-й учень: на речення з прямою мовою та словами автора;
 • 2-й учень: на речення з непрямою мовою.
Прокоментуйте різницю між ними та їхнім інтонаційним оформленням.
 • Умій відчувати поряд з собою людину, умій розуміти її душу, бачити в її очах складний світ — радість, горе, біду, нещастя (В. Сухомлинський).
Своєю поведінкою, своїми вчинками не завдавай людині болю, образи, хвилювання (В. Сухомлинський).
 • Умій підтримати людину, допомогти їй, коли у неї горе (В. Сухомлинський).
 • Умій виховати себе так, щоб ти не «сипав сіль» на чужі, болючі рани, щоб гучно не ступав брудними чобітьми там, де треба затамувати подих, щоб не ломитися в двері, коли треба тихенько, на пальчиках, зайти в неї, щоб не сміятися тоді, коли всім сумно! (В. Сухомлинський)
 
Висновок. Синонімічними є конструкції з прямою й непрямою мовою, але вони характеризуються різними стилістичними відтінками. Пряма мова — це художній прийом змалювання постаті  персонажа, розкриття його внутрішнього світу й поведінки, його ставлення до оточення. Це засіб індивідуалізації мови літературних героїв. Непряма мова стилістично нейтральна, позбавлена експресивності.
 
4. Завдання
Розставити розділові знаки в реченнях, намалювати схеми речень із прямою мовою.
1. А: «П». 2. «П,— а, — п». 3. «П,— а: — П». 4. А: «П», — а.
 • Якщо в склянку з чистою водою ми крапнемо бодай росинку чорнила, вода вже не буде кришталево чиста. Вона буде сіра, брудна, з «душком» сказала Л. Костенко і додала так само і з нашою душею.
 • О. Радищев писав лише тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншій.
 • Якої б віри якого б народу не була людина говорив Шевченко стає нашим найріднішим братом коли вона у біді.
 • О. Гончар зазначав саме в людяності, в здатності любити, у моральній чистоті полягає найвища духовність тому пам’ятаймо про це.
5. «Асоціативний кущ»
Подані речення є цитатами відомих людей.
А як ви розумієте слово «духовність», з якими по-
няттями воно у вас асоціюється?
Духовність — це неодмінна складова нашого
життя. Та, на жаль, все частіше ми говоримо про
бездуховність. Ось результати нашої діяльності.
Показ фото. Учні коментують фотографії, вислов-
люють свої думки.
 
V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП
Учитель. Відомий український письменник Олесь Гончар у вуста одного із героїв відомого роману «Собор» вклав такі слова: «Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ». Я вам ба-
жаю, щоб криниця вашої душі ніколи не висохла. Ви попрацювали сьогодні самостійно, в парі та отримали відповіді на деякі запитання, що виникли у вас.
 • Чи досягнули ви поставлених цілей?
 • Що було найцікавішим на уроці?
 • Що я візьму із уроку в життя?
 • Закінчити речення (письмово в зошитах) «Сьогод нішній урок спонукав мене замислитись над...»
 • Кого із однокласників ви хотіли б відзначити і за що?
 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Мить творчості.
Послання «Усім творцям технічного прогресу»
Висловіть свої думки щодо духовності сучасного покоління. Які поради ви дали б своїм одноліткам, щоб великодушність була реальністю, а не міфом? У своїй творчій роботі використайте речення з прямою мовою та непрямою.
 
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів