Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Випереджаючи час

Філіна Т. В., заступник директора науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради


Зважаючи на інтеграційний характер інноваційних процесів у країні і наближення сучасної української школи до європейських стандартів, науково-методичний центр Миколаївської міської ради працює в умовах упровадження державних стандартів освіти і нових навчальних програм.
 
У центрі уваги науково-методичного центру — актуальні питання модернізації школи, особливе значення у вирішенні яких надається керівним кадрам. Навчання керівників навчальних закладів здійснюють з урахуванням їхніх запитів і потреб у різноманітних формах, спрямованих на підвищення професійної компетентності й розвиток творчої активності.
 
Цінним мотиваційним стимулом для удосконалення управлінської компетентності є досвід колег. Взаємодія методичної служби і навчальних закладів допомагає забезпечувати єдині вимоги щодо здійснення змін у структурі та змісті сучасної освіти міста і пошуку нових підходів до моделювання ефективної системи управління.
 
Усвідомлюючи важливість якісного володіння іноземними мовами як необхідного інструментарію для зростання конкуренто-спроможності нашої держави та її європейської інтеграції, науково-методичний центр з 2012 року ініціював проведення постійно активного семінару для заступників директорів навчальних закладів-кураторів іноземних мов, зокрема, тих, хто не є фахівцями в цій галузі, на базі Миколаївської спеціалізованої І–ІІІ ступенів школи № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу. Головною метою семінару визначено удосконалення управлінської компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи щодо оновлення змісту методичної роботи з учителями іноземної мови відповідно до нових державних стандартів.
 
Інформаційна довідка про заклад «Через терня до зірок» — девіз педагогічного колективу Миколаївської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу.
 
Виховання успішної конкурентоспроможної особистості досягається педколективом за рахунок інноваційних підходів до організації навчально-виховної діяльності учнів. Вільне володіння двома іноземними мовами відкриває учням широкий доступ до світової інформаційної бази та є основою для міжнародної співпраці школи.
 
Заклад заснований 1953 року як звичайна загальноосвітня школа. З 1960 року набуває статусу школи з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу. З 2007–2008 н. р. мовою навчання є українська.
 
Навчально-виховний процес здійснює кваліфікований педагогічний колектив у складі 105 педагогів, професійна компетентність яких постійно зростає. 100 % педагогів — спеціалісти з вищою педагогічною освітою. 47 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію. 58 % педагогів мають звання та нагороди, 1 — звання Заслуженого вчителя України, у школі працює педагог — Соросівський лауреат, серед учителів  є переможці і дипломанти Всеукраїнських та міжнародних фахових конкурсів. Педколектив школи — це колектив однодумців, якому притаманний високий професійний та творчий потенціал.
 
Шкільна родина налічує 1315 учнів, всебічному розвитку яких сприяє поглиблене вивчення англійської та німецької мови. Протягом багатьох років учні та вчителі СЗОШ № 22 беруть участь у програмах ACCELS, FLEX, проходять стажування у Сполучених Штатах Америки. Піднесенню інтересу до навчання сприяє розгалужена мережа шкільних предметних та за інтересами клубів, гуртків, секцій, об’єднань. У навчальному плані передбачено вивчення профільних предметів: англійської, американської літератур, технічного перекладу, курсу гідів-перекладачів, країнознавства. У школі працює шкільне наукове товариство «Інтелект-22», 7 англомовних гуртків, 2 драматичних англомовних гуртки. До послуг учнів — предметні кабінети, кабінети інформатики, конференц-зала, технічний центр спеціалізації школи, 2 спортивні зали, бібліотека з читальною залою, майстерні, шкільний буфет.
 
Активна реалізація проектів «Лідер-22», «Інтелект-22», «Лінгвіст-22», «Здоров’я», «Азимут», «Обрій» забезпечують зміст роботи щодо розвитку потенційних можливостей учнів.
 
