Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання здоров’язбережувальних компетентностей на уроках біології з у рахуванням освітніх можливостей

І. А. Новікова, учитель біології та екології вищої категорії Кліщинського НВК«Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» ім. М. П. Старицького, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.

Істотне погіршення здоров’я дітей у нашій державі пов’язане, в основному, зі збільшенням обсягута ускладненням характеру навчальних навантажень, міжособистісних відносин усередині класу,нестачею рухової активності, неправильним харчуванням учнів, недотриманням гігієнічних вимогв організації навчального процесу, відсутністю в учнів елементарних знань про те, як стати здоровим. У зв’язку з цим одним із напрямків діяльності сучасної школи є збереження здоров’я підростаючого покоління. Для цього використовуються здоров’язберігаючі технології, що передбачаютьсукупність педагогічних, психологічних та медичних заходів, спрямованих на захист і забезпеченняздоров’я, формування ціннісного ставлення до нього.


У Концепції Нова школа чітко визначена формуланової школи. В Україні, як і в усьому світі, набирає ваги так зване покоління Y, або «діти тисячоліття », які народилися між 1990 і 2000 роками. Їхні погляди, спосіб життя кардинально відрізняються від старших поколінь. Життя для них — це гармонія між зароблянням коштів, пізнанням нового, самовдосконаленням, грою та розвагою.
 
Концепція пропонує 10 ключових компетентностей нової української школи:
 1. Спілкування державною мовою.
 2. Спілкування іноземними мовами.
 3. Математична грамотність.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність.
 6. Уміння навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні та громадянські компетентності.
 8. Підприємливість.
 9. Загальнокультурна грамотність.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя.
Мета здоров’язбережувальних освітніх технологій навчання — забезпечити школяру можливість реалізувати одну із цих компетентностей: екологічна грамотність і здорове життя, збереження здоров’я за період навчання в школі, сформувати необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити використовувати одержані знання у повсякденному житті. Для досягнення цієї мети велику роль відіграють предмети «Біологія», «Основи здоров’я», викладання яких дозволяє органічно вписувати принципи здоров’язбереження в теми уроків, у різні завдання як на уроках, так і вдома.
 
Одним із головних напрямків здоров’язбереження на моїх уроках біології та екології є створення здорового психологічного клімату на уроці. Це досягається зміною різних видів навчальної
діяльності, що змінюються через кожні 7–10 хв. Це і «Мозковий штурм», і робота у творчих групах, і робота з підручником, і проведення лабораторних досліджень та практичних робіт, і складання та розв’язування кросвордів, і здійснення віртуальних мандрівок, і захист проектів, і цікаві вправи та ігрові ситуації та різні типи уроків біології тощо. Вони сприяють активізації ініціативи і творчого самовираження учнів, розвитку  пам’яті, логічного і критичного мислення, вмінню спілкуватися, не боятися висловлювати свою  думку. Здійснюю індивідуальний підхід до дітей з урахуванням їх особистих можливостей.
 
Велике значення має емоційний клімат науроці. Мажорність уроку, емоційна мотивація на початку уроку, створення ситуації успіху та емоційного розвантаження ведуть до зниження психоемоційного напруження. Діти включаються у творчий процес, у пошук розв’язків та рішень, що сприяють їх розвитку та запобігають утомі, тому що результат будь-якої праці, а особливо розумової, залежить від настрою. У недоброзичливій обстановці втома настає швидше, а хороший настрій, сміх дарують здоров’я. Це досягається використанням наочності, цікавих вправ, відеофільмів, домашніх завдань творчого характеру, ігрових ситуацій.
 
Вправа «Смайлик»
Підніми смайлик, який відповідає твоєму настрою на уроці.
Вправа дає можливість здійснити індивідуальний підхід до учня, виявити настрій, причини його погіршення.
Часто проводжу фізкультхвилинки для учнів 6–11 класів.
 
