Методичний банк. Внесок №75. Організація проектної діяльності.

Вступ

У чинному Державному стандарті базової і повної середньої освіти наголошується, що особливу увага в освіті слід приділяти практичній і творчій складовій навчальної діяльності учнів, яка базується на вмінні здобувати інформацію з різних джерел, застосовувати, поповнювати та оцінювати її, здійснювати способи пізнавальної й творчої діяльності. Ця провідна ідея знайшла подальший розвиток у новому Державному стандарті, де увага акцентована на діяльнісному підході — у спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну реалізацію, формування здібностей до колективної діяльності і самоосвіти. Необхідність спонукання учнів до критичного мислення, застосування здобутих знань у практичній діяльності є одним з основних завдань курсу фізики основної школи. Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань,  наукового світогляду й відповідного стилю мислення, основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення. Усе це й обумовило вибір теми: «Проектна діяльність на уроках фізики та в позакласній роботі — ключ до формування базових компетенцій особистості».


Доступ до статей відкрито тільки для передплатників. Надішліть копію передпланої квитанції або оформте електронну передплату, і ви матимете можливість читати статті на сайті.

Якщо ви не передплачуєте наші видання, то ви можете купити цю окрему статтю. Оплата за допомогою

Відгуки читачів