Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Фірма. Імідж фірми

Н. О. Осніцька,м. Рівне


Цільова група: учні 6-го, 8–9 класу.
 
Тривалість: 45 хвилин.
 
Мета:
 • формувати систему знань учнів про підприємство та види підприємств;
 • допомогти з’ясувати, в чому полягає і що становить імідж фірми;
 • розвивати логічне та економічне мислення;
 • формувати підприємницьку компетентність; складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності;
 • виховувати інтерес до економічних дисциплін;
 • виховувати дбайливого господаря.
 
Операційні цілі (завдання):
 
Після закінчення уроку учень знає:
 • що таке фірма (підприємство), ознаки фірми;
 • види фірм за сферами діяльності, за розміром, за формами власності тощо;
 • у чому полягає імідж фірми;
 • складові іміджу фірми;
 
розуміє:
 • мету діяльності підприємств;
 • відмінності різних типів підприємств;
 • значення іміджу фірми для її успішної діяльності;
 
вміє:
 • охарактеризувати різні види підприємств;
 • розрізняти підприємства за різними ознаками;
 • планувати створення іміджу фірми;
 
може:
 • самостійно чи в групі розробити гасло, назву та логотип нового підприємства;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • презентувати результати своєї творчої діяльності;
 • висловлювати свою думку та захищати її.
 
Методи й прийоми:
 • Методи: бесіда, розповідь, демонстрування, ігровий, практичний, інтерактивний, створення схем і таблиць.
 • Прийоми: «Економічний крос», «Творча лабораторія», «Словничок», «Обговорення в дружньому колі», «Рефлексія».
 • Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна, ігрова.
 
Обладнання:
 • ілюстрації різних підприємств;
 • папір, маркери, ножиці, клей;
 • роздруковані опорні конспекти для кожного учня.
 
Допоміжні матеріали:
Додаток 1. Опорний конспект до уроку «Фірма. 
 
Імідж фірми».
Додаток 2. Інструкція для виконання домашнього завдання.
 
 
ПЕРЕБІГ УРОКУ
 
I. ВСТУПНА ЧАСТИНА
 
1.1. Привітайтеся. Налаштуйте учнів на плідну працю, використовуючи українські прислів’я та приказки: «Аби руки і охота, буде зроблена робота», «Бджола мала, а й та працює», «Без охоти нема роботи», «Без труда — нема плода», «Без трудів — не їстимеш пирогів», «Будеш трудиться — будеш кормиться».
 
1.2. Використовуючи вправу «Економічний крос», проведіть актуалізацію опорних знань учнів. Учні швидко завершують незакінчені речення.
 
Наголосіть, що відповіді повинні бути короткими й чіткими.
Можливі варіанти незавершених речень:
 • Людина працює і творить для…
 • Основним стимулом відкриття власної справи є…
 • Людину, яка сама планує, організовує власну справу, бере на себе ризик, пов’язаний з виробництвом або реалізацією продукції називають…
 • Підприємцю властиві такі риси:…
 • Щоб стати успішним підприємцем, потрібно…
 • Відомими українськими підприємцями є…
 • Підприємець у своїй роботі стикається з такими труднощами:…
 • Виділяють такі види підприємницької діяльності:
 
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 
2.1. Розпочніть основну частину уроку з мотивації навчальної та пізнавальної діяльності. Запропонуйте дітям розглянути ілюстрації або фотографії заводу, школи, фабрики, магазину, аптеки, перукарні. Запитайте, що зображено на ілюстраціях та що в них спільного. Зробіть разом висновки про те, що на всіх ілюстраціях зображено підприємства, але вони дуже різні. Повідомте учням тему та завдання уроку. Запитайте, що діти хотіли б дізнатися про підприємства.
 
2.2. Запропонуйте школярам вправу «Словничок». В опорному конспекті до уроку підготуйте різні варіанти визначень поняття «підприємство», а учні нехай переглянуть їх та виберуть, що в них спільного (Додаток 1). Підведіть дітей до висновку, що підприємство — це організація, у якій об’єднуються працівники для виробництва товарів чи надання послуг для задоволення потреб суспільства та з метою отримання прибутку.
 
