Педагогіка ненасилля — стратегічний шлях у вихованні дитини

Калошин В. Ф., кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, старший науковий співробітник лабораторії виховання та професійної орієнтації Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Нерепресивна педагогіка — що це? А це певна філософія жит-

тя, свого роду світогляд, певна моральна позиція стосовно того, що

називають проблемами, життєвими труднощами, чого б вони не сто-

сувалися, де б нас не наздоганяли. Вона не має ніякого відношення до

толстовства, примирення, потурання злу, розв’язання проблем шля хом

неучасті в їх вирішенні.


   
Dounload PDF

Відгуки читачів