Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Формування предметних і життєвих компетентностей учнів через реалізацію змістових ліній модифікованих навчальних програм

Устяновська Т. М., ЗОШ № 20, м. Миколаїв

Ключові компетентності й наскрізні вміня створюють «канву», яка є основою для успішної самореалізації учня як особистості, громадянина і фахівця. (З проекту МОН України «Нова школа — простір освітніх можливостей»)


Ми не можемо уявити сучасне життя без знань іноземних мов. Тенденція глобалізації та інтенсифікації розвитку міжнародних контактів у різноманітних сферах життя знайшли своє відображення в освітніх реаліях сьогодення, стали потужним імпульсом переосмислення та перебудови складових професійного функціоналу вчителя.
 
Новій українській школі потрібні фахівці, здатні до інноваційної діяльності, спроможні трансформувати позитивний досвід минулих років для розв’язання сучасних актуальних проблем.
 
Корінними змінами в шкільних програмах зі всіх навчальних дисциплін стало введення стрижневих змістових ліній, що є запорукою скоординованої співпраці педагогів у вихованні майбутнього покоління.
 
Творча ініціатива, прагнення до пошуку, експерименту, дослідження стали надійним підґрунтям у розробці Т. М. Устяновською оригінальної моделі урочної та позакласної комунікативної діяльності учнів, де простежується гармонійний зв’язок ефективних традиційних прийомів з новітніми технологічними засобами, що допомагає оперативно відреагувати на виклики часу, оптимально реалізувати вимоги останніх державних документів, забезпечити сталий розвиток предметних і життєвих компетентностей школярів.
 
«Навчальні програми з іноземних мов містять низку тем і питань, що безпосередньо пов’язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній. Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих змістових ліній, а лише пропонують орієнтовні шляхи їх реалізацію» (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09. 08. 2017 р. № 1/9-436). Це дозволяє розширити діапазон засобів педагогічного впливу на становлення особистості, дає можливість для проявів авторського бачення тематичних аналогів й альтернатив, актуалізації програмного матеріалу, для застосування сучасних освітніх технологій у досягненні позитивних результатів формування полікультурних і політехнічних якостей учнів (див. схеми 1 та 2).
 
 
Накопичений багаторічний досвід проведених інтегрованих, бінарних, полікультурних уроків став основою створення модифікованої матриці удосконалення комунікативних навичок, формування культури розумової праці, духовно-морального збага чення вихованців.
 
Відправною точкою в побудові освітнього процесу вчителька вважає мотиваційно-цільовий аспект уроку. Безперечно, інтерес, потреба дитини спілкуватися англійською мовою,  опанувати соціокультурну інформацію про країни та народи світу є могутнім фактором розвиваючого впливу, джерелом для самореалізації.
 
Головне завдання уроку-максимальне занурення дітей до продуктивної комунікативної діяльності, під час якої вони формулюють задачі, очікуванні результати, обирають із запропонованих структурні елементи, джерела інформації, засоби й тематичні аспекти спілкування, отримують досвід ведення дискусій, дебатів, опонентного виступу. Діти навчаються аргументувати, відстоювати власну точку зору, вою позицію, особистісне ціннісне ставлення до матеріалу, який вивчають.
 
Створюють умови щодо реалізації пізнавального і творчого потенціалу учнів (стіннівки, плакати, медійні презентації, ілюстрації, матеріали проектів).
 
Формуванню предметних і життєвих компетентностей сприяє залучення учнів до виконання творчих завдань, написання наукових робіт, участі в інтелектуальних змаганнях(турнірах, олімпіадах, конкурсах).
 
Особливо це актуально в темах пов’язаних з таким напрямком, як «Екологічна безпека та сталий розвиток». Під час уроків з теми «Довкілля. Екологічні проблеми» Т. М. Устяновська пропонує учням стати активними захисниками оточуючого середовища. Діти вчаться не тільки перераховувати екологічні проблеми, а й пропонувати свої шляхи вирішення під час дебатів. Вони відстоюють свої ідеї і намагаються бути корисними в суспільстві.
 
Слід відзначити, що належати до партії «зелених» дуже модно серед сучасних підлітків у багатьох країнах світу. Молоді люди, завдяки Інтернету, отримали необмежні комунікативні можливості обміну думками. І тут англійська мова є обов’язковим засобом спілкування. Учитель заохочує дітей оформити свою позицію у формі агітаційної листівки, постера чи стіннівки. Виставка цих творчих робіт привертає увагу і створює для учасників атмосферу успіху.
 
