Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Права і правопорушення

Т. І. Білокриницька,

м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.

Форма заходу: бесіда за круглим столом.

Мета: ознайомити учнів з основними правами громадянина, розкрити причини та наслідки правопорушень, ознайомити учнів та їх батьків з окремими статтями Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України; сприяти формуванню правової свідомості, правової культури, удосконалювати вміння логічно мислити, висловлювати свою думку; виховувати повагу до законів України, правомірну поведінку.


Права і правопорушення

Т. І. Білокриницька,

м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.

Форма заходу: бесіда за круглим столом.

Мета: ознайомити учнів з основними правами громадянина, розкрити причини та наслідки правопорушень, ознайомити учнів та їх батьків з окремими статтями Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України; сприяти формуванню правової свідомості, правової культури, удосконалювати вміння логічно мислити, висловлювати свою думку; виховувати повагу до законів України, правомірну поведінку.

Обладнання

1. Цивільний Кодекс України.

2. Сімейний Кодекс України.

3. Кодекс України про адміністративні, правопорушення.

4. Кримінальний кодекс України.

5. Плакати: «Права людини», «Конвенція про права дитини», «Конституція України».

Учасники: учні, які стоять на внутрішньошкільному обліку, їх батьки, учителі, представники кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Ведучий

Мораль і право, право і закон

Рушійні сили для життя людини

А їх знання надасть нам вірний тон.

І розвиток державиУкраїни.

Регулювати світ людських стосунків,

Впровадити державницький процес

Все в правознавстві міститься в рахунку

Розумно й чесно твориться прогрес.

В цьому вірші згадується декілька юридичних понять. Нас цікавить одне з нихправо.

Правоце система загальнообовязкових, формально визначених правил поведінки, які встановлюються і охороняються державою.

Похідним від терміна «право» є термін «права людини».

(Як ви розумієте цей термін?)

Для того щоб людина могла існувати як біологічна істота, їй потрібна можливість мати їжу, одяг, житло. Оскільки людина живе у суспільстві, їй як члену суспільства необхідно мати змогу вчитися, працювати, бути вільною і рівноправною з усіма іншими людьми. Оскільки людина живе у державі, вона має з нею правовий звязок. Отже, їй потрібні також можливості брати участь у житті цієї держави, вимагати від держави захисту від будь-яких посягань.

Таким чином, можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні та духовні блага, які необхідні їй для нормального існування і розвитку, називаються правами людини.

Ми, дорослі, забезпечуючи реалізацію своїх прав, не повинні забувати і про те, що права мають і наші діти.

Права дітей є складною проблемою сучасного людства, оскільки, на жаль, життя, здоровя, навчання, щастя дітей усього світу поки що недостатньо захищені. Про це багато пишуть і говорять, дехто намагається допомагати, але кількість нещасних дітей не зменшується.

Близько 30 млн дітей у світі не мають можливості відвідувати школу; щороку від хвороб помирають більше ніж 5 млн дітей, майже 250 млн дітей животіють завдяки тяжкій праці, жебрацтву, пограбуванням. Набули поширення торгівля дітьми, використання дітей, від яких відмовились батьки, для пересаджування органів.

В Україні три чверті дітейце діти з хронічними захворюваннями. У нас зявився новий тип дитини — «діти вулиці». В минулому році офіційно зареєстровано в Україні 136 тис. дітей, які живуть на вулиці.

(Як ви думаєте, які причини того, що діти залишають затишні домівки і йдуть на вулицю?)

Більшість дітей називають сімейні причини та небажання відвідувати школу. Основний загал таких дітей закінчили 3–4 класи. Серед них найбільший відсоток неповнолітніх злочинців, наркоманів, торговців наркотиками і повій.

Міжнародне співтовариство започаткувало спробу спільної допомоги дітям. Найважливішими кроками в цьому напрямку було прийняття ООН у 1959 році Декларації прав дитини та проголошення у 1989 році Конвенції про права дитини.

(Звернутись до плакату.)

Ця Конвенція є договором, якого мають дотримуватись усі держави, що його підписали, зокрема Україна, перебравши обовязок виконувати його норми через прийняття нових відповідних законів, створення необхідних установ та організацій.

Так що таке «права дитини»? Чи відрізняються вони від прав дорослих громадян? І як ми, дорослі, повинні їх забезпечувати?

Права дитинице певні спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості.

Дитина має громадянські (особисті), соціальні, культурні й політичні права. Не має прав економічних, бо визнано, що дитина повинна вчитись, а не працювати.

Щоб забезпечити молодим майбутнє, свідомо накопичуємо знання. Все, що вивчали, стане незабутнім. Конкретно хочемо жить, не навмання.

(У яких законодавчих актах розглядаються права дитини та на кого покладаються обовязки щодо їх реалізації? (питання до представника кримінальної міліції у справах неповнолітніх))

Сімейний кодекс України (є чинним з 01.01.2004 р.)

Ст. 151. Права батьків щодо виховання дитини

1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

2.       Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

Ст. 150. Обовязки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1.       Батьки зобовязані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сімї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2.       Батьки зобовязані піклуватися про здоровя дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3.       Батьки зобовязані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4.       Батьки зобовязані поважати дитину.

5.       Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обовязку батьківського піклування щодо неї.

6.       Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7.       Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Проаналізуйте дані ситуації з точки зору обовязків батьків.

1) Учениця протягом місяця не відвідувала школу після виявлення в неї шкільним лікарем педикульозу. І тільки після неодноразового втручання шкільного лікаря і класного керівника дівчині зроблені необхідні санітарні процедури. (Який обовязок згідно з чинним сімейним кодексом не виконали батьки учениці?)

