Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання інноваційних технологій навчання на уроках біології

В. І. Томчук, учитель біології вищої категорії Культурянської ЗОШ, П’ятихатський р-н, Дніпропетровська обл.


У педагогічній діяльності значна увага приділяється впровадженню новітніх технологій у навчально-виховному процесі. Одним із найпріоритетніших учителів біології є інноваційний метод проектів, який поєднує декілька сучасних підходів: особистісно зорієнтований та комунікативно-діяльнісний. Між структурними елементами уроку та методу проектів є логічний, умотивований зв’язок.

 

Оскільки метод проектів належить до технологій особистісно зорієнтованого навчання, його мета спрямована на розвиток у школярів:
 • особистісних і соціально значущих якостей (ініціативність і наполегливість, а також толерантність і здатність працювати в команді, адаптуватися до умов, що змінюються, здоровий дух суперництва);
 • дослідного, пізнавального інтересу;
 • вміння самостійно знаходити інформацію;
 • здатності орієнтуватися в цій інформації;
 • вміння аналізувати, узагальнювати, представляти її у вигляді оформленого результату діяльності;
 • вміння самостійно і критично мислити та висловлювати власну думку, орієнтуватися в різноманітних ситуаціях;
 
Проекти можуть бути:
 • дослідні;
 • творчі (спільна газета, відеофільм, інсценізація);
 • пригодницькі та гральні (вигадані герої, імітація ділових та офіційних стосунків);
 • практично-організаційні (створення алгоритму дій, методичні рекомендації);
 • інформаційні (збір інформації, оформлення результатів та презентація).
 
 
Етапи створення проектів
1. Визначення цілей.
2. Висування проблеми дослідження за результатами аналізу вихідного матеріалу.
3. Формулювання гіпотези про можливі способи розв’язання поставленої проблеми й результати майбутнього дослідження.
4. Уточнення виявлених проблем і вибір процесу збирання й опрацювання необхідних даних, збір інформації, її обробка.
5. Аналіз отриманих результатів, підготовка звітів, обговорення можливого застосування отриманих знань.
 
До вашої уваги пропоную фрагменти уроків з використанням цієї технології.
 
 
Фрагмент уроку на тему «Різноманітність птахів», 8 клас
 
Етап Вивчення нового матеріалу
 
Створення групових короткочасних проектів
Створюються робочі групи, кожна з яких одержує аркуш паперу, фломастери, ножиці, роздавальний матеріал (підготовлений заздалегідь) і завдання на групу.
 
 
Завдання груп
Опрацюйте питання.
 
Група 1. Особливості хрящових риб:
 • середовище існування, особливості життєдіяльності;
 • особливості будови тіла;
 • спосіб харчування;
 • розмноження і розвиток;
 • представники.
 
Група 2. Особливості кісткових риб:
 • середовище існування, особливості життєдіяльності;
 • особливості будови тіла;
 • спосіб харчування;
 • розмноження і розвиток;
 • представники.
 
Кожна група захищає свій проект біля дошки. Клас додає або виправляє інформацію.
 
Група отримує бали за захист. Кожен учень оцінює свою участь у проекті.
 
 
Фрагмент уроку з теми «Вплив наркотиків і токсинів на людину». 9 клас
 
Клас об’єднується в групи. Кожна група отримує випереджувальні завдання до теми.
1. Характеристика наркотичних речовин.
2. Галюциногени.
3. Токсикоманія та отруйні речовини.
 
Кожна група створює інформаційний проект, готує різні форми презентації, з якою буде виступати на уроці.
 
 
Фрагмент уроку з теми «Бактерії». 7 клас
 
Завдання до початку проекту
1. Вивчити історію відкриття.
2. Особливості будови та хімічного складу.
3. Види бактерій.
4. Життєдіяльність бактерій.
5. Бактеріальні хвороби та їх профілактика.
 
Учні презентують проекти в різних формах.
 
Після виступу кожної групи з’ясовують враження від відповідей, оцінюють з урахуванням таких критеріїв, як наукова достовірність, уміння самостійно знаходити інформацію, послідовність, переконливість, логічність, оригінальність, уміння працювати в групі.
 
 
Література
1. Верещагіна Г. Д. Впровадження інноваційних технологій на уроках біології з використанням опорних конспектів: Методичний посібник. — Харцизька українська гімназія з класами загальноосвітньої школи І ступеня, 2011. — 50 с.
2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К.: А.С.К, 2004.
3. Пєхота О. М. Освітні технології. — К.: А.С.К., 2004.
4. Порохня Л. Метод проектів у навчальному процесі // Директор школи. — 2006. — № 42.
5. Технологічні підходи до проектування уроку / І. І. Зайцева, Г. Д. Довгань, О. Є. Шматько, Н. О. Аніскіна, Л. М. Дементьєва, В. М. Андрєєва // Проектуємо урок разом. Ч. 1. Урок 4. — 2006. — С. 17–29.
Dounload PDF

Відгуки читачів