Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Форми і методи організації роботи учнівського самоврядування

О. О. Брюхович, Криворізький Жовтневий ліцей, Дніпропетровська обл.
Класне самоврядування — це один з режимів спільної та самостійної діяльності учнів, у якій кожен учень може визначити своє місце і реалізувати свої здібності та можливості. Це самостійність організованої соціальної спільності у розв’язанні власних справ.

Класне самоврядування — це один з режимів спільної та самостійної діяльності учнів, у якій кожен учень може визначити своє місце і реалізувати свої здібності та можливості. Це самостійність організованої соціальної спільності у розв’язанні власних справ.
 
Класне самоврядування розвивається поетапно.
 
Перший етап припав на 5-й клас. У першу чергу, учням була повідомлена інформація про значення самоврядування. На цьому етапі учні почали вести «Літопис класного життя». Спочатку функція учнів була виконавча. Моя ж позиція як класного керівника була — учитель. Проводили анкетування з метою виявлення схильностей та інтересів до чогонебудь. Виявивши інтереси, діти отримували завдання, доручення. На початковому етапі для того, щоб залучити їх до самоврядування я сама призначала відповідальних, придивлялася, хто на що здатний.
 
Другий етап розрахований на два роки — 6-й і 7-й класи. На початку 6-го класу був сформований постійний актив класу на рік демократичним шляхом — шляхом виборів. Для більш цікавого класного життя було запропоновано перейменувати клас в «державу». На зборах активу було ухвалено рішення:
 • форма самоврядування — Держава цікавих справ;
 • голова держави — президент (староста);
 • міністри держави (міністр освіти; міністр охорони й порядку; міністр культури та дозвілля; міністр інформації; міністр спорту; міністр милосердя).
 
Учнівське самоврядування не стільки вводиться, скільки вирощується в самому колективі. Сенс учнівського самоврядування в нашому класі полягає не в управлінні одних дітей іншими, а в навчанні всіх дітей основ демократичних відносин у суспільстві, в навчанні їх володіти собою, своїм життям у колективі.
 
Участь у самоврядуванні допомагає учням сформувати у себе навички демократизму, уміння самостійно діяти, нестандартно мислити, ухвалювати рішення і реалізувати їх. Наприкінці 6-го класу досягнуті такі результати класного самоврядування:
 • добре налагоджено чергування по класу;
 • добре поставлені трудові справи (прибирання території, прикрашання класу, благоустрій та генеральне прибирання в класі);
 • організація дозвілля (проведення класних вогників, вечорів, поїздок, екскурсій, конкурсів та інших заходів);
 • випуск тематичних газет;
 • проведення спортивних заходів;
 • проведення тематичних класних годин.
Повноваження президента класу:
 • планувати разом із класним керівником роботу на навчальний рік;
 • розподіляти обов’язки;
 • співпрацювати з Радою ліцейського братства;
 • виконувати функцію зв’язку між учнями і вчителями;
 • відвідувати засідання Ради ліцейського братства;
 • відповідати за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування;
 • бути лідером в усьому!
 
Повноваження міністра милосердя:
 • вітати ветеранів війни;
 • залучати дітей до благодійних акцій;
 • проводити доброчинні заходи тощо.
 
Повноваження міністра інформації:
 • висвітлювати шкільні події;
 • здійснювати художнє оформлення в кабінеті;
 • готувати інформацію з питань шкільного життя;
 • інформувати учнів.
 
Повноваження міністра охорони й порядку:
 • організовувати чергування в класі (в ліцеї);
 • закликати учнів до бережного ставлення до шкільного майна;
 • створити бригаду хлопців для ремонтних робіт у кабінеті;
 • надавати допомогу вчителям у дотриманні школярами Правил для учнів.
 