Школа є базовою для проходження практики студентами Миколаївського державного університету, входить до комплексу «Чорноморський державний університет імені П. Могили», співпрацює на основі договорів з Університетом імені В. О. Сухомлинського, Інститутом педагогіки, Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
 
Учні, батьки, вчителі об’єднані однією метою створення закладу радості, творчості та щастя.
 
За сприяння адміністрації закладу опрацьовано багато актуальних проблем викладання іноземних мов, серед яких «Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі», «Особливості підготовки учнів до успішного складання Державних підсумкових атестацій та зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови», «Особливості викладання іноземних мов в умовах переходу на навчання за новими державними стандартами», «Позакласна робота з іноземної мови як стимулювальний засіб поглиблення знань учнів з навчального предмета». Звертає на себе увагу кадрова політика керівництва щодо викладання іноземних мов, зміст якої полягає в індивідуальному підході до розвитку творчого потенціалу досвідчених і молодих учителів.
 
Відмінною ознакою діяльності педагогів школи є додержання єдиних вимог викладання предметів, застосування інноваційних технологій у практику роботи, відповідність вимогам державних стандартів і навчальних програм, науковість, системність, взаємодопомога, творчість тощо. Визначна роль в удосконаленні особистості учителя іноземної мови належить компетентному керівнику кафедри вчителів іноземної мови М. М. Первовій, яка є незмінним учасником усіх заходів
для заступників директорів з навчально-виховної роботи.
 
Під час роботи семінарів-практикумів
куратори іноземних мов навчальних закладів міста відвідували уроки майстрів-вчителів вищої категорії, методистів Г. М. Округ,
Р. І. Заводськової, С. С. Іваннікової, Т. В. Без-
нюк, М. М. Виноградової, які продемонстрували найвищий рівень педагогічної майстерності в доцільності і ефективності відбору таких прийомів і форм навчання, що позитивно
впливають на результативність навчальної-виховної роботи з учнями. Молоді вчителі
О. Б. Калінєнкова, Н. О. Копа, І. І. Саушкіна
ділилися власними напрацюваннями у використанні ІКТ на уроках іноземної мови
у 2 класі з метою реалізації компетентісного підходу, демонстрували шляхи розвитку
лінгвокраїнознавчої компетенції учнів на
уроці англійської мови в 5 класі, розказали
про створення ситуації успіху на шляху підвищення мотивації учнів до вивчення другої
іноземної мови.
 
Позитивний досвід у викладанні іноземних мов мають інші загальноосвітні навчальні
заклади міста: Миколаївські школи І–ІІІ ступенів № 1, 35; Миколаївська спеціалізована
школа І ступеня № 59 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу, заступники
директорів з навчально-виховної роботи яких
взяли активну участь у обговоренні актуальних питань управління навчально-виховним
процесом з іноземних мов.
 
Позакласна робота з іноземної мови є складовою навчально-виховного процесу. Саме
практичній реалізації питання організації
позакласної роботи з іноземної мови у 2014–2015 н. р. було присвячено семінар-практикум «Позакласна робота з іноземної мови як
стимулювальний засіб поглиблення знань
учнів з навчального предмета». Адміністрація
закладу презентувала досвід колективу щодо
організації позакласної роботи зі спеціалізації школи. Кураторам іноземних мов було
продемонстровано низку заходів, які створюють уявлення про проведену роботу (виступ
шкільного англомовного театрального гуртка, експрес-презентація англо- та німецькомовних прес-центрів). Домінантою семінару
стало проведення М. М. Первовою, вчителем англійської мови, відкритого засідання
шкільного Євроклубу, присвяченого питанням миру. Присутні були вражені ерудицією,
високим рівнем комунікативної компетенції,
конструктивною громадянською позицією
підлітків, умінням вільно висловлювати власні думки у спілкуванні англійською мовою.
 
Головним підсумком постійно активного
семінару став висновок: «Ми виховуємо Людину Світу для миру та щасливого життя».
Dounload PDF

Відгуки читачів