Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

VIІ Міжнародний форум освітніх технологій «Перспектива»

У програмі форуму — професійне навчання й обмін досвідом у поєднанні з організацією відпочинку та оздоровлення. Головна мета форуму — підвищення професійної компетентності, творчий розвиток педагогів дошкільної та шкільної ланок, психологів, представників інших професій, підприємців, батьків і їх дітей; а також зміцнення здоров’я, профілактика емоційного вигорання й активний відпочинок на березі моря в колі колег і друзів. У рамках форуму проводяться науково-практична конференція з предметними секціями (участь у конференції безкоштовна) і ярмарок педагогічних ідей.


ПОЛОЖЕННЯ про Міжнародну науково-практичну конференцію та ярмарок педагогічних ідей і технологій (6 липня 2016 року, м. Чорноморськ)
 
 
1. Інформаційне повідомлення. 6 липня 2016 року в місті Чорноморську (Іллічівську) Одеської області в межах VIІ Міжнародного форуму освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА» (далі — форум) відбудуться Міжнародна науково-практична конференція з предметними секціями (далі — конференція) і Міжнародний ярмарок педагогічних ідей і технологій (далі — ярмарок). Тематика науково-практичної конференції та ярмарку: «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства».
 
 
2. Учасники конференції та ярмарку. Оргкомітет форуму запрошує для участі в цих заходах (як учасників форуму, так й інших фахівців) педагогів різних спеціальностей, психологів, керівників навчальних закладів, науковців, викладачів університетів та інститутів післядипломної освіти, працівників районних (міських) методичних кабінетів, студентів, а також батьків школярів і дошкільнят. Участь у конференції та ярмарку можуть взяти як учасники форуму, так й інші фахівці. Усі мають право на вибір — можуть взяти участь в обох заходах або тільки в одному.
 
 
3. Мета конференції та ярмарку. Конференція та ярмарок організовано з метою виявлення продуктивного педагогічного досвіду, обміну досвідом між фахівцями та науковцями-практиками, а також для ознайомлення громадськості країн-учасниць форуму з найкращими методичними працями (доробками) закладів освіти, які заслуговують на поширення й упровадження в подальшу практику.
 
4. Умови участі в конференції. Учасники конференції обов’язково реєструються на сайті до 01.07.2016 р. Вимоги до інформації щодо участі в конференції: П. І. Б. (повністю) вчителя/вихователя/психолога/класного керівника тощо, предмет/напрям діяльності, кваліфікаційна категорія, педагогічне/наукове/ академічне звання, педагогічний стаж тощо. Участь у конференції безкоштовна. Учасники конференції за власним бажанням можуть отримати дипломи міжнародного зразка.
 
5. Умови участі в ярмарку (конкурсі). На ярмарок, який являє собою міжнародний фаховий конкурс, роботи надсилають в електронному, а також в паперовому форматі (два примірники) до 30.06.2016 р. До роботи слід докласти рецензію та коротку анотацію. Участь у ярмарку коштує 150 гривень. Кошти слід пересилати на картку Приват-Банку № 5168 7572 1001 9339 до 03.07.2016 р.
 
6. Умови заочної участі в ярмарку. Заочні учасники також представляють роботи в електронному форматі до 01.07.2016 р. (у паперовому форматі їм представляти не обов’язково). Заочна участь у ярмарку коштує 100 гривень без вартості пересилання дипломів і сертифікатів. Кошти слід пересилати на картку ПриватБанку № 5168 7553 0167 0952 до 03.07.2016 р.
 
7. Вимоги до оформлення матеріалів, представлених на конкурс (ярмарок).
 
7.1. На ярмарок можна подавти: концепції, програми, альтернативні підручники, методичні напрацювання, дидактичні матеріали, освітні проекти, освітні постери, моделі виховних систем навчальних закладів, класів, сценарії свят і виховних заходів дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та ін.
 