Фізкультхвилинка для попередження втоми
Масажувати точки фалангою великого пальця спочатку на правій руці, потім на лівій. Ця вправа активізує організм учня і стимулює на майбутню навчальну діяльність, поліпшує рівень перебігу основних психічних процесів пам’яті, уваги тощо, поліпшуючи загальний настрій.
Разом із учнями виготовляємо пам’ятки.
 
Пам’ятка для виконання домашніх завдань
Сідайте за уроки завжди в один і той самий час.
Провітріть кімнату та приберіть усе зайве зі столу.
Вимкніть телевізор та радіо.
Поставте настільну лампу з лівого боку стола.
З’ясуйте розклад уроків на завтра.
Сідайте на стільчик так, щоб край сидіння заходив за край столу.
Закінчивши робити уроки, складіть усе необхідне для школи на завтра у ранець.
Вправа «Термометр»
Учням пропонують поставити на шкалі свій настрій після роботи на уроці.
 
Значну увагу слід приділити вихованню ціннісного ставлення до власного здоров’я під час проведення уроків у 8 класів. Набуття практичних навичок важливе у виконанні практичних
робіт: вимірювання артеріального тиску, визначення порогу слухової чутливості.
 
Під час вивчення дихальної системи здійснюю тренування дихання, яке, не займаючи багато часу, дозволяє не тільки розвивати органи дихання, але і сприяє підвищенню культури спілкування.
 
Під час вивчення травної системи діти знайомляться зі складом харчових продуктів, їх енергетичною цінністю, з енергетичними потребами людини. Звертаю увагу учнів на необхідність своєчасного і збалансованого харчування, проводжую роботу з підвищення культури прийому їжі, дотримання основних гігієнічних вимог. Школярі вчаться складати меню з урахуванням вимог до здорового харчування, отримують необхідні відомості про процеси, що відбуваються з їжею під час її приготування.
 
Велику роль у зміцненні здоров’я учнів відіграє також екологічний простір: провітрювання, озеленення, освітлення кабінету. Сприятливо на здоров’я і настрій впливають запахи, найкращим
джерелом яких є рослини. Крім того, вирішується виховне завдання: діти залучені до догляду за рослинами, бережливого ставлення до них, до всього живого, одержуючи основи екологічного виховання. Від рівня гігієнічної раціональності уроку залежить функціональний стан школярів у процесі навчальної діяльності, можливість тривалий час підтримувати розумову працездатність на високому рівні й попереджувати передчасну втому. Не можна забувати і про те, що гігієнічні умови впливають і на стан учителя, його здоров’я. А це, у свою чергу, впливає на стан і здоров’я учнів. Турбота про здоров’я учнів невіддільна від турботи вчителя про власне здоров’я.
 
Відповідальність за формування здорового способу життя несе все суспільство, але, головним чином, школа. Якщо вчитель правильно побудує свою систему роботи в цьому напрямку, це буде його значним внеском у формування здорового способу життя покоління дітей Y та Z. І реалізація ключових компетентностей Концепції Нова школа буде можливим.
 
Література
 1. Бойченко Т. Валеологія — мистецтво бути здоровим // Здоров’я та фізична культура. — 2005. — № 2. — С. 1–4.
 2. Біологія. Шкільний світ. — 2014. — № 8. — С. 7.
 3. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. — 2006. — № 8 — С. 1–6.
 4. Воронцова Т. В. Навчання здоровому способу життя на основі життєвих навичок / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. — К.: Просвіта, 2007. — 246 с.
 5. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу / ДСанПін 5.5.2008-01 МОЗ України, МОН України. — 2001.
 6. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Методичний посібник / Авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. — К.: А.П.Н., 2002. — 136 с.
 7. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей і молоді. Наказ МОН України № 605 від 21.07.2004 р.
 8. Никифоренко Н. Інноваційне середовище як фактор розвитку особистості // Директор школи. — 2008. — № 9.
 9. Концепція Нова школа (за редакцією М. Грищенко).

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів