Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Трудові ресурси і зайнятість населення України. 8 клас

Л. С. Ставична, Єзупільський НВК, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.

Мета: сформувати в учнів знання про зайнятість населення, вміти розрізняти поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»; вміти характеризувати забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України, їхній якісний склад.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, атлас, статистичні відомості про кількість трудових ресурсів, економічно активне населення, безробітних.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Найбільшим багатством кожної держави є її населення. Саме люди створюють матеріальні і духовні цінності. Від їхньої освіченості, професіоналізму, таланту залежить рівень економічного розвитку країни. Характерними рисами більшості українців є любов до рідної землі, до праці, відповідальність, дисциплінованість.
 
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
 • Бесіда
 • Як, на вашу думку, забезпечене працею населення України?
 • Чим пояснюється високий рівень безробіття в нашій державі?
 • Чому багато молоді їде за кордон?
 
Учитель. Рівень зайнятості населення великою мірою залежить від рівня економічного розвитку держави. У різних регіонах нашої країни склалися різні умови для розвитку господарства, тому й рівень безробіття також є неоднаковий.
 
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1 Трудові ресурси, економічно активне і зайняте населення Під трудовими ресурсами в Україні розуміють населення працездатного віку (від 16 до 60 років), яке працює або не працює, а також пенсіонери й підлітки, які працюють. Основна частка трудових ресурсів припадає саме на населення працездатного віку, за винятком інвалідів І і ІІ групи та пенсіонерів, що отримують пенсію на пільгових умовах. Пенсіонери і підлітки, які зайняті в господарській діяльності, також становлять запас робочої сили.
 
Оскільки Україна перейшла на міжнародні стандарти оцінки забезпеченості робочою силою, якою користується Міжнародна організація праці (МОП), то базовим поняттям за цим підходом є економічно  активне населення. Це населення обох статей віком 15–70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг. До нього належать особи, зайняті економічною діяльністю, які приносять дохід (зайняті) та безробітні.
 
В Україні у 2016 році до економічно активного населення належало 17,95 млн осіб або 62,2 % всього населення віком 15–70 років. При цьому 17,3 млн осіб економічно активних перебували у працездатному віці згідно із законодавством України. Вони становили 71,1 % усіх, хто на цей момент був працездатного віку. До зайнятого населення відносять осіб, які займаються економічною діяльністю з метою отримання доходу. Сюди входять ті, хто працює за наймом на умовах повного (неповного) робочого дня (тижня), а також самозайняті (роботодавці, особи, які самостійно забезпечують себе роботою або безкоштовно працюють у сімейному бізнесі).
 
Учнів та студентів працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва, військових строкової служби, до зайнятого населенняне відносять. Вони, разом з пенсіонерами та людьми, які з тих чи інших
причин не шукають роботу, належать до економічно неактивного населення (в Україні у 2016 році таких було близько 10,9 млн осіб). Найбільшу частку (52,8 %, за даними 2016 року) серед неактивних становили
особи, старші за осіб працездатного віку, 21,4 % — учні та студенти денної форми навчання, 20,8 % — виконують домашні обов’язки, перебувають на утриманні.
 
Рівень зайнятості визначають як відношення кількості зайнятого населення віком 15–70 років до всього населення цього віку. В Україні, за підсумками 2016 року, зайняте населення становило 16,3 млн осіб.
 
Проблеми та географія зайнятості населення
Особи 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які не мали роботи, шукають роботу і готові стати до роботи за наймом або на власному підприємстві, за визначенням МОП, належать до безробітних. Відношення кількості безробітних віком 15–70 років до всього економічно активного населення називають рівнем безробіття.
 
У 2008 році рівень безробіття становив 6,3 %, а в 2016 році — 9,7 %, тобто збільшився на 3,4 %.
В Україні існує так зване приховане безробіття. Суть його полягає в тому, що на багатьох підприємствах чисельність працівників значно перевищує оптимальну, тобто таку кількість, за якої забезпечується ефективна робота підприємства, або люди не працюють через тимчасово неактивне підприємство.
 
Окремі регіони України мають певні відмінності в рівнях зайнятості та безробіття населення. Це пов’язано з особливостями демографічних процесів та особливостями економічного розвитку. Найвищий рівень
безробіття в 2016 році зафіксовано в таких областях:
 • Луганська —16,4 %;
 • Донецька — 14,2 %;
 • Полтавська — 13,1 %:
 • Кіровоградська —12,3 %;
 • Херсонська — 12,1 %.
 
Причинами такого високого рівня безробіття є, звичайно, події на сході України та спад розвитку економіки. Найнижчий рівень безробіття в 2016 році був у:
 • Одеській області — 5,8 %:
 • Харківській — 6,3 %;
 • Київській — 6,6 %;
 • Дніпропетровській — 8,1 %.
 
Проблеми зайнятості загалом залишаються найскладнішими у східних областях. В Україні діє система захисту населення через розгалужену мережу служб зайнятості, центрів підготовки та перепідготовки працівників.
 
Низький рівень зарплат та погіршення економічних показників в країні веде до збільшення міграцій населення в більш розвинуті країни Європи, Америки та до зменшення кількості населення загалом.
 
Професійна компетентність трудових ресурсів
Серед зайнятого населення віком 15–70 років кожен п’ятий працівник в Україні був зайнятий у сільському господарстві або промисловості, сьомий — у торгівлі. В останні роки збільшилася кількість зайнятих у будівництві, у готельному та ресторанному бізнесі, торгівлі. Деяке зменшення обсягів зайнятості зафіксоване в сільському господарстві, промисловості та освіті.
 
У розвинутих країнах існує чітка і цілком обґрунтована залежність матеріального добробуту людини від рівня та якості здобутої нею освіти. Однак в Україні низькі стандарти оплати праці не дозволяють віднести до середнього класу за рівнем життя значну частину найманих професіоналів з вищою освітою. Сьогодні більш ніж половина людей з вищою освітою «не дотягує» навіть до груп людей із середніми доходами, при цьому значна частина перебуває між бідністю і середнім рівнем доходів.
 
За профілем освіти найвищим рівнем доходів вирізняються в Україні особи, які мають вищу освіту в галузі військової справи та юриспруденції, а найнижчими — особи з вищою сільськогосподарською, педагогічною та медичною освітою.
 
Тільки правильне, раціональне використання трудових ресурсів та належна оцінка висококваліфікованої інтелектуальної праці можуть забезпечити високі темпи розвитку господарства держави, підвищення добробуту населення.
 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 • Бесіда
Назвіть суттєві ознаки понять: «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення». Поясніть причини неповної зайнятості трудових ресурсів, зміни в структурі зайнятості.
Яке значення має високий рівень професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого економічного розвитку держави?
 • Практичне завдання
Про склад населення регіону відомо, що кількість зайнятих становить 12 млн осіб, пенсіонерів — 2,8 млн осіб, зайнятих неповний робочий день — 1 млн осіб, кількість безробітних — 1,4 млн осіб.
Визначте рівень безробіття в регіоні.
 
Розв’язання
Щоб визначити рівень безробіття в регіоні, необхідно встановити кількість робочої сили. До її складу, як відомо, входять зайняті та безробітні. Зайняті неповний робочий день належать до зайнятих, а тому вже враховані в їх кількості. Тому: Робоча сила = З + Б = 12 + 1,4 = 3,4 (млн осіб) Рівень безробіття = безробітні : робоча сила х 100 % = 1,4 : 3,4 х 100 % = 10,45 %.
 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів