Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Логопедичний квест як форма організації корекційної роботи

Т. М. Маршева, учитель-логопед І категорії; М. О. Ілюхіна, вихователь І категорії КЗ «ДНЗ № 6», м. Харків

Насичене інформаційне середовище оточує дитину із самого народження. Дедалі чільніше місце в житті дошкільника займають комп’ютер, ігрові приставки, електронні іграшки. Сучасних дітей складніше здивувати. Це, безумовно, накладає певний відбиток на розвиток особистості дитини. Педагог, ураховуючи конкуренцію з боку машин, змушений працювати в ногу з часом і застосовувати у своїй роботі сучасні засоби навчання й розвитку, нові педагогічні методики й технології.


Формування зв’язного мовлення в дошкільників з ОНР є першорядною важливістю в системі організації логопедичної допомоги. Дуже важливо навчити дітей не тільки передавати свої думки, але й планувати своє мовлення, самостійно орієнтуватися в сюжеті й діях головних героїв, визначати зміст свого висловлення.
 
Зв’язне мовлення — це не просто послідовність пов’язаних одна з одною думок, виражених точними словами в правильно побудованих реченнях, зв’язне мовлення — це всі досягнення дитини щодо засвоєння рідної мови, зокрема його звукової сторони, словникового запасу й граматичного ладу. По тому, як діти висловлюються, можна робити висновок про рівень їхнього мовленнєвого розвитку. Зв’язне мовлення — це найбільш складна форма мовленнєвої діяльності, тобто послідовне систематичне розгорнуте викладання. Основна функція зв’язного монологічного мовлення — комунікативна. У дітей без мовленнєвої патології в онтогенезі зв’язне мовлення розвивається поступово разом з розвитком мислення, пов’язаним з розвитком діяльності й спілкування. Дошкільники із загальним недорозвиненням мовлення значно відстають від однолітків, які нормально розвиваються, щодо опанування навичок зв’язного мовлення. У дітей із загальним недорозвиненням мовлення помітні труднощі програмування змі сту розгорнутих висловлень та їхнього мовленнєвого оформлення. Для висловлень (переказу, різних видів розповідей) характерні: порушення зв’язків й послідовності викладення; значеннєві пропуски; виражені ситуативність і фрагментарність; низький рівень вживаного фразового мовлення. Зважаючи на це формування зв’язного мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення набуває першорядного значення в загальному комплексі корекційних заходів.
 
Зв’язне усне мовлення є двостороннім процесом, що складається з уміння говорити (експресивне мовлення) і вміння розуміти мовлення інших людей (імпресивне мовлення). Два види експресивної форми мовлення: діалогічне й монологічне мовлення, об’єднані єдиною цільовою постановою — виконання функції спілкування. Формування зв’язності мовлення — це розвиток умінь будувати висловлення різних типів: опис, оповідання (динаміка подій у русі й часу), міркування (установлення причинно-наслідкових зв’язків). Критеріями оцінювання зв’язного висловлення є його повнота й точність, логічність і послідовність, мовне оформлення висловлювання. Розвиток зв’язного мовлення — це послідовна навчальна робота, що повинна бути планомірною й систематичною. Логопед ознайомлює дітей зі зразками правильного мовлення, допомагає аналізувати, сприяє планомірному накопиченню знань, звуковим морфологічним і синтаксичним закономірностям мовлення. Він також створює умови для «породження» висловлення дошкільників, спрямовує, стимулює їхню мовленнєву активність. Важливу роль сьогодні відіграють нові, інноваційні форми проведення логопедичних занять з розвитку зв’язного мовлення. Це використання логоказок, квестів, текстів ланцюгової структури, методу наочного моделювання, арттерапії й арткорекції, впровадження ІКТ і т. ін. Інноваційні форми роботи допомагають дошкільникам з мовленнєвими порушеннями впоратися із сором’язливістю, сприяють розвитку мовлення, пам’яті, уваги, посидючості, розширенню кругозору, активізують мовленнєве спілкування.
 
Сформоване зв’язне мовлення — найважливіша умова успішності навчання дитини в школі. У корекційній логопедичній роботі з дітьми з ОНР формування зв’язного мовлення — кінцева мета всього корекційного процесу, що вимагає тривалої копіткої роботи логопеда, вихователів, батьків і дитини. Значні труднощі в набутті навичок зв’язного мовлення в дітей з ОНР обумовлені недорозвиненням основних компонентів мовленнєвої системи (фонетико-фонематичного, лексичного, граматичного) і недостатньою сформованістю як звукової, так і значеннєвої сторінмовлення.
 
