Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Ферум. Залізо. 10 клас

Л. Д. Байкова, учитель хімії Деснянської ЗОШ, пгт Десна, Козелецький р-н, Чернігівська обл.


Цілі уроку: поглибити й узагальнити знання учнів про метали побічних підгруп на приладі Феруму, сформувати в учнів уявлення про фізичні та хімічні властивості заліза, практичні навички безпечного проведення хімічних дослідів, уміння робити теоретичні висновки про властивості заліза на підставі проведених дослідів; розвивати вміння учнів пояснювати властивості заліза; розкрити значення заліза в живій природі та житті людини.

Тип уроку: комбінований.

Форми уроку: лекція, бесіда, фронтальна робота, презентації учнів, практична робота.

Обладнання: комп’ютер, проектор, колекція мінералів, пробірки (4 шт.), розчин НСl, (H2SO4), NaOH, CuSO4, MgSO4, Періодична система Д. І. Мендєлєєва.

 
Хід уроку
 
Знання — це справжній скарб, який одержує та накопичує людина…
 
 
І. Організаційний момент
 
 
ІІ. Актуалізація опорних знань
 
Розв’язування задачі
 
(Умову задачі показуємо через проектор. Перевірка.)
 
Задача. На тривалентний метал масою 22,3 г подіяли сульфатною кислотою. Виділився газ об’ємом 13,44 л (н. у.) Який це метал?
 
Висновок: метал — залізо.
 
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 
Тема уроку записана на дошці.
 
План (на екрані)
1. Історія виникнення заліза.
2. Поширеність у природі.
3. Положення в періодичній системі, будова атома.
4. Фізичні властивості заліза.
5. Хімічні властивості заліза.
6. Застосування. Фізіологічна дія.
 
 
IV. Вивчення нового матеріалу
 
1. Історія виникнення заліза (демонстрація фрагмента мультфільму «Залізо»)
2. Поширеність у природі
  • Творчі роботи учнів на тему «Де поширене залізо в природі?» (презентація).
  • Демонстрація колекції мінералів.
3. Положення в періодичній системі, будова атома
 
Фронтальна бесіда
Використовуючи таблицю Д. І. Мендєлєєва, учні заповнюють схему (слайди 7–9):
  • Положення в періодичній системі.
  • Будова атома — схема будови, електронна формула.
  • Особливості будови.
  • Ступень окиснення Феруму.
  • Валентність — ?
 
 
4. Фізичні властивості заліза (повідомлення учнів)
 
5. Хімічні властивості заліза
 
Фронтальна бесіда
  • Які властивості мають метали?
  • Чому метали в хімічних реакціях переважно проявляють відновні властивості? 
 
(Схема на екрані)
 
Демонстрація дослідів (через проектор). Диск «Хімія для всіх ХХІ» («Освітня колекція»).
 
Завдання класу
Записати рівняння реакцій із сіркою, хлором, указати окисник і відновник.
 
 
Лабораторний дослід
Відношення заліза до розчинів лугу, кислоти, солей. Записати рівняння реакцій із розчинами H SO розб 2 4 ( .), NaOH, CuSO4, MgSO4.
 
Учням роздати інструктивні картки (правила техніки безпеки, завдання).
 
 
  • Інструктивна картка
Лабораторний дослід
Відношення заліза до розчинів кислоти й солей
 
У першу пробірку налийте 1–2 мл розчину розбавленої сульфатної кислоти, у другу — 1–2 мл розчину купрум(II) сульфату, у третю — до цвяха додати 1–2 мл розчину магній сульфату.
 
Чи відбуваються зміни в цих пробірках?
 
Зробіть висновки й напишіть відповідні хімічні рівняння.
 
Учитель розповідає про специфічні властивості заліза під час взаємодії з концентрованими кислотами.
 
 
6. Фізіологічна дія. Застосування заліза (презентація учнів)
 
 
V. Закріплення. Міні-тест
 
1. Укажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в атома Феруму:
а) 3; 6) 4; в) 5; г) 2.
 
2. Укажіть ступені окиснення Феруму:
а) +3; б) +4; в) +2; г) +5.
 
3. Укажіть речовини, які реагують із залізом:
а) O2;
б) NaOH;
в) S;
г) H O 2 .
 
4. Укажіть речовину, з допомогою якої можна одержувати гідроксиди Феруму із солей:
а) H O 2 ;
б) H SO 2 4;
в) NaOH;
г) Cu(OH)2 .
 
 
VІ. Домашнє завдання
§ 23.
С. 162–166, 169 (висновки) — читати.
С. 171, задача 233 — розв’язати.
 
 
VІI. Підсумки уроку. Оцінювання учнів
 
Література
Березан О. Збірник задач. Освітня колекція з хімії. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.
Dounload PDF

Відгуки читачів