7.2. Роботи мають бути добре перевірені, охайно оформлені згідно з державними стандартами та вимогами до оформлення друкованих робіт (шрифт Times New Roman 12 або 14, інтервал 1,15–1,5 тощо).
 
7.3. Роботи, недбало оформлені, з помилками, а також надіслані із запізненням, розглянуті не будуть.
 
7.4. Вимоги до оформлення титульного аркуша, а також до кожного виду робіт надано в додатку.
 
8. Порядок проведення конференції та ярмарку.
 
8.1. На конференцію та ярмарок мають бути представлені виступи або роботи окремих авторів, співавторів, а також колективні розробки педагогічних колективів, методичних комісій, кафедр тощо. Від окремих авторів, груп авторів або авторських колективів на конференцію і на ярмарок може бути подано тільки по одній роботі/виступу.
 
8.2. Регламент виступів на конференції: на пленарному засіданні — до 15 хвилин; на предметних секціях — до 10 хвилин.
 
8.3. Робочі мови для виступів на конференції та для робіт, які подають на ярмарок, — українська та російська.
 
8.4. Ярмарок проводиться протягом трьох днів: перший день — перевірка реєстрації та робота експертних комісій, які створюють заздалегідь; другий і третій дні — роботи комісій і підбиття підсумків. Подані роботи не рецензуються.
 
8.5. Роботи авторів, які не внесли відповідну плату, розглянуті не будуть.
 
8.6. Найкращі роботи будуть подані Видавничій групі «Основа» для опублікування у фахових часописах.
 
9. Порядок оцінювання робіт, наданих на конкурс (ярмарок).
 
9.1. Для оцінювання робіт створюють фахові експертні комісії.
 
9.2. Надані роботи оцінюють за певними критеріями: оформлення роботи відповідно до вимог цього положення; глибина, науковість, сучасність методрозробок, практична цінність; наявність рецензії й анотації; наочність у вигляді фотоматеріалів, діаграм, таблиць тощо; наявність та якість практичного дидактичного матеріалу тощо.
 
9.3. Надані роботи будуть перевірені на плагіат.
 
9.4. Експертні комісії оформлюють листи оцінювання та протоколи з підсумками.
 
9.5. Оргкомітет форуму гарантує кваліфікований та об’єктивний розгляд усіх робіт, представлених на конкурс (ярмарок).
 
10. Нагородження учасників, лауреатів і переможців конкурсу (ярмарку).
 
10.1. Учасники ярмарку, які брали участь очно, отримають дипломи міжнародного зразка. Лауреати конкурсу (ярмарку) додатково отримають відповідні сертифікати міжнародного зразка, а переможці — сертифікати та грошові премії.
 
10.2. Заочні учасники ярмарку отримають відповідні дипломи міжнародного зразка в електронному форматі. Переможці та лауреати (заочники) отримають дипломи та сертифікати міжнародного зразка в електронному форматі, або за бажанням — в паперовому форматі поштою.
 
Детальна інформація про VIІ Міжнародний форум освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА» на сайті: www.festival.eidotehnika.org
 
 
Додаток
 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Повна назва освітнього закладу/установи
 
 
На ярмарок педагогічних ідей і технологій
у межах VIІ Міжнародного форуму освітніх
технологій «ПЕРСПЕКТИВА»
 
 
НАЗВА РОБОТИ
 
Фото автора роботи
 
П. І. Б. (повністю)
вчителя / вихователя / психолога / класного керівника тощо, предмет/напрям діяльності, кваліфікаційна категорія, педагогічне/наукове/академічне звання, педагогічний стаж
Липень 2016 р.
Місто/село
Район, область
 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ НА ЯРМАРОК ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ І ТЕХНОЛОГІЙ
 
Подані роботи мають бути охайно оформлені згідно з державними стандартами та вимогами до написання друкованих робіт.
 