Усі малюки обожнюють пригодницькі книжки й фільми, але найбільше їм подобається стати справжніми учасниками подій. Однією з нових форм у практиці вчителя-логопеда та вихователя вважають квест-гру (з англійської мовлення — «пошук»). У загальному сенсі це поняття позначає будь-якої сюжет, щой передбачає досягнення мети шляхом подолання будь-яких перешкод. Дитячі квести вирізняються наявністю завдань, що стосуються різних галузей знань і умінь. Ефективність логопедичної роботи та й загалом освітньої роботи значно зростає.
 
Традиційну форму проведення корекційних занять можна замінити на логопедичні квести. Наприклад, корекційну роботу з розвитку зв’язного мовлення можна організувати через проведення квесту, використовуючи на різних етапах опорні схеми, піктограми, мнемотаблиці, методи наочного моделювання і т. ін.
 
Основна перевага квесту в тому, що така форма організації навчання ненав’язлива, в ігровому, цікавому вигляді сприяє активізації мовленнєвих, пізнавальних і розумових процесів учасників. За допомогою такої гри можна досягти освітньої мети: реалізувати проектну та ігрову діяльність, ознайомити з новою інформацією, закріпити набуті знання, відпрацювати на практиці вміння дітей за корекційними завданнями. Крім того, змагальна діяльність навчає дітей взаємодіяти в колективі однолітків, підвищує атмосферу згуртованості і дружби, розвиває самостійність, активність та ініціативність.
 
Діти дошкільного віку із великим задоволенням беруть участь у квестах. Для таких малюків стануть у пригоді ігри на основі казкового сюжету. Наприклад, можна скласти сценарій квесту для дітей молодшої логопедичної групи дитячого садка на основі казки «Колобок». До малюків несподівано на гостину завітав цей казковий персонаж і просить про допомогу — він заблукав у лісі, йому потрібно знайти дорогу додому до бабусі та дідуся. Діти разом з Колобком вирушають у подорож, де на них чекають різні перешкоди у вигляді мовленнєвих завдань. Можна в сценарії використати інших персонажів: Вовка, Ведмедя, Лисицю.
 
Для дошкільнят середньої та старшої групи краще вибрати персонажів з популярних мультфільмів — ознайомлення з улюбленим героєм підвищить освітній інтерес, активізує пізнавальні процеси. Усі ці фактори неодмінно пов’язані з розвитком мовленнєвої компетенції у дітей.
 
Папус наш багато знає.
Малюків квест-гри навчає.
 
Квест стає відмінною можливістю для педагога і дітей цікаво та оригінально організувати життя в дитячому саду. Квест зі своїми безмежними можливостями надає неоціненну допомогу вчителеві-логопеду та вихователеві, урізноманітнює навчально-виховний корекційний процес, робить його незвичайним, яскравим, цікавим, веселим, ігровим.
 

КВЕСТ-ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ВІКУ

Тема. ПОДОРОЖ ДО КОРОЛІВСТВА ЗАДЗЕРКАЛЛЯ

Програмовий зміст: розвивати зв’язне мовлення; активізувати дієслівникову та прикметникову лексику; учити узгоджувати числівники з іменниками; навчати граматично правильно
будувати речення; формувати вміння підтримувати діалог відповідно до ситуації; поглиблювати знання про рослини; коригувати фонематичне сприйняття, зорову увагу, пам’ять; формувати у дітей поняття про моральні уявлення; учити співчувати, співпереживати іншим, дотримувати основних норм культури поведінки, бути чуйними, уважними одне до одного, розуміти емоційний стан навколишнього за зовнішнім виглядом; розширити уявлення дітей про товариське ставлення; закріпити в словнику слова (ввічливість, взаємодопомога, товариськість); формувати вміння дбайливо ставитися до довкілля, підтримувати цікавість до словотворчих завдань; розвивати пам’ять, мислення, уяву, теплі відносини між дітьми; розширити уявлення дітей про товариські відносини; розвивати творчі здібності під час виконання завдань; виховувати доброзичливість, піклування про інших, доброту, турботливість, бажання їм допомогти, виховувати вміння отримувати задоволення від процесу творчості та його кінцевих результатів.
 