2.3. Разом з учнями виконайте практичну вправу «Поміркуй» в опорних конспектах (Додаток 1). Діти мають пригадати підприємства різних галузей господарства та доповнити таблицю. 
 
Промисловість Фабрика,
Сільське господарство Ферма,
Торгівля Магазин,
Освіта Школа,
Медицина Поліклініка,
Культура Концертний зал,
Спорт Басейн,
 
2.4. Запропонуйте школярам розглянути схему «Види підприємств за сферами діяльності» та заповнити таблицю.
 
Підприємства виробничої сфери+Підприємства невиробничої сфери= Підприємства
 
Підприємство області Товар, послуга Сфера діяльності
     
     
 
2.5. Усі разом пригадайте, які форми власності існують в Україні, та заповніть схему в опорному конспекті. Розкажіть детальніше про види підприємств за формами власності.
 
2.6. Розкажіть учням про види підприємств за розмірами й запропонуйте виконати практичну вправу. Це можна зробити на дошці або самостійно в опорних конспектах.
 
Підприємство За розмірами
Агентство нерухомості, у якому працюють 12 осіб  
Страхова компанія «Сіріус», у якій працюють 115 осіб  
Магазин «Котигорошко», у якому працюють 67 осіб  
Завод «Екопласт», на якому працюють 1596 осіб
 
 
 
2.7. Запропонуйте школярам вправу «Обговорення в дружньому колі». Нехай учні розкажуть, на якому підприємстві вони хотіли б працювати в майбутньому й чому.
 
2.8. Продемонструйте дітям переглянути відеосюжет реклами відомої фірми. Запитайте, що вони можуть сказати про імідж цього підприємства. Підведіть учнів до висновків про те, що являє собою імідж фірми.
 
Імідж фірми — це образ підприємства, який існує у свідомості людей. Формування образу, своєрідного «обличчя» організації — справа не тільки фахівців у цій галузі (маркетологів, рекламістів). Імідж організації формують не тільки спрямованими на це акціями і заходами. Якість вироблених товарів і робіт (послуг), які продають чи надають, ставлення персоналу до свого роботодавця, клієнтів і власної діяльності має значення для іміджу не менш важливе, ніж реклама й презентації. Сприятливий образ-імідж повинен бути адекватним, оригінальним, пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним — значить відповідати образу, який реально існує, чи специфіці фірми. Бути оригінальним — означає відрізнятися від образів інших фірм (товарів), особливо однотипних. Бути пластичним — означить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, здаватися незмінним. Мати точну адресу — значить бути привабливим для визначеної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних замовників.
 
Назва фірми складається з типу підприємства та фірмового імені (перукарня «Силует»).
 
Фірмове гасло — слоган — важливий елемент рекламного звернення, який стисло формулює неповторність пропозиції. Визначено, що слоган люди читають у 5 разів частіше, ніж самі рекламні тексти. Слоган ґрунтується на ключових словах, які ніби гіпнотизують споживача: «вперше», «шанс», «ефективний», «натуральний», «сенсація», «радимо всім», «тільки сьогодні», «ми піклуємося про вас», «краще», «швидко» тощо. Приклад слогану відомої фірми «Sony»: «У нас не дешевше — у нас краще!»
 
Основні принципи створення слогану: приязне й доброзичливе ставлення, повторення певної позитивної інформації, порівняння, використання майбутнього часу, гумору, почуття ненав’язливого розуміння споживача. Наприклад: «Тефаль — ми завжди піклуємося про Вас». Вдалий слоган повинен легко читатися, бути оригінальним, зацікавити споживача, містити унікальну торгову пропозицію.
 
Фірмовий знак (логотип) — символ, малюнок або особливий знак, що має певний колір чи позначення.
 
2.9. Запропонуйте учням гру «Назвіть фірму за логотипом»(див. додаток 1).
 
Відповідь:
1) «Пума» — PUMA, німецька компанія з виробництва спортивного взуття та інвентарю.
2) Логотип німецької компанії з виробництва автомобілів Mercedes-Bens.
3) Еппл — Apple, американська фірма з виробництва комп’ютерів тощо.
4) Макдональдс — логотип американської мережі ресторанів швидкого харчування McDonalds.
5) Логотип французького будинку моди Chanel, що спеціалізується на виробництві одягу, косметики, парфумів тощо.
6) Логотип французької компанії з виробництва одягу, взуття, парфумів, шкіряних виробів, годинників Lacoste.
 
