Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання на уроках біології інноваційних технологій навчання

В. І. Томчук, учитель біології вищої категорії Культурянської ЗОШ, Пятихатський р-н, Дніпропетровська обл.


У педагогічній діяльності значна увага приділяється впровадженню новітніх технологій у навчально-виховний процес. Одним із найпріоритетніших у вчителів біології є інноваційний метод проектів, який поєднує декілька сучасних підходів: особистісно зорієнтований та комунікативно-діяльнісний.
 
Між структурними елементами уроку та методом проектів є логічний, умотивований зв’язок. Оскільки метод проектів належить до технологій особистісно зорієнтованого навчання, його мета спрямована на розвиток у школярів: yy особистісних і соціально значущих якостей (ініціативність і наполегливість, а також толерантність і здатність працювати в команді, адаптуватися до умов, що змінюються, здоровий дух суперництва);
 • дослідного, пізнавального інтересу;
 • вміння самостійно знаходити інформацію;
 • здатності орієнтуватися в цій інформації;
 • вміння аналізувати, узагальнювати, представляти її у вигляді оформленого результату діяльності;
 • вміння самостійно і критично мислити та висловлювати власну думку, орієнтуватися в різноманітних ситуаціях.
 
Проекти можуть бути:
 • дослідні;
 • творчі (спільна газета, відеофільм, інсценізація);
 • пригодницькі та гральні (вигадані герої, імітація ділових та офіційних стосунків);
 • практично-організаційні (створення алгоритму дій, методичні рекомендації);
 • інформаційні (збір інформації, оформлення результатів та презентація).
 
 
Структура проектів
 
1. Визначення цілей.
2. Висування проблеми дослідження за результатами аналізу вихідного матеріалу.
3. Формулювання гіпотези про можливі способи розв’язання поставленої проблеми й результати майбутнього дослідження.
4. Уточнення виявлених проблем і вибір процесу збирання й опрацювання необхідних даних, збір інформації, її обробка.
5. Аналіз отриманих результатів, підготовка звітів, обговорення можливого застосування отриманих знань.
 
До вашої уваги пропоную фрагменти уроків з використанням цієї технології.
 
 
Фрагмент уроку з теми «Різ номанітніс ть птахів», 8 клас
 
Вивчення нового матеріалу
 
Створення групових короткочасних проектів. Створюються робочі групи, кожна з груп одержує аркуш паперу, фломастери, ножиці, роздавальний матеріал (підготовлений заздалегідь) і завдання на групу.
 
Завдання груп
1. Особливості хрящових риб.
 • Середовище існування, особливості життя.
 • Особливості будови тіла.
 • Спосіб харчування.
 • Розмноження і розвиток.
 • Представники.
2. Особливості кісткових риб.
 • Середовище існування, особливості життя.
 • Особливості будови тіла.
 • Спосіб харчування.
 • Розмноження і розвиток.
 • Представники.
Кожна група захищає свій проект біля дошки. Клас додає або виправляє інформацію. Група отримує бали за захист. Кожен учень оцінює свою участь у проекті.
 
Фрагмент уроку з теми «Вплив наркотиків і токсинів на людину» 9 клас
 
Клас поділяється на групи. Кожна група отримує випереджальні завдання до теми.
1. Характеристика наркотичних речовин.
2. Галюциногени.
3. Токсикоманія та отруйні речовини.
 
Кожна група створює інформаційний проект у різних формах презентації, з яким буде виступати на уроці.
 
 
Фрагмент уроку з теми «Бактерії», 7 клас
 
Учні створюють проект на тему «Бактерії».
 
 
Завдання до початку проекту
 
Вивчити:
1. Історію відкриття.
2. Особливості будови та хімічного складу.
3. Види бактерій.
4. Життєдіяльність бактерій.
5. Бактеріальні хвороби та їх профілактику.
 
Учні презентують проекти в різних формах.
 
Після виступу кожної групи з’ясовують враження від відповідей, оцінюють з урахуванням таких критеріїв, як наукова достовірність, уміння самостійно знаходити інформацію, послідовність, переконливість, логічність, оригінальність, уміння працювати в групі.
 
 
Література
1. Верещагіна Г. Д. Впровадження інноваційних технологій на уроках біології з використанням опорних конспектів: Методичний посібник. — Харцизька українська гімназія з класами загальноосвітньої школи І ступеня, 2011. — 50 с.
2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К.: А.С.К, 2004.
3. Пєхота О. М. Освітні технології. — К.: А.С.К., 2004.
4. Порохня Л. Метод проектів у навчальному процесі // Директор школи. — 2006. — № 42.
5. Технологічні підходи до проектування уроку / І. І. Зайцева, Г. Д. Довгань, О. Є. Шматько, Н. О. Аніскіна, Л. М. Дементьєва, В. М. Андрєєва // Проектуємо урок разом. Ч. 1. Урок 4. — 2006. — С. 17–29.
Dounload PDF

Відгуки читачів