1. Методичні роботи мають містити:
 • коротку анотацію (мету і зміст роботи);
 • рецензію адміністрації закладу освіти або наукової установи;
 • стислий літературний огляд (аналіз літератури, що розкриває зміст проблеми і пояснення її вибору);
 • основну частину (опис власного досвіду роботи за цією тематикою з аналізом результативності);
 • заключну частину (методичні рекомендації щодо використання цієї роботи в загальній практиці роботи вчителя й на перспективу);
 • список використаної та рекомендованої літератури;
 • листівки, брошури, буклети і т. ін. мають бути надруковані.
 
2. Альтернативні підручники, авторські програми, збірники завдань, дидактичний матеріал мають бути зброшуровані й містити пояснювальну частину та рецензію методичного
об’єднання/методичної комісії школи/ДНЗ.
 
3. Програми спецкурсів, спецпредметів повинні мати рецензію відповідної кафедри вищого навчального закладу (ООІУВ):
 • моделі приборів подають у натуральних розмірах;
 • програмне забезпечення навчальних предметів подають на дисках.
 
4. Постер (стенд):
 • паперовий/картонний плакат шириною 96 см та висотою 160 см. Стендова доповідь має містити: заголовок (назву роботи), повну інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посаду наукового керівника) і стислий виклад роботи (мета й завдання, матеріали й методи її виконання, результати й висновки);
 • рекомендований розмір заголовка доповіді — не менше 100 пт, розмір тексту — не менше 20 пт, міжрядковий інтервал — 1,5. Назву доповіді слід зробити конкретною і якомога коротшою для кращого сприймання учасниками;
 • рисунки мають бути чіткі, з підписами та розшифрованими умовними позначеннями. У тексті мають бути посилання на всі рисунки.
 
5. Освітні проекти
 
5.1. Освітні проекти, подані для розгляду експертній комісії, укладають та оформляють у вигляді опису освітнього проекту й безпосередньо освітнього проекту.
 
5.2. Оформлення та зміст титульної сторінки опису освітнього проекту:
 • тема освітнього проекту;
 • змістовий напрям;
 • тип освітнього проекту;
 • тривалість освітнього проекту;
 • інформаційні дані про автора, групу авторів (прізвище, ім’я, по батькові, заклад освіти, посада);
 • кваліфікаційна категорія, нагороди (у тому числі грамоти обласного, міського рівнів за останні 5 років, що стосуються провідної ідеї освітнього проекту);
 • стаж роботи.
 
5.3. Оформлення та зміст опису освітнього проекту:
 • обґрунтування необхідності створення освітнього проекту для впорядкування умов і матеріально-технічного забезпечення;
 • аналіз, діагностика й оцінювання поточного стану об’єкта проектування, виявлення в ньому недоліків, суперечностей (розгляд структури об’єкту, визначення слабких сторін і недоліків);
 • аналіз наукових досліджень, теоретичне обґрунтування визначеної проблеми, орієнтовний список науковолітературних джерел;
 • аналіз наявного стану матеріально-технічного, правового забезпечення для майбутньої реалізації освітнього проекту;
 • опис документа освітнього проекту;
 • усвідомлення мети проектування, прогнозування результатів і ймовірності
 • досягнення цілей;
 • концептуалізація проектного педагогічного задуму;
 • цілісний план-програма реалізації освітнього проекту (визначення просторово-часових показників, матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення, визначення процедур поточного контролю);
 • констатація переходу освітньої системи до нової якості;
 • гіпотетичне експериментальне використання освітнього проекту;
 • апробація проекту (часткова перевірка ідеї, інновації в активній педагогічній практиці);
 • самооцінка отриманого проекту і якісних результатів його експериментальної апробації;
 • критична рефлексія труднощів, корекція, оптимізація проекту;
 • незалежне експертне оцінювання ефективності освітнього проекту;
 • пропозиції про можливість використання освітнього проекту.
5.4. Вимоги до оформлення опису освітнього проекту:
 • надається в друкованому й електронному форматі;
 • обсяг 12–14 сторінок, шрифт Times New Roman;
 • розмір 14, інтервал 1,5;
 • береги: верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, ліве — 2 см, праве — 1,5 см.
Dounload PDF

Відгуки читачів