Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Демонстрування результатів, або використання гаджетів на уроці

Т. М. Чабала


Ми живемо в динамічному світі, який потребує від людини постійної адаптації до швидких змін у всіх сферах нашого буття, вимагає здатності мислити творчо, бути «самостійною креативною особистістю, яка володіє системними знаннями і здатна застосовувати ці знання у практичній діяльності кожного разу в нових умовах». Тому головна місія вчителя полягає у створенні атмосфери співпраці, взаємодії педагога й учня задля розвитку творчого потенціалу дитини, формування само освітньої компетентності, креативності.

 

Креативність є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів. Креативність розглядається дослідниками і як передумова для будь-якої творчої діяльності, умотивованої прагненням індивідуума до самоствердження.
 
Це, у першу чергу, відкритість новому досвіду. Безперечно, в умовах, коли швидко змінюється світ, людина також повинна постійно бути готовою до оновлення, накопичення нового соціального та життєвого досвіду, що має сприяти самореалізації. Важливим чинником адаптації та успішності при цьому виступає уміння особистості грати різні соціальні ролі. Освітня система сьогодні повинна повною мірою задовольнити потребу учня в розвитку соціальної активності, у засвоєнні нових соціальних ролей. Тоді особистість буде відкритою для нового досвіду, адаптованою до вимог і умов життя в динамічному сучасному суспільстві.
 
Але як нам, «людям книги» (за визначенням англійського футуролога Джеймса Мартіна), працювати із сучасними дітьми, які здебільшого є «людьми екрана»?
 
Джеймс Мартін так характеризує два типи людей: «люди книжки» отримують інформацію через читання, тому їхня головна риса — достатній обсяг уваги та схильність до аналізу. Другий тип — «люди екрану» — кардинально відрізняється від першого. Цих людей вирізняє швидкість відповіді й прагнення «нового кліка». У процесі спілкування така людина не має терпіння дослухати до кінця, постійно хоче змінити тему розмови і рухатись далі.
 
Хочемо ми того чи ні, але зараз зростає покоління людей, перед очима яких постійно миготять екрани телевізорів, монітори комп’ютерів, смартфонів, мобільних телефонів. Картинки змінюються так швидко, що дитина не встигає на чомусь зосередитись. До того ж вона звикає бути господарем «картинки»: одним кліком миші чи пульта дистанційного керування можна перемкнути те, що не сподобалось чи набридло.
 
У школі учень не може «перемкнути» чи вимкнути вчителя, доводиться вимикати себе. Щоб подолати цю «цифрову прірву між поколіннями», педагог має розв’язати проблему: як навчати дитину, яка сидить спиною до вчителя?
 
Реалії сьогодення спонукають учителя творчо підходити до навчального процесу, шукати такі форми проведення занять, які захопили б учнів, сприяли кращому засвоєнню матеріалу, розвитку здібностей і бажання вдосконалювати свої знання та вміння. Ян Амос Коменський стверджував, що інтерес є рушійною силою навчання, а оригінальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння школярами нових знань». Жан-Жак Руссо писав, що нецікавий урок нічого, окрім нелюбові до предмета і до педагога, не викликає». Отже, найперше завдання, яке стоїть перед учителем,— викликати інтерес до навчання, повернути дитину до себе обличчям, побачити в її очах творчий вогник. І тут ІКТ просто незамінні: вони є тим ланцюжком, який з’єднує інтереси вчителя й учнів. Тільки потрібно навчитися творчо використовувати захоплення дітей гаджетами.
 
Смартфон або мобільний телефон із виходом в Інтернет — це майже повноцінна заміна комп’ютера. Більшість учителів вимагають вимикати «мобілки», колись я теж так чинила. Зараз, навпаки, заохочую учнів їх використовувати. 
 
Хочу продемонструвати використання гаджетів на уроках на прикладі свого уроку в 6 класі.
 
Давно хотіла вдосконалити методику проведення опитування учнів. І ось диво — додаток, про який почула на VI Всеукраїнському форумі «Вчитель-новатор» — Kahoot it. 
 
Скориставшись цим додатком, можна на уроці провести дискусію, опитування, рефлексію і, що важливо, отримати одразу живу діаграму відповідей учнів. І що ще мене вразило — для використання не потрібно мати мультимедійну дошку, достатньо мати демонструвальний екран із ноутбуком і гаджети учнів із виходом в Інтернет.
 
 
Також у цей додаток має вбудований редактор символів, що дозволяє вводити прості формули з математики.
 
Після того як випробувала, просто задихаюся від щастя.....
 
Отже, хочу поділитися, як можна використовувати цей додаток.
 
1. Учитель створює свій тест на Kahoot it (попередньо зареєструвавшись).
 
2. Учні відповідатимуть зі своїх мобільних пристроїв. Їм потрібно ввести адресу, яку вони бачать на екрані. Потім їм відкривається запрошення ввести код гри, який вони бачать на екрані. Після цього вони приєднуються до гри, увівши своє ім’я.
 
3. Після того як учні приєдналися, наша дискусія буде такою:
 
4. Як просто! Після натискання кнопки Start now на вчительському екрані з’являються запитання для мобільного голосування, на учнівських пристроях — картинка з відповідними кольорами. Учні голосують, натиснувши на один із кольорів.
 
5. Після відповіді учнів на екрані вчителя — таке бажане і очікуване ДИВО (результат голосування у вигляді діаграми): 
 
6. Крім цього, сервіс дає можливісь скачати на диск Google чи на ПК файл із результатами поіменного голосування у форматі Excel. Використала цей додаток на уроці, діти були в захваті, а це найбільша нагорода для вчителя!
 
 
ТОЖ ВПРОВАДЖУЙТЕ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СВОЮ РОБОТУ!
Dounload PDF

Відгуки читачів