2) Учень 9-го класу в разі отримання низького балу на уроці вириває аркуші із щоденника, виправляє оцінки. Крім того він панічно боїться, що учитель зателефонує батькам і повідомить про його погані бали і поведінку. (Чому це відбувається? Який обовязок порушують батьки?)

3) Батько 9-річного Сергія залишив сімю і ніякої матеріальної допомоги не надає. Мати Сергія не працює, вона жебракує на станціях метро і примушує Сергія стояти поруч. Якщо він відмовляється, мати лякає його тим, що перестане годувати і вижене з дому. (Який обовязок щодо свого сина порушує мати Сергія?)

4) Батьки 11-річної Марійки часто випивають, приводять з собою товаришів. Марійка зачиняється у своїй кімнаті, оскільки боїться пяних батьків та їхніх друзів, часто залишається голодною. Домашні завдання їй виконувати дуже важко через постійний гамір. (Які правові рішення, на ваш погляд, мають бути прийняті щодо батьків Марійки?)

Можна навести безліч життєвих ситуацій, які призводять до того, що діти відчувають дискомфорт у сімї, страх перед батьками, сором за батьків-алкоголіків, холод у стосунках з батьками і навіть голод. Це і призводить до того, що діти шукають спілкування і співчуття серед однолітків та старших людей. І дуже часто стають на злочинний шлях, вчиняючи правопорушення, щоб забезпечити свої матеріальні потреби.

Що ж таке правопорушення?

Правопорушенняпротиправна поведінка, тобто така, що суперечить нормам права, порушує певні правові вимоги.

Наведіть приклади правопорушень.

Правопорушенняце шкідлива поведінка. Шкода ця може бути фізичназдоровю людини, матеріальнапошкодження чи знищення майна, моральназаподіяння образи, поширення пліток. За здійснене правопорушення обовязково настає юридична відповідальність.

За різні правопорушення передбачена законом різна відповідальність:

   дисциплінарна: невиконане домашнє завдання, порушено дисципліну, запізнення на урок;

   адміністративна: порушуються правила дорожнього руху, не сплачується проїзд у транспорті, людина розпиває алкогольні напої в громадських місцях, голосно лає інших, використовує нецензурні слова, чіпляється до людей;

   цивільно-правова відповідальність: в ній головне для потерпілихвідшкодування заподіяних збитків, поновлення втраченого (розбив скло, поламав парту, вибив двері, зіпсував замок і т. д.);

   кримінальна: вбивство, завдавання людині тілесних ушкоджень, крадіжка, хуліганство.

За які правопорушення і який вид відповідальності найчастіше настає серед неповнолітніх? (Запитання до представника кримінальної міліції у справах неповнолітніх.)

Цивільний кодекс України (є чинним з 01.07.2004 р.)

Ст. 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою

1. Шкода завдана малолітньою особою (яка не досягла 14 років), відшкодовується її батьками, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

Ст. 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

1. Неповнолітня особа (віком від 14 до 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками.

Ст. 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами

1. Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частині, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст. 241. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх

У віці від 16 до 18 років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

   зобовязання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

   застереження;

   догана або сувора догана;

   передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Які ж особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх? (Запитання до представника кримінальної міліції у справах неповнолітніх.)

Кримінальний кодекс України (є чинним з 01.09. 2001 р.)

Ст. 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років.

2. Особи, що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство.

Ст. 98

(1) До неповнолітніх можуть бути застосовані такі основні види покарань:

а) штраф;

б) громадські роботи;

в) виправні роботи;

г) арешт;

д) позбавлення волі на певний строк.

Ст. 105

(2) Суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:

а) застереження;

б) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

в) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

г) покладання на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно, кошти або заробіток, обовязку відшкодування заподіяних майнових збитків;

д) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

Чи мав місце злочин?

1) Павло, учень 8-го класу не підготувався до контрольної роботи з математики і вирішив зірвати заняття в школі. По дорозі до школи він підійшов до телефону-автомату, набрав «02» і змінивши голос, повідомив про те, що школу заміновано. Але міліція дуже швидко визначила, з якого телефону був дзвінок. Черговий наряд затримав Павла. Чи підлягає відповідальності вчинок Павла? Яке саме покарання отримає Павло?

2) 12-річний Артем, у якого хвора мама і немає тата, вирішив знайти гроші на придбання їй ліків. Він заліз у квартиру сусіда, знайшов гроші та взяв рівно стільки, скільки було потрібно сплатити за ліки. Сусід, що повернувся в той момент із роботи, викликав міліцію. Артема затримали.

Ведучий. Як бачимо, можуть бути різні причини правопорушень: небажання виконувати свої обовязки, пустощі, матеріальні проблеми. Але всі ці причини випливають з одного: недостатній рівень вихованості наших дітей.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст. 184

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють від виконання передбачених законодавством обовязків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітейтягне за собою попере­дження або накладання штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (якщо повторні діївід 2 до 4; за вчинення неповнолітнім злочинувід 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Завершити бесіду хочеться словами вірша:

Дитя моє, права дитини

Ти мусиш вивчити сумлінно

Це так потрібно, так важливо

Напевно знати в наші дні:

Коли з тобою справедливо

Вчиняють, а коли і ні

Тож: прочитай, завчи напамять,

Порадь і друзям почитать

Хай почитають тато й мама

Закони всім потрібно знать.

Будь добрим сином чи дочкою,

Поганим вчинком не зганьби

Ти роду власного ніколи

Люби свою сімю і школу,

Свою Україну люби!

Відгуки читачів