Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ VISUAL BASIC 2010. РОЗРОБКИ УРОКІВ. 10 КЛАС

Н. В. Граб, О. М. Граб, м. Золотоноша, Черкаська обл.


На сьогодні науковцями та педагогами-практиками напрацьовано достатньо матеріалів для вивчення інформатики в 10 й 11 класах рівня стандарту та академічного. Оскільки ця наука нині є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвивального та інтелектуального потенціалу особистості, зокрема, інформаційно-комунікаційної компетентності учня, то у процесі профільного вивчення інформатики основні завдання курсу значно розширюються та доповнюються. Це обумовлено необхідністю вияву та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в інтелектуальних змаганнях та наукових дискусіях, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах. Саме тому нами створено розробку конспектів уроків до теми «Алгоритми з розгалуженнями» лінії алгоритмізація та програмування 10 класу на основі мови програмування Visual Basic 2010 за навчальною програмою для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю.
 
Програма профільного вивчення інформатики розрахована на вивчення предмета в 10–11 класах. Вона складається з двох паралельних змістових ліній — інформаційно-комунікаційні технології, алгоритмізація та програмування. Запропонована програма є логічним продовженням вивчення інформатики в 9-му класі, базується на знаннях учнів, набутих під час вивчення інформатики, та орієнтована на класи, які працюють за навчальними планами з інформаційно-технологічним профілем навчання. Відповідно, запропоновані розробки уроків можуть використовуватися і в тих класах інформаційно-технологічного профілю, які почали вивчати інформатику до 9 класу та/або вивчали її в 9 класі за обсягом більше 1 години на тиждень, а також у 10–11 класах рівня стандарту та академічного під час вивчення відповідної теми.
 
Учителям-практикам не бракує книг та матеріалів із програмування для вивчення різних мов програмування: Pascal, Delphi, C++, Visual Basic; однак вони рідко містять готові програми до завдань та доступний для школярів виклад теоретичного матеріалу, тому мета посібника — надати практичну допомогу вчителеві, забезпечивши його відповідним теоретикометодичним інструментарієм. Посібник побудовано у вигляді поурочних конспектів до теми «Алгоритми з розгалуженням» згідно з навчальною програмою 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю; ця тема викладена на основі однієї із найсучасніших мов програмування Visual Basic 2010. Посібник містить методичні розробки найрізноматніших типів уроків, а саме:
 • формування нових знань;
 • комбінований;
 • застосування знань та формування вмінь і навичок (практична робота);
 • лабораторна робота;
 • урок повторення та узагальнення знань;
 • перевірка знань, умінь і навичок.
 
Уроки передбачають використання таких форм роботи з учнями, які активізують пізнавальну діяльність:
 • бесіда;
 • усне опитування;
 • тестування;
 • самостійна робота;
 • взаємоперевірка;
 • самоперевірка;
 • виконання завдань на комп’ютері;
 • виступи учнів;
 • опрацювання роздавальних матеріалів;
 • створення проектних робіт.
 
Широко впроваджуючи у досвід роботи інтерактивні технології навчання, застосовуємо сучасні інформаційні прийоми  педагогічної техніки, такі як:
 • «Ажурна пилка»;
 • «Мікрофон»;
 • «Броунівський рух»;
 • «Незакінчені речення»;
 • робота в парах;
 • робота в малих групах;
 • дискусія;
 • «Мозкова атака».
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування до теми «Алгоритми із розгалуженнями». Крім того, розробку 6 спарених уроків та 4 погодинних, оскільки для більш ефективного використання навчального часу під час вивчення інформатики Міністерством освіти України в навчальній програмі «Інформатика. 10–11 клас, інформаційно-технологічний профіль» рекомендується застосування спарених уроків у тих випадках, коли на вивчення тем тієї чи іншої змістової лінії відведено 3 години на тиждень. Можна непарну годину проводити спареною раз на два тижні. Із цією метою всі теми програми розраховані на парну кількість годин.
 
Окремо наголосимо на відмінності між практичними та лабораторними роботами, що передбачені програмою як одна із форм звітності учнів про набуті знання з окремих тем. Якщо практична робота може виконуватися учнями як індивідуально, так і в групах, відповідно до обраної вчителем методики, і передбачає виконання конкретного, однакового для всіх учнів завдання, то лабораторні роботи рекомендуються до виконання учнями виключно самостійно. Вони передбачають ведення дослідження в зошиті з окремої теми кожної лабораторної роботи із зазначенням постановки задачі, опису розробленого алгоритму виконання завдання, складання власних тестів, результатів тестування, аналітичного дослідження отриманих результатів, порівняння з результатами інших альтернативних методів розв’язання поставленої задачі, остаточних висновків. За результатами виконання лабораторної роботи передбачається її захист у будь-якій формі. На вибір учителя такий захист може бути проведений індивідуально з окремими учнями або у груповому, інтерактивному режимі. У програмі лабораторні роботи передбачені лише із тих тем, які дозволяють учням провести відповідну дослідницьку роботу.
 
Щиро сподіваємося, що навчально-методичний посібник «Алгоритми з розгалуженнями мовою програмування Visual Basic 2010» для 10 класу інформаційно-технологічного профілю стане у пригоді вчителям інформатики, студентам, учням, а також усім тим, хто прагне отримати глибокі знання з програмування.
Dounload PDF

Відгуки читачів