Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Квест-тест «Шлях української Конституції»

Лишевський В. М., Cтароковрайська ЗОШ, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.


28 червня 1996 року, в житті українського народу й української держави сталася історична подія — була прийнята нова Конституція. Вважається, що прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність і стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина. Конституція України пройшла складний шлях становлення і розвитку, еволюціонуючи у контексті ґенези вітчизняного конституційного права. Пропонуємо і вам здійснити заочну подорож шляхами нашої Конституції.

 

Ідею гри запозичено у викладача Харківського НВК «Авторська школа Бойка» Н. М. Морозової. Дидактична гра містить 33 пункти. Гравець розпочинає гру з першого питання. Кожне питання містить два варіанти відповіді. У разі правильної відповіді учень отримує вказівки щодо наступного ходу, якщо ж відповідь помилкова, гравець отримує додаткову інформацію та пропозицію, повернутись до початкового питання.
 
Конституція Україна визнається однією з найбільш досконалих і демократичних конституцій у всьому світі.
 
1. Збірка давньоруського права, відомо понад сто списків цієї пам’ятки.
 
1) «Руська правда» (переходьте до п. 14);
2) «Салічна правда» (переходьте до п. 22).
 
2. Справді так. Гетьман був на чолі держави довічно. Законодавча влада мала належати козацькій раді. Новацією стало закріплення незалежного судочинства. (Переходьте до п. 8)
 
3. 1710 рік, м. Бендери. Публічно приймаються «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького…» Цей документ був:
 
1) законом держави, що приймають в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини, які визначають принципи організації публічної влади, гарантії прав і свобод людини, систему, порядок організації і компетенцію органів державної влади, територіальний устрій держави, державні символи (переходьте до п. 7);
2) договірними пунктами між гетьманом і козацтвом (переходьте до п. 11).
 
4. 29.04.1918 р. Центральна Рада прийняла Конституцію УНР, яка мала підназву «Статут про державний устрій, права і вільності УНР» та обрала президентом М. Грушевського. У ній досить широко висвітлені права громадян, але нічого не зазначено щодо державної символіки, принципів внутрішньої та зовнішньої політики, порядок обрання місцевих органів влади та управління. Зазначте за Конституцією, яка УНР республіка — парламентська чи президентська?
 
1) Конституція не передбачала посади президента. УНР мала стати демократичною парламентською державою (переходьте до п. 26);
2) М. Грушевський був обраний Президентом УНР, тобто президентською республікою (переходьте до п. 19).
 
5. На жаль, ви помилились. Свідка називали відок, це той, хто особисто бачив злочин. (Поверніться до п. 18)
 
6. Цей правовий документ козацької доби був створений у ХVII ст., діяв лише 5 років, мав 11 пунктів. Оригінал до наших днів не зберігся, але значення його величезне. Це були умови співпраці Війська Запорозького та Московії.
 
1) Березневі статті (переходьте до п. 27);
2) права, за якими судиться малоросійський народ (переходьте до п. 20).
 
7. На жаль, неправильно. Тлумачення терміна «конституція», який вживають в акті, було дещо іншим. Тому помилково вважати цей документ конституцією в сучасному розумінні. (Поверніться до п. 3)
 
8. Визначна пам’ятка правової думки ХVIII ст., перша спроба кодифікації українського права. Містила 30 розділів, поділених на 531 артикул і 1716 пунктів. Збірник не був затверджений царською владою, тому не набув офіційного статусу.
 
1) Права, за яким судиться малоросійський народ (переходьте до п. 30);
2) екстракт малоросійських прав (переходьте до п. 24).
 
9. Молодець. Ябедник справді виконував роль обвинувача. (Переходьте до п. 28)
 
10. В Українській РСР діяли чотири конституції, які були прийняті, відповідно, 1919, 1929, 1937 та 1978 рр. Дві останні декларували низку демократичних положень, які стосувалися передусім правового статусу громадян, виборів до вищих і місцевих органів державної влади. Усі вони схожі за змістом: у кожній багато положень, що мали не юридичний, а ідеологічний характер. Зокрема, за Конституцією УРСР 1978 року…:
 
1) Україну визнано суверенною загальнонародною державою у складі СРСР. У цьому документі також задекларовано побудову в країні «розвинутого соціалізму». Конституцію проголошено маніфестом комуністичного суспільства (переходьте до п. 16);
2) проголошувалось створення в Україні основ соціалізму, його остаточна перемога (переходьте до п. 29).
 