Учні відчувають, що роблять добру справу, агітуючи людей не вирубувати дерева, не вбивати тварин, зменшити використання природних ресурсів, не смітити, не використовувати шкідливі хімікати та не забруднювати нашу планету. За таким же принципом організовано конкурс творчих робіт за темами сталого розвитку дитини: «Моє родинне дерево»(презентація членів родини), «Це — моє життя»(опис життєдіяльності підлітків), «Моя школа-моя команда»(оцінка шкільних видів діяльності).
 
На основі власного досвіду дитини вчителька будує конструкцію з нових знань. Учням 4–7-х класів пропонується підготувати свої біографічні історії «Коли я був маленьким», «Зустріч з цікавою людиною», «Головна подія в моєму житті». Вони можуть відповідати з опорю на власні малюнки, комікси або розумові карти (mind-map).
 
Виховний аспект інтегрованого навчання виявляє себе і під час проведення позакласних заходів. Учні 5–6-х класів із задоволенням беруть участь у фестивалі «Подорож до країни Мультляндія». Діти вчаться описувати улюблених героїв, переказувати сюжети, обговорювати проблеми. Вони уявляють себе на місці персонажів і навіть моделюють майбутній розвиток подій.
 
Розвивальні ігри, вікторини, конкурси допомагають учням вчити іноземну мову із задоволенням. Кожна дитина може знайти щось цікаве для себе і покращити свої здібності. У старшій школі такі талановиті учні можуть організувати клуб і вже допомагати молодшим дітям розвивати свої інтереси. Наприклад, вихованці Т. М. Устяновської започаткували клуб “Join us”. Старшокласники презентували свої захоплення дітям, проводячи майстер-класи з гри на гітарі, фотографування, співу, гри в баскетбол та танців. Усі учасники проекту розвивали свої здібності, практикували англійську мову та отримали незабутні враження від чудового спілкування.
 
Встановлення ділових партнерських стосунків між учителем і учнем сприяє вільному вибору, творчій винахідливості та дослідницькій діяльності. «Громадянська відповідальність» охоплює теми, які є дуже важливими в становленні молодого покоління. На уроках з англійської мови діти вчаться презентувати свою країну, усвідомлювати своє місце у світі, поважати закони та правила, коректно підтримувати гендерні стосунки.
 
Учитель залучає учнів до підбору мовленнєвих ресурсів до уроку, ставлячи питання: «Які лексичні одиниці, граматичні структури із запропонованих нам знадобляться для розкриття теми, складання діалогу, монологу, плану екскурсії по місту? Можна пропонувати альтернативні форми організації активної співпраці, запитуючи: «Ваші сподівання від уроку? Чи стане це вам у пригоді?». Активізація діяльності учнів через інтерактивні методи навчання завжди є доречним. Рольові ігри, проекти, кейс-уроки, продуктивні дискусії, круглі столи, уроки-аукціони, мозкова атака, прес-конференції завжди допомагають урізноманітнити навчальний процес.
 
Цікаво провести урок-провокацію. Учитель звертається до дітей з проханням замінити вчителя в 3-му класі, наприклад у День самоврядування. Учні мають розподілити обов’язки між членами групи (аніматор, куратор, фотограф, спікер), вивчити вимоги до викладання, скласти план проведення, потренуватись, провести урок і обговорити результати.
 
Т. М. Устяновська входить до складу медіа-проекту «Небачене school-бачення». Вчителі і учні організували шкільне телебачення і решта відео проходило в англомовному режимі. Під час роботи діти спробували бути телеведучими, створювали свої випуски новин, знімали святкові привітання, путівники та рекламні ролики.
 
Регулярно проводять засідання Євроклубу. Телеміст England-Ukraine показав що діти добре знають українські та англійські традиції. З’ясували, що ми маємо спільні ознаки і любов до футболу, традицію співати святкові колядки. Завдяки медіаресурсам учні займають активну громадську позицію і вміють плідно співпрацювати. Діти небайдужі до сучасних подій у рідній країні. Вони обговорюють проблеми соціальної політики, євроінтеграції, АТО. Такі емоційно насичені уроки і позакласні заходи з максимально задіяним потенціалом створюють цілісне сприятливе середовище для становлення самодостатнього громадянинапатріота, готового до виконання суспільних обов’язків, відстоювання духовно-моральних цінностей, ініціативної особистості, здатної нести відповідальність за свій життєвий вибір.
 
