Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Громадянин — звучить гордо! Правознавство. 10 клас

Бєляєва О. П., ЗОШ № 15, м. Суми


Очікувані результати
 
Після цього уроку учні зможуть:
 • тлумачити поняття «громадянство», «громадянин»; «політична культура», «громадянська позиція», «філяція», «натуралізація»;
 • характеризувати роль громадян у розвитку і становленні правової держави;
 • розрізняти статус громадянина, особи без громадянства;
 • називати підстави набуття й припинення громадянства України;
 • розв’язувати правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми;
 • аналізувати правові документи щодо набуття й припинення громадянства;
 • оцінювати важливість та правового значення юридичного зв’язку особи та держави.
 
Обладнання: підручник, доступ до мережі Інтернет, мультимедіа.
 
Тип уроку: комбінований.
 
 
Хід уроку
 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ
 
Повідомлення теми та цілей уроку.
 
 
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 
«Мозковий штурм»
 
1. Формуємо термін «громадянство».
 
Громадянство — формально зафіксований правовий статус людини, зв’язок людини (фізичної особи) з певною державою, належність до цієї держави. Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін. прав та обов’язків. Громадянство — це структурний елемент правового статусу особи, який розкриває головний зміст людини і держави, взаємовідносин з державою та суспільством.
 
2. Дайте визначення термінів: «апатрид», «біпатрид», «підданство».
 
Колективна робота за завданнями
1. У чому, на вашу думку, полягають позитивні та негативні ознаки подвійного громадянства?
2. Визначте статус іноземців, які перебувають на території України.
 
 
IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 
Громадянин — активний член суспільства, виборець з правом голосу, платник податків
 
Робота в групах
 
1-ша група — опрацювати підручник, додаткову інформацію в мережі інтернет та визначити роль громадянина як активного члена суспільства. Навести приклади.
 
2-га група — працюючи з підручником, інформацією з мережи інтернет, знайти інформацію про проведення виборів та референдуму на території України.
 
3-та група — з’ясувати важливість сплати податків всіма членами суспільства в державі (кількість податків, мета їх використання).
 
(Виступ груп.)
 
 
Набуття громадянства — шлях до вирішення долі держави
 
Учитель. Існують два основних способи набуття громадянства: філяція та натуралізація.
 
Перший спосіб є первинним і передбачає, що особа отримує громадянство за народженням. Таким чином отримує громадянство переважна більшість осіб. У ст. 6 Європейської конвенції про громадянство 1997 р. з цього приводу зазначено: кожна держава-учасниця передбачає у своєму внутрішньодержавному праві, що її громадянство «ex lege» набувають такі особи:
 • діти, один із батьків яких на час народження цих дітей має громадянство цієї держави-учасниці, за винятком будь-яких випадків, що можуть бути передбачені в її внутрішньодержавному праві для дітей, які народилися за межами держави;
 • діти, народжені на її території, які інакше стали б особами без громадянства, а також знайдені на її території немовлята, які інакше стали б особами без громадянства.
 
Щодо набуття громадянства за народженням, то держави використовують або принцип ґрунту, або принцип крові.
 
Принцип ґрунту («jus soli») передбачає, що дитина отримує громадянство держави, на території якої вона народилася, незалежно від громадянства батьків. При цьому, відповідно до ст. 3 Конвенції про осіб без громадянства 1961 p., народження дитини на кораблі або на повітряному судні залежно від обставин вважається таким, що сталося на території тієї держави, під прапором якої цей корабель плаває, або на території тієї держави, у якій це повітряне судно зареєстровано. Цей принцип використовують у більшості держав Латинської Америки.
 
Однак, згідно з Факультативним протоколом про набуття громадянства до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. і Факультативним протоколом про обов’язкове розв’язання спорів до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 p., принцип «права ґрунту» не поширюється на членів сімей працівників представництв, які народжуються в країні перебування.
 
Принцип крові («jus sanguinis») передбачає, що дитина набуває громадянства держави батьків незалежно від місця народження. Цей принцип використовують у деяких державах Європи (зокрема, Польща) та Азії.
 
Однак варто зауважити, що більшість держав використовують змішану систему, яка поєднує два вищеназвані принципи. До таких належать Велика Британія, Індія, США, Україна, Росія.
 
Що означає бути громадянином України
 
 • Метод «Мікрофон»
Що значить для вас статус «громадянин»?
 
 
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ
 
 • Випереджальне завдання
На підставі опитування серед молоді «Що значить бути громадянином України?» скласти план брошюри на тему: «Громадянин — звучить гордо!»
 
 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
 
Учитель. Дотримання і забезпечення прав людини є найважливішим завданням сучасної демократичної держави.
 
 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
Опрацювати зміст підручника конспект, роздрукувати підготовлену брошюру.
 
 
Література
1. Брецко Ф. Право в таблицях і схемах. — Львів, 2005.
2. Копейчиков В. В. Правознавство. — К. , 2001.
3. Литвиненко Т. А. Правознавство: практичний курс / Т. А. Литвиненко, В. І. Плахтєєва. — Х. : Ранок, 2009.
4. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. — К. , 2007. — 144 с.
5. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / За ред. І. Б. Усенка. — К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 
6. Практичне право: навчальний посібник: 8 кл. / О. І. Пометун та ін. — К. : А.С.К., 2006.
7. Ратушняк С. П. Правознавство: збірник задач. 9–11 кл. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005.
8. Шарко В. Д. Сучасний урок. — К., 2006.
Dounload PDF

Відгуки читачів