Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

До питання щодо послідовності розгляду складових здоров’я

Ю. Д. Бойчук, Н. В. Науменко, м. Харків


У 90-ті роки минулого століття, коли зароджувалася вітчизняна валеологія, складові здоров’я людини спочатку розглядали в такій послідовності: духовна, психічна, фізична. На наш погляд, така послідовність є логічно правильною. А коли з’явилось поняття «соціальна складова здоров’я», останнє різні автори почали ставити в різних місцях цієї тріади. Тому запропонована дискусія має допомогти визначити логічну послідовність впливу і взаємовпливу складових здоров’я.

Свою точку зору ми спробуємо викласти з таких позицій.
 
Людина як біологічна істота, як і весь живий світ, у своєму розвитку підпорядковується законам розвитку живої природи. Разом з тим, людина — це соціальна істота: вона взаємодіє з навколишнім середовищем, формує з іншими членами соціуму складну й багатогранну систему особистих, суспільних виробничих стосунків. Біологічне, таким чином, ніколи не буває у чистому природному вигляді, воно опосередковується соціальним. Людина, як соціальне єство, живе в суспільстві, яке має свої особливості, свої звичаї, свій спосіб життя, свій національний характер, свою вирощувану віками культуру, і в цій спільності знаходить середовище свого повного розвитку. Звідси випливає ідея нації — її основними рисами є спільна історична доля і бажання жити своїм незалежним життям, що може бути лише у своїй власній державі.
 
Стан здоров’я людини формується під впливом соціально-гігієнічних чинників. Саме з цієї точки зору розглядається соціальна складова здоров’я людини, як гармонійна сутність біологічного і соціального, як показник, що відображає соціальну сутність суспільства.
 
Таким чином, соціальне здоров’я особистості — це функціонування особистості як повноправного члена суспільства, її безконфліктна взаємодія з навколишнім світом, доброзичливі взаємини в колективі, у сім’ї, суспільстві. То в цьому разі напрошується висновок, що соціальна складова є головною умовою формування духовного здоров’я людини. Тому ми підтримуємо викладену в дискусійній статті таку послідовність: соціальна, духовна, психічна й фізична складові здоров’я.
Dounload PDF

Відгуки читачів