11. Справді так. Гетьман присягав перед «великим народом» про віддане йому служіння. Від усієї старшини та козацтва Конституцію підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. З певних причин не набула чинності, проте стала цінним здобутком української правової культури. (Переходьте до п. 23)
 
12. Абсолютно правильно. Перший Статут (1529 р.) називався Старий Статут, Другий (1566 р.) називали Волинським (волинська шляхта відіграла особливу роль під час його укладання). Новим називали Третій Статут (1566 р.), він був перекладений польською, французькою мовою та латиною. (Переходьте до п. 6)
 
13. За час дії Конституції незалежної України в її тексті під тиском політичних подій робили зміни (в грудні 2004 р., жовтні 2010 р. та лютому 2014 р.), унаслідок яких змінювалась політична система управління. Оберіть правильну послідовність цих змін.
 
1) 2004 р. — зміна політичної системи від парламентсько-президентської; 2010 р. — Конституційний Суд України скасував політичну реформу 2004 року; 2014 р. — Парламент ухвалив постанову «Про текст Конституції в редакції 28 червня 1996 р., зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України 8 грудня 2004 року, 1 лютого 2011 року, 19 вересня, 2013 року» (переходьте до п. 32);
2) 2004 р. — зміна політичної системи від президентсько-парламентської республіки до парламентсько-президентської. 2010 р. — Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року (переходьте до п. 25)
 
14. Справді так. Оригінал «Руської правди» втрачено, натомість збереглася значна кількість її списків ХIII–ХVII ст. (Переходьте до п. 18)
 
15. Помилка. Конституція обмежувала права гетьмана на користь старшинської аристократії, але на посаду його обирали довічно. (Поверніться до п. 23)
 
16. Дуже добре! Утопічність побудови комунізму примусила компартійних теоретиків висувати нові ідеологічні постулати, які б мали засвідчити прогрес радянського суспільства. Головним стало твердження про вступ СРСР в етап розвиненого соціалізму. Уперше було передбачено статті, за якими КПРС визнавалась «керівною і спрямувальною силою суспільства, ядром її політичної системи», яка визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики, «надає планового, науково обґрунтованого характеру його боротьбі за перемогу комунізму». (Переходьте до п. 31)
 
17. На жаль, це помилка. Короткою, Розширеною, Скороченою є редакції «Руської правди». (Поверніться до п. 28)
 
18. За «Руською правдою», у судовому процесі брали участь: «метальник» — писар, «істці» — слідчі, а яка роль відводилась «ябеднику»?
 
1) Це свідок у судовому процесі (переходьте до п. 5);
2) він виконував роль офіційного обвинувача (переходьте до п. 9)
 
19. Співчуваємо. Стався правовий казус: М. Грушевського було обрано Президентом УНР, але в тексті Конституції про цю посаду не йшлося. (Поверніться до п. 4) 
 
20. Помилка. Проект було подано на затвердження Сенату 1756 року, а це XVIII ст. Документ так і не був схвалений. (Поверніться до п. 6)
 
21. Помилка. Конституція України визначає Президента України як главу держави, але не наділяє його функціями глави виконавчої влади. Кабінет Міністрів України визначено як «вищий орган в системі виконавчої влади». (Поверніться до п. 31)
 
22. Вибачте, відповідь неправильна. «Салічна правда» є збірником права германських племен доби ранньофеодальної Європи. (Поверніться до п. 1)
 
23. Конституція Пилипа Орлика передбачала поділ на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. Православ’я проголошувалося панівною релігією. А якою мала стати Гетьманщина за формою правління?
 
1) Козацькою республікою на чолі з гетьманом (переходьте до п. 15);
2) Конституційною монархією на чолі з гетьманом (переходьте до п. 2).
 
24. На жаль, неправильно. «Екстракт малоросійських прав» було складено трішки пізніше, 1767 року. Це збірка витягів з правових норм, що діяли на Гетьманщині в різний час, створена у зв’язку з наміром відродити традиційне для Гетьманщини право. Укладена О. Безбородьком. Містила вступ, 16 розділів, інструкцію про суди 1730 р. та Відомості про чини 1765 р.). (Поверніться до п. 8)
 
25. На жаль, ви помилилися. Після приходу до влади В. Януковича Конституційний Суд України у жовтні 2010 р. справді поновив чинність Конституції 1996 р. Але 2004 року, щоб вийти з політичної кризи, було змінено президентсько-парламентську республіку на парламентсько-президентську. (Поверніться до п. 13)
 
26. Абсолютно правильно. Конституція не передбачала посади Президента. Згідно з документом, УНР мала стати демократичною парламентською державою. (Переходьте до п. 10)
 
27. Ви маєте чудові знання. Це справді Березневі статті, складені 1654 р. Оригінал документа зник за декілька років, цим сповна скористались царські чиновники, постійно погіршуючи умови для Гетьманщини. (Переходьте до п. 3)
 
28. За часів перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського головним джерелом права були Литовські статути, яких існує три редакції, і мають вони таку назву:
 
1) Старий, Волинський, Новий (переходьте до п. 12);
2) Короткий, Розширений, Скорочений (переходьте до п. 17).
 
29. Ні! Це помилка, йдеться про Конституцію УСРР 1937 р. Проголошене владою виконання другої п’ятирічки мало утвердити основи соціалізму в СРСР. Було створено конституційну комісію для вироблення нового Основного Закону, котрий мав закріпити «перемогу соціалізму в СРСР». Конституція мала демагогічний характер і була нібито поза часом і простором. Численні положення Конституції УРСР, як і Конституції СРСР, особливо про права людини, насправді не діяли. Вони співіснували з репресивною машиною, масовими арештами, розстрілами. Основний Закон за формою був демократичним, але повністю відірваним від реального життя. (Поверніться до п. 10)
 
30. Молодець! Цей збірник — результат 15-річної праці спеціальної комісії. У ньому обґрунтовувалось право Лівобережної України на самоврядування. (Переходьте до п. 4)
 
31. 28 червня 1996 року о 9 год. 18 хв., після 24 годин безперервної роботи Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України («за» проголосували 315 народних депутатів). У ній прописані деякі положення, які раніше не передбачалися в українських конституціях. Укажіть права, про які йдеться.
 
1) Конституція України визначає Президента України як главу держави, наділяє його функціями глави виконавчої влади (переходьте до п. 21);
2) право на недоторканність життя; право на свободу думок і переконань; право на компенсацію матеріальної та моральної шкоди; право на одержання і поширення інформації; право на свободу пересування і вибір місця проживання; право залишати країну та повертатися до неї (переходьте до п. 33).
 
32. Дуже добре! Для подолання гострої політичної кризи під час Помаранчевої революції Верховна Рада внесла зміни до Конституції, які передбачали перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років. Після приходу до влади В. Януковича Конституційний Суд України в жовтні 2010 р. поновив чинність Конституції 1996 р. У лютому 2014 р. унаслідок подій Революції Гідності до тексту Конституції знову були внесені зміни щодо рішень 2010 року.
 
Дякую за гру! Ви гідно подолали всі перешкоди.
 
 
Література
1. Сокальський А. Національна символіка України. — Запоріжжя : Інтербук, 1993.
2. Усенко І. Б. Основи правознавства. — К. : Ірпінь, 1997.
3. Кисілевський В. Конституція — шлях до утвердження української державності. http://zno. academia.in.ua/mod/book/view.php?id
4. Гетьман Пилип Орлик та його «Конституція». http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id
5. Конституція України — гарант незалежності. http://metoduchka.com/patriotychnevyhovannja-konstytucija-ukrajiny-harantnezalezhnosti/
6. «Руська правда». http://studies.in.ua/shporahukr/261-5-ruska-pravda-yih-harakteristikaznachennya.html
Dounload PDF

Відгуки читачів