Повноваження міністра культури та дозвілля:
 • керувати проведенням культурно-масових справ, організацією загальноліцейських і класних свят, конкурсів;
 • розподіляти обов’язки під час підготовки до цих заходів;
 • відповідати за підготовку програми художньої частини;
 • домовлятися разом із класним керівником про проведення лекцій, походів, екскурсій;
 • вивчати побажання учнів;
 • проводити конкурси.
 
Повноваження міністра освіти:
 • організовувати допомогу за потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
 • допомагати класному керівникові виписувати оцінки у щоденники;
 • підтримувати однокласників, які беруть активну участь в олімпіадах та конкурсах.
 
Повноваження міністра спорту:
 • допомагати вчителям у проведенні фізкультхвилинок під час уроків;
 • підтримувати зв’язок з учителем фізкультури, повідомляти класу про всі заплановані в ліцеї спортивні заходи;
 • складати заявки і списки класу для участі в спортивних змаганнях.
 
Повноваження педагога-консультанта (класного керівника):
 • методично правильно готувати учнів до самоврядування;
 • педагогічно грамотно керувати їх діяльністю;
 • поступово розширювати функції самоврядування у різних сферах діяльності;
 • рекомендувати цікаві колективні справи;
 • чітко визначати обов’язки;
 • залучати до системи самоврядування якомога більше дітей;
 • зміцнювати і розвивати колективні традиції;
 • організовувати контроль за виконанням єдиних вимог ліцею;
 • будувати дружні взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і вчителями;
 • розширювати гласність у роботі органів самоврядування.
 
Для нашого активного класу найбільш актуальною є робота міністерства охорони й порядку. Тому воно найчисельніше і містить підрозділи: відповідальні за квіти, відповідальна за підручники, відповідальна за відсутніх, відповідальний за чергування, завгосп, майстерня.
 
Проведена робота дала свої результати, проаналізувавши які, можна зробити певні висновки.
1. Значну увагу у виховній роботі та в роботі класного самоврядування має приділятися індивідуальній роботі як з учнями, так і з батьками.
2. У більшості учнів класу шкала моральних цінностей не сформована остаточно, звідси виникають проблеми з поведінкою. Основне завдання: допомогти привести у відповідність їх «хочу і можу».
3. Більшість учнів прагнуть до самореалізації як у навчальному процесі, так і в позаурочній зайнятості. Не у всіх цей процес є гладким. У класі вдалося звести до мінімуму прояв одне стосовно одного. У 6-му класі була проведена боротьба з «кличками» і «прізвиськами». У 7-му класі ми жили без «кличок». Це була справжня перемога!
4. Постійна взаємодія з учителями, працює ланцюжок «учитель — батьки». Завдяки такій формі роботи батькам удається контролювати успішність, виявляти труднощі та вчасно вживати заходів щодо їх ліквідації.
5. Проведена цілеспрямована робота протягом декількох років дає підставу стверджувати, що це сприяє розвитку інтелектуального потенціалу дітей, розширенню їхнього кругозору.
6. Плідній роботі цього року сприяло: чітке планування заходів, налагоджені стосунки з дітьми та їхніми батьками, плідна співпраця з учителями, наявність класної години в сітці розкладу.
 
Завдання на навчальний рік
1. Органіовувати всі види діяльності, що сприяють згуртуванню класного колективу.
2. Органіовувати інтелектуально-пізнавальну діяльність учнів.
3. Вивчати особистість кожної дитини, її фізичні, психічні стани, сім’ю.
4. Створити сприятливі умови для розвитку індивідуальних і творчих здібностей дітей, членів шкільного самоврядування.
5. Продовжувати роботу з виховання в учнів мотивації здорового способу життя.
6. Розвивати героїко-патріотичні й моральні якості.
7. Забезпечувати контроль за навчальною діяльністю учнів класу.
8. Продовжувати роботу зі створення і закріплення схеми: учень + батьки + учитель = друзі.
9. Виховувати скромність, працьовитість, порядність, етичне ставлення до оточуючих.
10. Використовувати методику колективних творчих справ.
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Сосавік

  09 грудня 2019

  дЯкУю!1!!!