Методи та прийоми: бесіда, дидактична гра, сюрпризний момент, проблемно-пошуковий, наочний.
Дидактичний матеріал: дві скрині; замки з ключами; картки зі словами (злість, ворог, боязкість, невдача); карта з орієнтування; кульбабка; велике люстерко.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
Учитель-логопед. Діти, сьогодні у нас незвичайне заняття.
  • До групи приносять лист, адресований дітям.
— Як дізнатися, хто написав нам лист?
  • Діти розкривають конверт. Там знаходять CD-диск.
— Малята, ми ще жодного разу не отримували такого незвичайного листа. Як нам дізнатися, що записано на диску? (Прослухати аудіозапис.)
«Добрий день, мої друзі! Прошу вас допомогти. Я — «Чарівне люстерко» з країни Задзеркалля. Мене розбито, тому я втратило свою чарівну силу. Мої уламки розлетілися по всьому королівству, не можу допомагати мешканцям. Якщо ви сміливі, витримаєте випробування, вирушайте, будь ласка, у подорож моїм королівством. Шлях дізнаєтеся завдяки рискам. Знайдіть 5 уламків, складіть розбите люстерко, тоді сила чарівництва повернеться до мене!»
 
— Діти, ви готові вирушити у небезпечну подорож? Якою має бути людина, яка вирушить подорожувати? (Сміливою, товариською, розумною.)
— Діти, вирушаймо у чарівну подорож!
  • Діти наближаються до воріт «Задзеркалля». Біля них стоять дві скрині та картки зі словами (злість, боязкість, невдача, ворог).
Ключ ворота відмикає,
В подорож нас проводжає.
— Щоб відчинити ці скрині, ви повинні назвати протилежне значення цих слів.
— Молодці, дізнаймося, що знаходиться в цих скриньках!
 
 
Діти знаходять записку із завданнями й один уламок, наближаються до воріт.
— Зверніть увагу, замочки на воротах не прості, а з секретом, кожному замок можна відімкнути лише одним ключем. Пропоную вам об’єднатися у пари та визначити, який замок
ви відмикатимете.
 
Для того щоб відімкнути перший замочок, необхідно щоб дівчатка назвали ласкаво за ім’ям хлопчиків, визначивши перший звук.
Щоб відімкнути другий замочок, необхідно щоб хлопчики назвали ласкаво дівчаток, визначивши перший звук їхніх імен.
 
Ворота відчиняються, діти знаходять фрагмент люстерка. Ідуть до болота. Лунає чарівний голос:
«Я болото глибоке, пропустити вас не можу! Якщо виконаєте завдання і дізнаєтеся, як перебратися на протилежний берег, подарую вам уламок люстерка, якщо ви шукаєте».
 
Учитель-лгопед.  Діти, ось тут знаходиться карта, за допомогою якої ми зможемо перейти на протилежний берег (зробіть чотири кроки вперед, два кроки праворуч, три кроки прямо, два кроки ліворуч).
  • Діти знаходять уламок люстерка. Підходять до зачарованого міста і зустрічають Кульбабку.
— Малята, чому Кульбабка така сумна, листчко засохло? Що потрібно рослинкам для того, щоб вони могли рости? (Її слід поливати.)
  • Діти поливають Кульбабку і вона допомагає їм знайти останній уламок. Усі 5 уламків діти вставляють у люстерко і чують голос:
«Дякую вам, малята! Ви допомогли мені! Тепер у нашій казковій країні пануватиме тільки добро. Візьміться за руки, заплющте очі! Я вам допоможу повернутися до дитячого садочка.
— Завтра ми зустрінемося на логопедичному занятті та пограємо з нашим веселим язичком. Люстерко нам допоможе».
— Діти, ось ми опинилися в нашому рідному дитячому садочку.
— Чи сподобалася вам наша подорож?
— Що найбільше вам запам’яталося у нашій подорожі?
 
ЛІТЕРАТУРА
1. Сокол И. Н. Классификация квестов // Молодий вчений. — 2014. — Вып. № 6 (09). — С. 138–140.
2. Сокол І. М. Квест : метод чи технологія? // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2014. — № 2 (114). — С. 28–32.
3. Щелина Т. Т. Потенциал квеста как педагогической технологии формирования у подростков установки ведения здорового образа жизни [Текст] / Т. Т. Щелина, А. О. Чудакова // Молодой ученый. — 2014. — № 21. — С. 146–149.

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів