Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Семінар «Уроки державотворчих процесів» (до 100-річчя Української революції). Історія України. 10 клас

Воронцова Ю. В., Дніпровський індустріальний коледж

 

Очікувані результати діяльності
Після цього уроку учні зможуть:
 • узагальнити та систематизувати знання з теми «Українська революція», «Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.)»;
 • продовжити формування навичок самостійного творчого мислення, уміння систематизувати історичні факти й використовувати їх для доведення своєї позиції, робити вибір та відстоювати свою точку зору, критично ставитися до політичних декларацій, поважати думку опонентів, бачити діалектику й неоднозначність історичного процесу;
 • навчатися культури спілкування, сприяти формуванню патріотизму, гордості за український народ і відчуття своєї причетності до його великої і трагічної історії.
Тип заняття: повторювально-узагальнювальний. Заняття проводять як повторювально-узагальнювальне у межах вивчення тем «Українська революція», «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.)» в курсі історії України.
 
Обладнання: мультимедійна дошка, спільний мультимедійний проект «Українська революція» (портрети діячів Української революції, цитати з їхніх висловлювань, фрагменти історичних документів, фотодокументи, плакати «З Україною в серці»).
 
Основний елемент проекту: зіткнення поглядів прихильників і противників політичних сил, що діяли під час Української революції; проблема вибору своєї позиції була запропонована
самими учнями.
 
Підготовчий етап
1. Мотивація теми.
2. Вибір форми заняття як відкритого диспуту представників політичних сил, які брали участь в Українській революції.
3. Перед групами ставлять завдання: прихильники певних політичних сил мають підібрати аргументи й факти, які доводять тезу, що саме ця політична сила найбільш повно відстоювала інтереси українського народу під час революції і діяла найбільш ефективно.
4. Групи спільно готують мультимедійний проект «Моя політична партія».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ
Повідомлення теми та цілей уроку.
 
IІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Викладач. Період Української революції — один із найбільш яскравих, складних і трагічних періодів історії України, коли перед кожним стояла проблема вибору і вибір кожного визначав майбутнє України.
 
ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ
Основні завдання
1. З’ясувати позиції різних політичних сил в Українській революції, їхні сильні та слабкі сторони.
2. Визначити власну позицію в реальній історичній ситуації: на чиєму боці виступив би кожен учасник конференції, яку політичну силу підтримав би?
3. Створити ідеальну модель української національної держави.
4. Визначити, чого вчить досвід Української революції.
 
План заняття
1. Фронтальне опитування за темами «Українська революція», «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності».
2. Виступи представників політичних сил Української революції.
3. Інтерактивна гра за матеріалами виставки, присвяченої 100-річчю Української революції.
4. Проект «Моя політична партія».
5. Історичні уроки Української революції 1917–1920 рр.
 
Правила гри
1. Студенти працюватимуть у групах, заняття відбуватиметься у вигляді змагання між ними.
2. Командам пропонують завдання, за які будуть нараховувати бали.
3. За кожного студента, який не працюватиме впродовж заняття, з команди зніматимуть бали.
4. Члени команди-переможниці отримують наприкінці заняття оцінки, на один бал вищі від зароблених.
5. Перемагає команда, яка отримає найбільшу кількість балів.
 
Викладач. 100 років тому, 25 жовтня 1917 року в Петрограді відбувся Жовтневий переворот, який змінив хід історії багатьох країн. Російська та Українська революції стали наслідком виснажливої Першої світової війни. Українська революція — це найбільш яскравий, драматичний і трагічний період історії України. Тоді перед кожним стояла проблема вибору, від якого залежало майбутнє України.
 
Я вважаю, що той час багато в чому перегукується з не менш драматичним сьогоденням. Це командна гра. Групи отримали випереджальне завдання. Також команди виконуватимуть конкурсні завдання. Для досягнення командами кращого результату мають значення як індивідуальні відповіді, так і команди загалом.
 
(Показ хроніко-документального фільму «Хроніки Української революції».)
 

 

Історичний марафон
1. У складі яких держав перебували українські землі напередодні Першої світової війни?
2. Чи були єдиними політичні сили в баченні майбутнього розвитку України?
3. Внаслідок якої події в Російської імперії прийшов до влади Тимчасовий уряд?
4. Назвіть українські політичні партії, що діяли в Україні на початку революції.
5. Які події передували Українській революції в Росії?
6. Яку назву мав орган влади в Україні, утворений 4 березня 1917 року?
7. Коли було проголошено І Універсал?
8. Як називався виконавчий орган влади в Україні? Хто його очолив?
9. Дайте визначення терміна «автономія».
10. Якими були основні положення ІІ Універсалу?
11. Коли відбувся більшовицький переворот у Росії?
12. Яку позицію посідала Українська Центральна Рада щодо більшовиків?
13. Дайте визначення терміна «Універсал».
14. Чому Українська Центральна Рада відмовилась від розбудови Української незалежної держави?
15. Які події спонукали до проголошення ІV Універсалу УЦР? Які ще положення він містив, крім проголошення незалежності УНР, і чому?
16. Коли відбувся бій під Крутами?
17. Коли до влади в Україні прийшов гетьман П. Скоропадський?
18. Коли було створено Український національний союз?
 
Викладач. А зараз я передаю естафету вам.
(Студенти ставлять запитання.)
 
Викладач. Ми разом згадали основні події, дати та терміни Української революції. Проте наше головне завдання сьогодні — з’ясувати, чому Українській Центральній Раді, гетьману П. Скоропадському та Директорії не вдалося відстояти незалежну та вільну Україну. А тепер вам належить шляхом жеребкування обрати одну з українських політичних сил часів Української революції, яку ви маєте презентувати. Протягом 5 хв. ви маєте підібрати аргументи й факти, які доводять тезу, що саме програма цієї політичної сили відстоювала інтереси українського народу під час революції і діяла найбільш ефективно.
 
Виступи представників політичних сил Української революції
(Виступ представників Української Центральної Ради)
 
Запитання
1. Чому не були виконані умови ІІІ Універсалу?
2. Коли, на якому етапі Українська Центральна Рада почала втрачати свій авторитет серед населення?
3. Який період діяльності Центральної Ради був найбільш ефективним і чому?
(Виступ прихильників гетьмана П. Скоропадського. Презентація «Гетьман П. Скоропадський».)
 
Запитання
1. У якій сфері політика Скоропадського була найбільш ефективною, а в якій найбільш невдалою?
2. Чому гетьману П. Скоропадському не вдалося отримати підтримку народних мас?
(Виступ прихильників Директорії)
 
Запитання
Яку роль у поразці Директорії відіграли внутрішні, а яку зовнішні чинники? Які з них стали вирішальними?
 
Викладач. Розглядаючи цей матеріал, ми з вами з’ясували, що на результат Української національної революції початку ХХ ст. мали вплив багато чинників.
 
Інтерактивна гра
(Учні проводять інтерактивну гру за матеріалами виставки до 100-річчя Української революції в Дніпропетровському Національному історичному музеї ім. Д. І. Яворницького.)
 
Гра «Реставратор»
1. Заповніть пропуски, визначте, уривок з якого документа наведено, назвіть час його створення. «Хай буде … . Не відділяючись від усієї … , не розриваючи з державою російською, хай народ України має … порядкувати своїм життям, хай порядок на Вкраїні дають вибрані вселюдним, … , … і … голосуванням, Всенародні Українські Збори. (Сейм)
2. Визначте, про який орган влади йдеться та коли його було створено. До складу цього органу були обрані генеральні секретарі В. Винниченко (голова), Х. Барановський, С. Єфремов,
Б. Мартос, С. Петлюра, В. Садовський, М. Стасюк, І. Стешенко.
 
Викладач. Бурхливо розгорталися події і в західноукраїнських землях. У жовтні  1918 р. у Львові було створено Українську Національну Раду, а 1 листопада українські війська здобули владу. 13 листопада було проголошено Західно-Українську Народну республіку.
22 січня 1919 р. у Києві відбулось урочисте проголошення Акта злуки (об’єднання) ЗУНР та УНР. Відтоді той день увійшов в історію як День Соборності України.
(Відеоклип О. Пономарьова «Заспіваймо за Україну».)
 
Проект «Моя партія»
(Презентації студентів, які отримали випереджальне завдання створити свою власну політичну партію. Після виступу з презентаціями партій студенти шляхом голосування визначають партію-переможця.)
 
Історичні уроки Української революції 1917–1920 рр.
(Викладач пропонує студентам сформулювати уроки Української революції.)
(Відеоклип А. Івашина «Молитва за Україну».)
 
IV. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ
Викладач. Історія — це не лише наука про минуле, вона завжди повернута в майбутнє. Занурившись в атмосферу політичної боротьби часів Української революції, ми ясніше бачимо перспективу та завдання, які стоять перед нами сьогодні. Зміцнювати українську державність, жити й працювати в ім’я майбутнього Батьківщини, бути справжнім патріотом — наше повсякденне завдання.
 
Література
1. Алексеев Ю. М. Історія України.: Навчальний посібник / Ю. М. Алексеев, А. Г. Вертерел. — К. : Каравела, 2004. — 256 с.
2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 535 с.
3. Бойко О. Д. Історія України. — К. : ВЦ «Академія», 2001. — 656 с.
4. Видатні постаті в історії України (IX–XIX ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. — К. : Вища школа, 2002. — 359 с.
5. Грушевсъкий М. С. Ілюстрована історія України. — К. : Наукова думка, 1992.
6. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. — К. : Вища школа, 1990.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Наталя Агаєва

  14 березня 2018

  404 Not Found

  Адміністратор:
  Доброго дня, Наталіє!
  Матеріал перезавантажено, Ви можете з ним ознайомитись. Дякуємо за очікування та увагу до наших видань!