Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Індія в Середні віки. Всесвітня Історія. 7 клас

Батраченко Б. А., Шпилівський НВК, Сумська обл.


Після цього уроку учні зможуть:

-визначати характерні особливості індійськоїцивілізації;

-давати визначення основним поняттям;

-визначати основні тенденції розвитку Індіїу Середні віки;

-давати свою оцінку історичним подіям;

-пояснювати та застосовувати поняття: «імперія Гуптів», «Делійський султанат», «варна»,«каста», «раджапут», «індуїзм», «санскрит».

-характеризувати внесок Індії до світової культури.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи та форми організації навчальної діяльності учнів: евристична бесіда, роботаз картою, «Реставратор», робота з підручником,робота з документами.

Обладнання: підручник: Дячков С. В. Всесвітняісторія: підруч. для 7 класу загальноосвіт.навч. закладів / С. В. Дячков. — Х.: Ранок, 2015. —224 с.: іл., історичні атласи, індивідуальні завдання, ілюстрації до теми.

 

Основні дати:
  • ??1206–1526 рр. — існування Делійського султанату;
  • ??1526 р. — заснування імперії Великих Моголів.
 
 
Хід уроку
 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ
 
Повідомлення теми та мети уроку.
 
 
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 
Учитель. Індія — дивовижна країна, як за своєю красою, так і багатою на історичні події минувшиною. Це країна, яка зробила неоціненний внесок у розвиток людської цивілізації і чиїми винаходами ми користуємося й нині. Історію Індії ми вже вивчали у 6 класі, тому на основі раніше набутих знань спробуймо відповісти на деякі запитання.
 
Бесіда
1. Які особливості географічного положення Індії ви можете назвати?
2. Назвіть найдавніші цивілізації Індії та їх міста.
3. Пригадайте основні заняття індійців.
4. Які відкриття індійців ви можете назвати?
 
Учитель. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо Індію у Середні віки та особливості її розвитку.
 
 
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 
Учитель. Період Середньовіччя для Індії почався падінням імперії Гуптів і виникненням на її теренах безлічі незалежних князівств. Періодизація Середньовіччя для Індії така:
  • VІ–ХІІІ ст. — Індуський період;
  • 1206–1526 рр. — період Делійського Султанату;
  • 1526–1707 рр. — період Імперії Великих Моголів.
 
Робота з підручником
 
Опрацюйте історичний документ на С. 208 «Китайський монах-пілігрим Сюань Цзан про Індію VІІ ст.» та дайте відповідь на запитання.
1. Які географічні особливості називає монах?
2. Які природокліматичні ознаки виділяє автор?
3. Що говорить про державу?
 
Учитель. Як ви пам’ятаєте з минулого року, індійське суспільство поділялося на варни та касти, тож пригадаймо, що вони означають.
 
Робота з поняттями
Варна — це назва великого соціального стану в традиційному індійському суспільстві.
Каста — замкнена група людей, спадково зайнятих у певній сфері діяльності.
Недоторкані — люди, що були за межами кастової системи.
 
 
Робота з документом
Китайський монах-пілігрим Сюань Цзан про варни
 
Усе населення Індії поділено на чотири розряди. До першого належать брахмани. Це люди ґречної поведінки, вони суворо дотримують приписів релігії, ведуть високоморальний спосіб життя. До другого розряду належать кшатрії. Протягом багатьох століть вони становлять керівну верхівку суспільства. Іноді кшатрії захоплюють владу шляхом узурпації й кровопролиття. Люди третього розряду називаються вайш’ями. Вони займаються торгівлею й шукають прибуток — як у своїй країні, так і за її межами. Людей, які належать до четвертого розряду, називають шудрами, це прошарок хліборобів. Шудри обробляють землю. Місце кожної людини в цих чотирьох розрядах обумовлено мірою її чистоти або не чистоти. Проте, крім згаданих розрядів, є багато інших груп. Розповісти про всі ці групи важко.
 
Запитання
1. Які варни виділяє монах?
2. Хто належить до кожної варни?
3. Про які групи ще згадує автор?
 
 
Повідомлення учня
 
(Учень, що отримав випереджальне завдання, розповідає про індуїзм.)
 
Учитель. У політичному житті Індії не було єдності, і тому на її території протягом V–ХІІ ст. налічували близько 50–70 князівств, які очолювали раджі і серед яких була чітка ієрархія. Головною проблемою Індії того часу було вторгнення мусульман, які ледве вдавалося стримати раджапутам. Проте 1206 р. афганський полководець Кутб ад-Дін захопив м. Делі та проголосив себе султаном. Відтоді розпочався тривалий період мусульманського панування.
 
 
Метод «Чиста дошка»
 
??Опрацюйте матеріал підручника на С. 214–215 і дайте відповіді на запитання, записані на дошці.
1. Які наслідки для місцевого населення мало мусульманське завоювання?
2. У чому полягали особливості індійсько-мусульманської культури.
3. Яким було ставлення індусів до монголів?
 
 
Робота з картою
За допомогою історичного атласу або карти підручника на С. 214:
1) визначте напрямок вторгнення Тимура;
2) на контурній карті позначте територіальні зміни Делійського султанату на початку ХІV та ХV ст.
 
(Учитель пропонує учням зробити висновки і виділити головні моменти уроку.)
 
 
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ
 
Метод «Реставратор»
 
Відповідно до релігійних уявлень населення в Індії поділене на … касти. До першої касти належать … — люди чистої поведінки, суворо дотримують релігійних правил, ведуть аскетичне життя і слідують правильним принципам. До другої касти належать … . Протягом багатьох століть вони становили керівний клас. Вони дбають про честь і милосердя. Люди третьої касти називаються …
 
Вони займаються … і шукають прибутків як у своїй власній країні, так і за її межами. Люди четвертого класу називаються … . Це клас … . Місце кожної людини у цих чотирьох кастах обумовлено ступенем її … або … .
 
 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
1. Опрацювати § 31 підручника.
2. Повторити матеріал теми й підготуватися до уроку тематичного контролю.
Dounload PDF

Відгуки читачів