Передплатну кампанію на 2019 рік розпочато!

Оформити передплату за пільговими цінами

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

VIІ Міжнародний форум освітніх технологій «Перспектива»

У програмі форуму — професійне навчання й обмін досвідом у поєднанні з організацією відпочинку та оздоровлення. Головна мета форуму — підвищення професійної компетентності, творчий розвиток педагогів дошкільної та шкільної ланок, психологів, представників інших професій, підприємців, батьків і їх дітей; а також зміцнення здоров’я, профілактика емоційного вигорання й активний відпочинок на березі моря в колі колег і друзів. У рамках форуму проводяться науково-практична конференція з предметними секціями (участь у конференції безкоштовна) і ярмарок педагогічних ідей.


ПОЛОЖЕННЯ про Міжнародну науково-практичну конференцію та ярмарок педагогічних ідей і технологій (6 липня 2016 року, м. Чорноморськ)
 
 
1. Інформаційне повідомлення. 6 липня 2016 року в місті Чорноморську (Іллічівську) Одеської області в межах VIІ Міжнародного форуму освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА» (далі — форум) відбудуться Міжнародна науково-практична конференція з предметними секціями (далі — конференція) і Міжнародний ярмарок педагогічних ідей і технологій (далі — ярмарок). Тематика науково-практичної конференції та ярмарку: «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства».
 
 
2. Учасники конференції та ярмарку. Оргкомітет форуму запрошує для участі в цих заходах (як учасників форуму, так й інших фахівців) педагогів різних спеціальностей, психологів, керівників навчальних закладів, науковців, викладачів університетів та інститутів післядипломної освіти, працівників районних (міських) методичних кабінетів, студентів, а також батьків школярів і дошкільнят. Участь у конференції та ярмарку можуть взяти як учасники форуму, так й інші фахівці. Усі мають право на вибір — можуть взяти участь в обох заходах або тільки в одному.
 
 
3. Мета конференції та ярмарку. Конференція та ярмарок організовано з метою виявлення продуктивного педагогічного досвіду, обміну досвідом між фахівцями та науковцями-практиками, а також для ознайомлення громадськості країн-учасниць форуму з найкращими методичними працями (доробками) закладів освіти, які заслуговують на поширення й упровадження в подальшу практику.
 
4. Умови участі в конференції. Учасники конференції обов’язково реєструються на сайті до 01.07.2016 р. Вимоги до інформації щодо участі в конференції: П. І. Б. (повністю) вчителя/вихователя/психолога/класного керівника тощо, предмет/напрям діяльності, кваліфікаційна категорія, педагогічне/наукове/ академічне звання, педагогічний стаж тощо. Участь у конференції безкоштовна. Учасники конференції за власним бажанням можуть отримати дипломи міжнародного зразка.
 
5. Умови участі в ярмарку (конкурсі). На ярмарок, який являє собою міжнародний фаховий конкурс, роботи надсилають в електронному, а також в паперовому форматі (два примірники) до 30.06.2016 р. До роботи слід докласти рецензію та коротку анотацію. Участь у ярмарку коштує 150 гривень. Кошти слід пересилати на картку Приват-Банку № 5168 7572 1001 9339 до 03.07.2016 р.
 
6. Умови заочної участі в ярмарку. Заочні учасники також представляють роботи в електронному форматі до 01.07.2016 р. (у паперовому форматі їм представляти не обов’язково). Заочна участь у ярмарку коштує 100 гривень без вартості пересилання дипломів і сертифікатів. Кошти слід пересилати на картку ПриватБанку № 5168 7553 0167 0952 до 03.07.2016 р.
 
7. Вимоги до оформлення матеріалів, представлених на конкурс (ярмарок).
 
7.1. На ярмарок можна подавти: концепції, програми, альтернативні підручники, методичні напрацювання, дидактичні матеріали, освітні проекти, освітні постери, моделі виховних систем навчальних закладів, класів, сценарії свят і виховних заходів дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та ін.
 
7.2. Роботи мають бути добре перевірені, охайно оформлені згідно з державними стандартами та вимогами до оформлення друкованих робіт (шрифт Times New Roman 12 або 14, інтервал 1,15–1,5 тощо).
 
7.3. Роботи, недбало оформлені, з помилками, а також надіслані із запізненням, розглянуті не будуть.
 
7.4. Вимоги до оформлення титульного аркуша, а також до кожного виду робіт надано в додатку.
 
8. Порядок проведення конференції та ярмарку.
 
8.1. На конференцію та ярмарок мають бути представлені виступи або роботи окремих авторів, співавторів, а також колективні розробки педагогічних колективів, методичних комісій, кафедр тощо. Від окремих авторів, груп авторів або авторських колективів на конференцію і на ярмарок може бути подано тільки по одній роботі/виступу.
 
8.2. Регламент виступів на конференції: на пленарному засіданні — до 15 хвилин; на предметних секціях — до 10 хвилин.
 
8.3. Робочі мови для виступів на конференції та для робіт, які подають на ярмарок, — українська та російська.
 
8.4. Ярмарок проводиться протягом трьох днів: перший день — перевірка реєстрації та робота експертних комісій, які створюють заздалегідь; другий і третій дні — роботи комісій і підбиття підсумків. Подані роботи не рецензуються.
 
8.5. Роботи авторів, які не внесли відповідну плату, розглянуті не будуть.
 
8.6. Найкращі роботи будуть подані Видавничій групі «Основа» для опублікування у фахових часописах.
 
9. Порядок оцінювання робіт, наданих на конкурс (ярмарок).
 
9.1. Для оцінювання робіт створюють фахові експертні комісії.
 
9.2. Надані роботи оцінюють за певними критеріями: оформлення роботи відповідно до вимог цього положення; глибина, науковість, сучасність методрозробок, практична цінність; наявність рецензії й анотації; наочність у вигляді фотоматеріалів, діаграм, таблиць тощо; наявність та якість практичного дидактичного матеріалу тощо.
 
9.3. Надані роботи будуть перевірені на плагіат.
 
9.4. Експертні комісії оформлюють листи оцінювання та протоколи з підсумками.
 
9.5. Оргкомітет форуму гарантує кваліфікований та об’єктивний розгляд усіх робіт, представлених на конкурс (ярмарок).
 
10. Нагородження учасників, лауреатів і переможців конкурсу (ярмарку).
 
10.1. Учасники ярмарку, які брали участь очно, отримають дипломи міжнародного зразка. Лауреати конкурсу (ярмарку) додатково отримають відповідні сертифікати міжнародного зразка, а переможці — сертифікати та грошові премії.
 
10.2. Заочні учасники ярмарку отримають відповідні дипломи міжнародного зразка в електронному форматі. Переможці та лауреати (заочники) отримають дипломи та сертифікати міжнародного зразка в електронному форматі, або за бажанням — в паперовому форматі поштою.
 
Детальна інформація про VIІ Міжнародний форум освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА» на сайті: www.festival.eidotehnika.org
 
 
Додаток
 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Повна назва освітнього закладу/установи
 
 
На ярмарок педагогічних ідей і технологій
у межах VIІ Міжнародного форуму освітніх
технологій «ПЕРСПЕКТИВА»
 
 
НАЗВА РОБОТИ
 
Фото автора роботи
 
П. І. Б. (повністю)
вчителя / вихователя / психолога / класного керівника тощо, предмет/напрям діяльності, кваліфікаційна категорія, педагогічне/наукове/академічне звання, педагогічний стаж
Липень 2016 р.
Місто/село
Район, область
 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ НА ЯРМАРОК ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ І ТЕХНОЛОГІЙ
 
Подані роботи мають бути охайно оформлені згідно з державними стандартами та вимогами до написання друкованих робіт.
 
1. Методичні роботи мають містити:
 • коротку анотацію (мету і зміст роботи);
 • рецензію адміністрації закладу освіти або наукової установи;
 • стислий літературний огляд (аналіз літератури, що розкриває зміст проблеми і пояснення її вибору);
 • основну частину (опис власного досвіду роботи за цією тематикою з аналізом результативності);
 • заключну частину (методичні рекомендації щодо використання цієї роботи в загальній практиці роботи вчителя й на перспективу);
 • список використаної та рекомендованої літератури;
 • листівки, брошури, буклети і т. ін. мають бути надруковані.
 
2. Альтернативні підручники, авторські програми, збірники завдань, дидактичний матеріал мають бути зброшуровані й містити пояснювальну частину та рецензію методичного
об’єднання/методичної комісії школи/ДНЗ.
 
3. Програми спецкурсів, спецпредметів повинні мати рецензію відповідної кафедри вищого навчального закладу (ООІУВ):
 • моделі приборів подають у натуральних розмірах;
 • програмне забезпечення навчальних предметів подають на дисках.
 
4. Постер (стенд):
 • паперовий/картонний плакат шириною 96 см та висотою 160 см. Стендова доповідь має містити: заголовок (назву роботи), повну інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посаду наукового керівника) і стислий виклад роботи (мета й завдання, матеріали й методи її виконання, результати й висновки);
 • рекомендований розмір заголовка доповіді — не менше 100 пт, розмір тексту — не менше 20 пт, міжрядковий інтервал — 1,5. Назву доповіді слід зробити конкретною і якомога коротшою для кращого сприймання учасниками;
 • рисунки мають бути чіткі, з підписами та розшифрованими умовними позначеннями. У тексті мають бути посилання на всі рисунки.
 
5. Освітні проекти
 
5.1. Освітні проекти, подані для розгляду експертній комісії, укладають та оформляють у вигляді опису освітнього проекту й безпосередньо освітнього проекту.
 
5.2. Оформлення та зміст титульної сторінки опису освітнього проекту:
 • тема освітнього проекту;
 • змістовий напрям;
 • тип освітнього проекту;
 • тривалість освітнього проекту;
 • інформаційні дані про автора, групу авторів (прізвище, ім’я, по батькові, заклад освіти, посада);
 • кваліфікаційна категорія, нагороди (у тому числі грамоти обласного, міського рівнів за останні 5 років, що стосуються провідної ідеї освітнього проекту);
 • стаж роботи.
 
5.3. Оформлення та зміст опису освітнього проекту:
 • обґрунтування необхідності створення освітнього проекту для впорядкування умов і матеріально-технічного забезпечення;
 • аналіз, діагностика й оцінювання поточного стану об’єкта проектування, виявлення в ньому недоліків, суперечностей (розгляд структури об’єкту, визначення слабких сторін і недоліків);
 • аналіз наукових досліджень, теоретичне обґрунтування визначеної проблеми, орієнтовний список науковолітературних джерел;
 • аналіз наявного стану матеріально-технічного, правового забезпечення для майбутньої реалізації освітнього проекту;
 • опис документа освітнього проекту;
 • усвідомлення мети проектування, прогнозування результатів і ймовірності
 • досягнення цілей;
 • концептуалізація проектного педагогічного задуму;
 • цілісний план-програма реалізації освітнього проекту (визначення просторово-часових показників, матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення, визначення процедур поточного контролю);
 • констатація переходу освітньої системи до нової якості;
 • гіпотетичне експериментальне використання освітнього проекту;
 • апробація проекту (часткова перевірка ідеї, інновації в активній педагогічній практиці);
 • самооцінка отриманого проекту і якісних результатів його експериментальної апробації;
 • критична рефлексія труднощів, корекція, оптимізація проекту;
 • незалежне експертне оцінювання ефективності освітнього проекту;
 • пропозиції про можливість використання освітнього проекту.
5.4. Вимоги до оформлення опису освітнього проекту:
 • надається в друкованому й електронному форматі;
 • обсяг 12–14 сторінок, шрифт Times New Roman;
 • розмір 14, інтервал 1,5;
 • береги: верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, ліве — 2 см, праве — 1,5 см.
Dounload PDF

Відгуки читачів