Організація профільного навчання у 2016–2017 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах: управлінський аспект

Василенко Н. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри управління та адміністрування Вінницького ОІППО

Засвоєння змісту освіти у загальноосвітніх навчальних закладах із

профільним навчанням має, по-перше, забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів (ключові компетентності), по-друге, підготовку до

майбутньої професійної діяльності (предметні та надпредметні компетентності).


   
Dounload PDF

Відгуки читачів