2.10. Об’єднайте клас у чотири групи та запропонуйте учням «Творчу лабораторію». Для цього в мішечок покладіть 24 логотипи чотирьох різних фірм. Учні беруть логотип і за фірмою групуються в чотири команди. Кожна група посідає місця за окремим столом, на якому розміщені підготовлені для роботи матеріали (папір, маркери, клей, різні ілюстрації). Запропонуйте учням у своїх групах спланувати створення нової фірми, вигадати назву, розробити логотип, створити фірмове гасло. На виконання роботи — 15 хвилин, по 2 хвилини на презентацію. Нагадайте учням правила роботи в групі. Після закінчення роботи запропонуйте представникам груп презентувати результати.
 
 
ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА
 
3.1. Підбийте підсумки уроку. Зверніть увагу на те, що знання видів підприємств та складових іміджу фірми допоможуть їм у майбутньому створити свою успішну власну справу.
 
3.2. Проведіть «Рефлексію». Щоб отримати зворотну інформацію, запропонуйте учням продовжити фрази:
 • Сьогодні на уроці для мене найлегшим було…
 • Труднощі спричинило…
 • Найбільше мене зацікавило…
 
3.3. Ознайомте учнів з домашнім завданням: відвідайте підприємство, де працюють ваші батьки, дізнайтеся про нього якомога більше та складіть звіт свого пошуку, заповніть таблицю (Додаток 2).
 
Додаток 1
 
 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ УРОКУ 
 
ТЕМА. ФІРМА. ІМІДЖ ФІРМИ
 
Словничок
 • Підприємство — це первинна ланка виробничої сфери, яка займається виробництвом продукції, наданням послуг або виконанням робіт з метою задоволення потреб ринку й одержання прибутку. Підприємство — це самостійний суб’єкт, який господарює, створений підприємцем або об’єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.
 • Підприємство — організаційно відокремлена, економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію, надає послуги чи виконує певні роботи.
 • Фірма — це комерційна організація, націлена на отримання прибутку від своєї діяльності.
 • Фірма — це господарська організація, що перетворює вихідні ресурси на кінцевий продукт шляхом оптимального поєднання чинників виробництва.
 • Підприємство (фірма) — економічна одиниця, що виробляє товари або ж послуги на продаж, приймає самостійні рішення, прагне отримати найбільший прибуток шляхом найкращого використання залучених і власних факторів виробництва.
 
За розмірами підприємства поділяються на малі, середні та великі.
 • Малі — з чисельністю працівників до 50 осіб.
 • Середні — з чисельністю працівників до 1000 осіб.
 • Великі — з чисельністю працівників понад 1000 осіб.
Підприємство За розмірами
Агентство нерухомості, у якому працюють 12 осіб  
Страхова компанія «Сіріус», у якій працюють 115 осіб  
Магазин «Котигорошко», у якому працюють 67 працівників  
Завод «Екопласт», на якому працюють 1596 осіб  
 • Імідж фірми — це образ підприємства, який існує у свідомості людей.
 • Назва фірми містить тип підприємства та фірмове ім’я (перукарня «Силует»).
 • Фірмове гасло — слоган — важливий елемент рекламного звернення, який стисло формулює неповторність пропозиції.
 • Фірмовий знак (логотип) — символ, малюнок або особливий знак, що має певний колір чи позначення.
 
 
Додаток 2
 
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 
Домашнє завдання
 • Ознайомтеся з роботою підприємства, де працюють ваші батьки, та складіть звіт свого пошуку, заповніть таблицю.
Питання Відповіді
1. Як називається підприємство?
2. Його адреса
3. Назва фірми
4. Чи має підприємство фірмовий знак? Який?
5. Які товари (послуги) виробляє підприємство?
6. Тип підприємства за сферою діяльності
7. Тип підприємства за формою власності
8. Тип підприємства за розмірами 
9. Скільки людей працює на підприємстві?
10. Люди яких професій працюють на підприємстві?
11. Чи є на підприємстві куточок споживача? Яка інформація тебе зацікавила?
12. Як підприємство ознайомлює людей зі своєю продукцією?
Dounload PDF

Відгуки читачів