Практика свідчить, що англійська мова контактує майже з усіма сферами життя. І предмети з інтегрованої змістової лінії «Здоров’я і безпека» не є винятком. В оновлених програмах майже кожна паралель має тематичні блоки, пов’язані зі здоров’язбережувальними технологіями. Спорт, здоровий спосіб життя, активний відпочинок, правильне харчування, особиста безпека під час надзвичайних ситуацій — ось коло тем, які завжди будуть актуальними в житті дитини.
 
Враховуючи вікову категорію учнів та їхні інтереси, Т. М. Устяновська використовує «змішане навчання». На уроках дітям пропонується скласти діалоги під час перегляду спортивного матчу, узяти інтерв’ю у відомого спортсмена, надати поради щодо здорового стилю життя (must do list), написати оголошення про проведення змагань. Серед учнів школи є і свої спортивні герої, які можуть поділитися досвідом і надихнути інших своїм прикладом.
 
Учитель проводить конкурс молодих поетів та читців. Тематика віршів має бути пов’язана з означеною темою (“Sport is power”, “My game”, “Be healthy”).
 
Внутрішня мотивація в багатьох учнів ще нестійка і залежить від ситуації. Тому Тетяна Миколаївна пропонує своїм вихованцям різні форми заохочення, підтримує успіх кожного і пропонує оригінальні методичні прийоми.
 
Агітаційний рейд “How to be healthy?” спонукає учнів до творчості і виводить за межі класу. Діти вчаться декламувати, презентувати, малювати, реагувати на не очікуванні питання, ініціювати обґрунтовані рішення щодо розв’язання труднощів.
 
Важко переоцінити можливість і актуальність проблем щодо формування здоров’язбережувальної культури учнів, організації корисного дозвілля, виховання почуття любові і поваги до народних традицій. Саме тому ці теми стали панівними напрямками в роботі літніх таборів, керівництво діяльністю яких належить Устяновській Т. М. Учні поглибили свої знання з англійської мови, отримали мовленнєву практику, збагатилися корисною інформацією. Була створена позитивна атмосфера, яка сприяла вільному поводженню та мотивувала вихованців до спілкування в побутових ситуаціях. Наприкінці роботи діти підготували відео та фотозвіти.
 
Активна розумова діяльність учня — це передумова для формування глибоких та міцних знань і розвитку творчого мислення. Інтелектуальна сфера дитини активізується, якщо в неї виникло бажання розуміти, вивчати новий матеріал, з’явилася зацікавленість роботою, коли вона стає безпосереднім учасником освітнього процесу. У сучасному світі надзвичайно важливі знання з напрям ку «Підприємливість та фінансова грамотність».
 
Діти мають бути готовим до дорослого життя і майбутньої кар’єри. На уроках учні відкривають для себе сучасні засоби пересування та умови різноманітних подорожей. Діти вчаться рахувати та робити покупки у вітчизняних супермаркетах і дізнаються про особливості шопінгу за кордоном.
 
Надзвичайно цікавий захід «Інтелектуальний ярмарок». Принцип роботи: дай правильну відповідь — отримай солодкий подарунок. Діти намагаються заробити нагороду.
 
На базі 4–6-х класів учитель проводить групові ігри «Подорож світом», «Світ покупок». А старшокласники отримують нагоду познайомитися з умовами міжнародних навчальних програм, з правилами поведінки на митниці, з умовами роботи аеропортів, вокзалів, інформаційних центрів.
 
Учні 9–11 класів залучаються до розробки проектів, досліджень, мультимедійних презентацій, під час підготовки, демонстрування, дискусійного обговорення яких набувають навичок майбутніх професій, намагаються побудувати власний «бізнес-план», складають контрактну угоду, резюме, створюють креативну рекламу, ведуть економічні розрахунки сімейного бюджету.
 
Система роботи Т. М. Устяновської, методичні моделі уроків, позакласних заходів, побудованих з урахуванням змісту чинних освітніх стандартів, сучасних дидактичнорозвивальних вимог, з опорю на нові освітні технології сприяють створенню цілісного динамічно-комунікативного середовища, реалізації інтеркультурної складової навчальних програм, засвоєнню учнями життєво важливих правил поведінки щодо себе, до природи, до суспільства. 
 
Актуальність і різноманітність інформаційного простору, у якому опановують предметні і ключеві компетентності вихованці Тетяни Миколаївни, надає їм можливість для прийняття самостійних рішень, а широкий діапазон форм і прийомів пізнавально-комунікативної діяльності допомагає розвивати критичне мислення, практично-прикладні навички, здобувати досвід ефективного спілкування бізнес-стосунків, партнерської взаємодії.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів