Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Типи поводження в конфліктній ситуації. Тренінгові вправи для педагогів

О. І. Аргат, НВК ім. І. С. Обдули, с. Межиріч, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл.

Мета: поглибити знання про конфлікт, допомогти усвідомити учасникам природу виникнення конфліктів, визначити стилі поведінки в конфліктних ситуаціях, формувати навички конструктивної взаємодії членів педагогічного колективу.
 
Обладнання: аркуші паперу формату А4, ручки, м’яч, скринька, малюнок валізи, анкети для визначення типу поводження в конфліктній ситуації, стикери, острівець «Стоп — конфлікт», різнокольорові сліди, релаксаційна музика, пам’ятки «Вихід із конфліктних ситуацій».
 
Тривалість: 1 година.
 
 
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
 
І. ВСТУП
 
Психолог. Хочемо ми цього чи ні, а конфлікти супроводжують все наше життя. Ми можемо бути спостерігачами чи безпосередньо їх учасниками. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей, від уміння налагодити взаємини педагога з дітьми, батьками, колегами. Саме тому вчитель повинен постійно працювати над підвищенням свого рівня педагогічної майстерності, постійно збагачувати арсенал методів та прийомів конструктивної взаємодії.
 
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 
  • Вправа «Бінго»
Мета: зняття психоемоційного напруження. Обладнання: аркуші паперу формату А4, ручки. Інструкція. Учасники отримують аркуші, які вони згортають навпіл і відривають певним чином: спочатку голову, потім руки, тулуб та ноги. Таким чином ми отримуємо людину.
 
Посередині тулуба пишемо своє ім’я, на лівій руці пишемо те, що нам подобається в людях, на правій — те, що не подобається в людях, на лівій нозі — негативні риси свого характеру, на правій нозі — свої позитивні риси характеру, на голові — свою мрію. Знайомимо інших учасників з тим, що отримали.
 
  • Вправа «Асоціації»
Мета: актуалізувати знання про конфлікт, розширити його зміст.
 
Обладнання: м’яч.
 
Інструкція. Учасники стають у коло і по черзі називають асоціації зі словом конфлікт, при цьому передають м’яч одне одному.
 
  • Мозковий штурм
Завдання. Що таке конфлікт?
 
Психолог. Конфлікт — невідповідність, суперечність або зіткнення позицій, в основі яких лежать різні проблеми, потреби та інтереси сторін.
 
Конфлікти бувають конструктивними та деструктивними.
 
Деструктивні:
- підсилюють негативну самооцінку;
- послаблюють взаємну співпрацю;
- поглиблюють різницю у ставленні до цінностей;
- стимулюють безвідповідальну поведінку.
 
Конструктивні:
- допомагають глибше зрозуміти важливі проблеми;
- сприяють розв’язанню проблем;
- стимулюють виникнення відвертої комунікації;
- сприяють виходу емоцій, подоланню напруження та стресу.
 
Але чи можливо уявити, що конфлікти зникнуть зовсім? Напевно, ні. Цілковите усунення конфліктів призведе до застою. Нашим завданням є перетворення деструктивних конфліктів у конструктивні.
 
  • Тест «Оцінювання власного поводження в конфліктній ситуації»
 
Інструкція. Як ви зазвичай поводитеся в конфліктній ситуації або суперечці?
 
Якщо вам властиве те чи інше поводження, поставте відповідну кількість балів після кожного номера відповіді, що характеризує певний стиль поводження.
 
Якщо саме так ви поводитеся:
- часто — поставте 3 бали;
- подеколи — 2 бали;
- нечасто — 1 бал.
 
Бали вносять у бланк відповідей:
 
Таблиця
1) 6) 11) Тип «А»
2) 7) 12) Тип «Б»
3) 8) 13) Тип «В»
4) 9) 14) Тип «Г»
5) 10) 15) Тип «Д»
  • Як ви зазвичай поводитеся в конфліктній ситуації або суперечці?
Відповіді
1. Погрожую або застосовую фізичну силу.
2. Намагаюся прийняти точку зору супротивника, рахуюся з нею, як зі своєю.
3. Шукаю компроміси.
4. Припускаю, що помилявся, навіть якщо не можу повірити в це остаточно.
5. Уникаю супротивника.
6. Бажаю будь-що домагатися своїх цілей.
7. Намагаюся з’ясувати, із чим я згодний, а із чим — категорично ні.
8. Іду на компроміс.
9. Здаюся.
10. Змінюю тему.
11. Наполегливо повторюю одну думку, поки не доможуся свого.
12. Намагаюся знайти джерело конфлікту, зрозуміти, з чого все почалося.
13. Трохи поступаюся, завдяки чому підштовхую до поступок іншу сторону.
14. Пропоную мир.
15. Намагаюся перетворити все на жарт.
 
 
Опрацювання результатів
 
Підрахуйте кількість балів у кожному горизонтальному ряді.
 
Так, сума балів під номерами 1,6,11 — це тип «А» і т. ін.
 
Якщо ви набрали найбільше балів під літерами:
«А» — це «жорстокий тип розв’язання конфліктів і суперечок». Людина до останнього наполягає на своєму, одстоюючи свою позицію. Будь-що прагне виграти. Це тип людини, що ніколи не помиляється.
 
«Б» — це «демократичний» стиль. Людина дотримується думки, що завжди можна домовитися. Під час суперечки намагається запропонувати альтернативу, шукає рішення, які задовольнили б обидві сторони.
 
«В» — це «компромісний» стиль. Від самого початку людина згодна на компроміс.
 
«Г» — це «м’який» стиль. Свого супротивника ці люди «знищують» добротою. Охоче пристають до точки зору супротивника, відмовляючись від своєї.
 
«Д» — це «стиль уникання». Кредо — «вчасно піти». Ці люди намагаються не загострювати ситуації, не доводити конфлікт до відкритого зіткнення.
 
  • Сюжетно-рольова гра «Млин»
Мета: виявити тип поводження в конфліктній ситуації, розвиток комунікативних навичок співробітництва та конструктивної взаємодії.
 
Інструкція. Однакова кількість учасників утворює два кола (одне всередині іншого), учасники встають обличчям одне до одного та розігрують в парах діалоги — ситуації, які задає ведучий. Діалог триває 2 хвилини. Після кожного діалогу зовнішнє коло робить декілька кроків за годинниковою стрілкою, таким чином кожен учасник змінює партнера та програє наступний епізод.
 
Ситуації для розігрування:
1. Учасники, які перебувають у зовнішньому колі, виконують роль вчителя, який прийшов проводити в 11-му класі урок. А внутрішнє коло грає ученика, який порушує правила поведінки на уроці.
 
2. Учасники, які перебувають у зовнішньому колі, виступають в ролі адміністрації, а внутрішнє — вчителя, який не хоче впускати на свій урок представника адміністрації школи для виконання його прямих обов’язків.
 
3. Учасники, які перебувають у зовнішньому колі, виконують роль вчителя, якому треба відвідати учнів групи ризику вдома, а внутрішнє — батьків, які не хочуть впускати педагогів.
 
У ході обговорення учасники аналізують свою найбільш типову поведінку в різних ситуаціях, емоції, які вони відчували при цьому.
 
Обговорення
- Що ви відчували під час вправи?
- Чи були якісь труднощі під час вправи?
- Як ви вважаєте, розвинули ви свої комунікативні здібності?
- Які ситуації було легше програвати? Чому?
- Які ситуації було важче програвати? Чому
  • Гра «Список конфліктів»
Мета: навчити творчо підходити до розв’язання кризових ситуацій; формувати навички співпраці в доланні конфліктів; розвивати вміння зрозуміти ситуацію іншої людини; формувати навички ведення переговорів.
 
Обладнання: аркуші паперу, фломастери чи ручки, скринька.
 
Усі учасники пишуть на аркушах якийсь конфлікт, що з ними стався. Тренер збирає їх у скриньку і змішує, а потім кожен з учасників витягує будь-який із них навмання. Після цього кожен з учасників розповідає про ту проблему, яка написана в нього на аркуші так, начебто це його власна, і знаходить спосіб розв’язання.
 
Обговорення
- Чи почули ви відповіді на свою записку?
- Чи побачили ви який-небудь новий спосіб розв’язання вашої проблеми?
 
  • Вправа «Сліди»
Мета: спонукаючи педагогів шукати вихід із конфліктних ситуацій, підвести їх до думки, що вихід є завжди; закріпити навички ведення переговорів.
 
Обладнання: різнокольорові сліди, фломастери, острівець «Стоп — конфлікт».
 
Інструкція. Кожному учаснику психолог дає різнокольоровий слід, на якому він пише найефективніший спосіб розв’язання конфлікту. Потім ці сліди викладають до острівця «Стоп — конфлікт».
 
  • Релаксаційний комплекс «Конфлікт»
Мета: зняти психоемоційне напруження у педагогів
 
Обладнання: релаксаційна музика.
 
Психолог. Сядьте зручно. Заплющте очі. Уявіть вигаптувану важку театральну завісу, яка повільно підіймається. Починається п’єса з вашого життя. На сцені ви бачите знайомих людей у конфліктній ситуації. Ви дивитесь цю п’єсу із глядацького залу, а серед людей на сцені впізнаєте себе. Ви чуєте голоси... Про що там говорять люди? Ви роздивляєтеся їхній одяг. Він вам не подобається, ви вирішуєте переодягти всіх у костюми іншої епохи. Це п’єса вашого життя, ви — її режисер, її головний герой. Ви переносите цю сцену на екран телевізора. Спробуйте уявити її в чорно-білому зображені... Тепер — у кольоровому зображенні. Спробуйте вимкнути звук. Тепер учасники вашої п’єси жестикулюють у цілковитій тиші. Через деякій час ви увімкнете звук, щоб почути слова головного героя — себе. Ви вмикаєте звук і чуєте ці слова. Про що ви говорите? Сцена зникла, і ви бачите перед собою екран у вигляді шахової дошки. На ній розміщені об’ємні фігурки. Ви бачите на цій шаховій дошці учасників конфлікту і себе. Де ваше місце на цій дошці? Уявіть, як ви переставляєте фігурки з однієї клітинки на іншу і вишикуєте їх в один ряд. Зараз ви прибираєте фігурки з дошки і кладете в коробку. Закриваєте її, накидаєте на неї гачок й обережно ставите на місце. Ваше поле внутрішнього зору починає затягувати важка театральна завіса. Ви пригадуєте, що все відбувалося на телевізійному екрані, й повертаєте вимикач. Екран гасне. Деякий час на ньому залишається світла крапка. Потім зникає і вона».
 
 
ІІІ. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ
 
Психолог. Пропоную підбити підсумок нашого семінару й виконати вправу «Валіза».
  • Вправа «Валіза»
Мета: підбиття підсумку, визначення рівня засвоєння зазначеної теми тренінгу.
 
Обладнання: стикери, ручки чи фломастери, малюнок валізи.
 
Інструкція. Психолог роздає стикери, на яких учасники тренінгу пишуть про те, що їм сподобалось, що вони візьмуть у валізу свого педагогічного досвіду. Стикери вивішують на малюнок валізи.
 
Психолог дякує педагогам за роботу та сподівається, що здобуті знання вони будуть використовувати у своїй педагогічній діяльності.
Dounload PDF

Відгуки читачів