Залишилося не так багато часу!

Передплату можна оформити до 5 червня!

 

Оформити передплату

Концепція розвитку НВК на 2015–2020 роки

Н. А. Романенко, директор Одеського навчально-виховного комплексу № 13

Освіта XXI століття — це освіта для людини. Її стрижень — розвивальна, культуротворча домінанта, виховання творчої та відповідальної особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самореалізації, що вміє використовувати набуті знання й уміння для ефективного розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.


Dounload PDF

Відгуки читачів