Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Редагування графічних зображень у графічному редакторі на базі лексичного матеріалу підручника Challenges для учнів 5-х класів

Л. В. Турчанінова, А. О. Турчанінова, м. Київ


Мета:

- навчальна: узагальнення й систематизація знань учнів із теми «Графічний редактор Раіnt»; закріплення вмінь редагувати виділенний фрагмент тексту;

- розвивальна: розвиток уваги, пам’яті, логічного мислення; розвиток моторики руки під час роботи з мишею; активізація роботи учнів на уроці за рахунок залучення до закріплення знань з інформатики англомовної лексики;

- виховна: виховання вмінь використовувати набуті знання з інформатики під час вивчення інших предметів.

Тип уроку: закріплення знань.

Вид урока: бінарний урок з інформатики та англійської мови.

Обладнання: проектор для демонстрування презентації, комп’ютерний клас.

 

ХІД УРОКУ
 
 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 
Привітання. Створення сприятливої атмосфери у класі. Повідомлення учням теми уроку. Пояснення мети.
 
 
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
— Інформатика — це наука, яка вивчає методи обробки інформації. Знання, набуті на уроках інформатики, можна застосовувати для вивчення інших предметів. На уроці учні зможуть проявити своє вміння редагувати графічні об’єкти на прикладах лексичного матеріалу, який вивчали за підручником Challenges.
 
Вони мають можливість побачити результати своєї праці й одержати від них радість і задоволення.
 
 
IIІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 
Фронтальне опитування
 • Що таке редагування в графічному редакторі?
 • Що треба зробити, щоб відредагувати фрагмент зображення?
 • Які операції можна виконувати над виділеним фрагментом зображення?
 • Що таке буфер обміну?
 • Чим відрізняються режими виділення фрагментів прозорий і непрозорий фон? У яких випадках краще використовувати той чи інший режим?
 • Як змінити розміри фрагмента зображення?
 • Які є варіанти видалення виділеного фрагмента зображення?
 
Повторення, відтворення словникового запасу, необхідного для роботи на уроці
 
 
ІV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
 
Повторення правил із техніки безпеки
 
 • Гра «Снігова куля»
Учні по черзі називають по одному правилу з техніки безпеки, повторюючи всі правила, названі попередніми учнями.
 
Наприклад, перший учень називає «Не можна торкатися до проводів живлення та розеток»; другий — «Не можна торкатися до проводів живлення та розеток», «Не можна вмикати і вимикати комп’ютер без дозволу вчителя»; третій — «Не можна торкатися до проводів живлення та розеток», «Не можна вмикати і вимикати комп’ютер без дозволу вчителя», «Не можна працювати з мокрими руками або в мокрому одязі»…
 
 • Робота за комп’ютером
Учні сідають за комп’ютери, завантажують програму Paint та відкривають файл із підготовленим завданням на закріплення лексичного матеріалу з підручника Challenges для учнів 5-х класів. Вони повинні виконати ці завдання, використовуючи команди редагування виділенного фрагмента малюнка. Учитель англійської мови пояснює зміст завдання, мета якого — закріплення порівняльних аналогій у звучанні назв країн та національностей.
 
 • Завдання 1
Учням пропонують згадати назви країн. За запропонованим алгоритмом будуються речення з позначенням національності людей, які мешкають у тій чи іншій країні. Алгоритм: IF I am from Ukraine THEN I am Ukrainian
 
Учитель починає речення із зазначенням країни, учні закінчують речення із зазначенням національності. Пропонуються країни: Ukraine, Argentina, Australia, Canada, Spain, Italy... Ця робота передбачає фронтальну форму організації пізнавальної діяльності учнів.
 
 • Практична робота «Країни та національності». Робота з картою світу
Завдання виконується на комп’ютері. Мета завдання — співвіднести написання назви національності людей із написанням назви країни; знайти її положення на карті і встановити зв’язок, простягнувши сполучні лінії. Учні завантажують графічний редактор, відкривають папку з файлами-заготовками та підбирають потрібні малюнки. Після перевірки файли зберігаються і закриваються.
 
 • Завдання 2
Аудіювання та використання інструментів опрацювання зображень
 
Учитель зачитує текст «Escape from Quark» перший раз. Потім дається інструктаж до виконання практичного завдання: розфарбувати запропонований малюнок відповідно до змісту тексту. Учитель зачитує текст вдруге. Темп читання більш повільний. Орієнтація на учнів із середньою швидкістю реакції. Запропонований текст передбачає однозначний вибір кольору окремих деталей. Робота за комп’ютером передбачає індивідуальну форму діяльності учнів. Потім учитель у формі бесіди обговорює отримані результати. Учні обґрунтовують свій вибір. Наводять аргументи на доказ свого вибору. (Колективна форма пізнавальної діяльності).
 
 • Завдання 3
Закріплення лексичних навичок за темою «Your Family» та навичок додавання текстових написів у графічному редакторі
 
Учням пропонується скласти родове дерево. Використовуючи інструменти Еліпс та Текст в графічному редакторі, вони підписують членів своєї родини. (Індивідуальна форма діяль-
ності).
 
Послідовність дій щодо створення текстового напису така:
1. Вибрати інструмент Текст і режим прозорий фон.
2. Виділити прямокутну область.
3. Внести потрібний текст.
4. Відформатувати текст.
5. Вибрати місце поза межами рамки.
 
Після перевірки файли зберігаються і закриваються.
 
Учитель англійської мови обговорює з учнями їх родинне дерево та пропонує учням продовжити пошук своїх родичів.
 
 
 
 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
1. Завдання за підручником
Повторити параграф 3.4. підручника.
 
2. Додаткове завдання
Зібрати інформацію, з’ясувавши цікаві подробиці з історії родини, скласти розповідь про історію своєї сім’ї англійською мовою.
 
 
VI. РЕЛАКСАЦІЯ
 
Вправи для очей
Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вказівного пальця витягнутої руки вліво i вправо, вгору i вниз. Повторити 4-5 раз.
Look left,
look right,
Look up,
look down,
Look around.
Look at your nose,
Look at that rose,
Close your eyes.
Open, wink and smile.
Your eyes are happy again!
 
 • Вправи для рук
Розслабити руки, опустити вниз, потрясти злегка.
 
My hands upon my head I place
On my shoulders, on my face
Then I put them in front of me
And gently clap: one, two, three!
 
Перегляд відео з демонстрацією фізкульт-хвилинок: https://www.youtube.com/watch?v=R_r0IWFp0L0
 
 
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
 
Учні продовжують запропоновані речення («Мікрофон»).
— Сьогодні на уроці я дізнався…
— Я виконав практичне завдання з першої спроби…
— У мене були труднощі з виконанням практичного завдання…, але я …
— Урок був корисний для мене…
— Мій настрій наприкінці уроку…
 
Оцінювання роботи учнів
 
Література
1. Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Інформатика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Ґенеза, 2013.
2. Challenges. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Longman Pearson, 2006.
3. https://www.youtube.com/watch?v=R_r0IWFp0L0
4. http://www.agrolicey.mk.uz.ua/08/files/004.pdf
5. https://nataliyapedos.wordpress.com/2012/10/18/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%
BA%D0%B8/
Dounload PDF

Відгуки читачів