Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

ПЕРЕДМОВА


 

Шановні читачі!

 

Спецвипуск журналу «Початкове навчання та виховання» містить орієнтовне календарно-тематичне планування з основних предметів у 1–2-х класах, складене відповідно до вимог оновлених навчальних програм (у редакції 2016 р.) та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за чинними підручниками.

 

У Додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9–437 зазначено: «У зв’язку з внесеними змінами у навчальні програми, наголошуємо, що календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, зокрема з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим». До того ж, оновлені навчальні програми не містять чіткого розподілу годин на вивчення кожного розділу, отже, наведене у журналі календарно-тематичне планування є орієнтовним та може і навіть має бути за необхідності змінено/скориговане вчителем/вчителькою залежно від можливостей певного класу, матеріально-технічної бази навчального закладу, специфіки місцевих умов регіону тощо. На жаль, чинні підручники не повною мірою відповідають вимогам та тематиці оновлених навчальних програм, тому в наведених у спецвипуску таблицях стовпчик із зазначенням сторінок підручника може бути порожнім (отже, педагог має дібрати навчальний матеріал для цього уроку самостійно, незважаючи на підручник). Якщо планування складене з опорою на декілька джерел (наприклад, підручник та хрестоматію для читання), таблиці містять необхідну інформацію щодо сторінок певного джерела.

 

Сподіваємося, що наведене у журналі планування стане якісною основою для організації навчально-виховного процесу в новому навчальному році, а оновлені посібники серії «Мій конспект» із розробками компетентнісно орієнтованих уроків — незамінними помічниками для кожного творчого вчителя України!!!

 

Ю. Є. Бардакова, головний редактор

Відгуки читачів