Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Радянська модернізація України: альтернативи розвитку. Історія України. 10 клас

Овсянніков О. М., приватний ліцей «Професіонал», м. Харків


Очікувані результати

 

Після цього уроку учні зможуть:

-називати хронологічні межі періоду модернізації в Україні, встановлювати хронологічну послідовність подій цього періоду;

-на основі аналізу історичних джерел інформації аналізувати та узагальнювати факти про причини, перебіг та наслідки процесу модернізації в Україні;

-формулювати сутнісні ознаки політики індустріалізації та колективізації;

-називати джерела індустріалізації;

-узагальнювати основні факти щодо голодомору в Україні;

-характеризувати культурні процеси та оцінювати підсумки кульруницької діяльності більшовиків;

-називати та застосовувати поняття і терміни: «модернізація», «форсована індустріалізація», «індустріалізація», «п’ятирічки», «колективізація», «розкуркулення», «колгоспи», «голодомор», «культурна революція», «розстріляне відродження».

Тип уроку: урок узагальнення.

Форма уроку: урок-дослідження.

 

Хід уроку
 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ
 
(Проводиться розподіл учнів за творчими тематичними групами. Їхні умовні назви — «Індустріалізація», «Колективізація», «Культурна революція» — збігаються із складовими частинами радянської модернізації. Декілька найбільш підготовлених учнів призначають консультантами. На них покладають функції допомоги учителю та учасникам груп. Учитель звертає увагу на специфіку та проблему уроку.)
 
 
ІІ. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
 
Учитель. Запроваджена сталінським керівництвом СРСР модернізація, яка супроводжувалась насильством і терором, спричинила серйозні деформації у всіх сферах життя суспільства.
 
 
Проблема уроку
??Чи могла Радянська Україна у 30-ті роки розвиватися іншим шляхом?
 
 
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 
«Мозковий штурм»
1. Пригадайте характерні особливості періоду радянської модернізації України.
2. Дайте визначення понять: «індустріалізація», «колективізація», «культурна революція».
 
(Учитель підсумовує відповіді, корегуючи їх у разі необхідності. )
 
 
IІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
 
Презентація результатів попередньої роботи
 
(Кожна група обирає одного-двох спікерів, які виступають із короткими повідомленнями про відповідні складові модернізації — індустріалізацію, колективізацію та культурну революцію. У разі потреби спікерам можуть допомогти інші члени групи або консультанти. Під час відповідей учні використовують історичний календар та ілюстративний матеріал. Доповідачі відповідають на запитання учасників інших груп.)
 
Учитель. Розглядаючи процес колективізації, слід звернути увагу на голодомор 1932–1933 років, який став справжньою катастрофою для українського народу та водночас засобом сталінської політики на селі.
 
(Учитель нагадує про те, що в Україні 2006 року було прийнято Закон «Про голодомор 1932–1933 років». Один з учнів виступає з повідомленням про його головні положення.)
 
Робота у творчих тематичних групах (Під час роботи у групах учні мають підготувати власні пропозиції щодо можливих варіантів розвитку України, звертаючи увагу на пошук альтернатив радянській модернізації. Консультанти надають допомогу учасникам груп, допомагаючи сформулювати пропозиції. Учні обирають кількох спікерів, які будуть презентувати результати дослідження. )
 
Метод «Дерево рішень»
 
(Вироблені учнівськими групами пропозиції щодо альтернативних шляхів розвитку України розміщуються на «дереві рішень» (див. Додаток). Учасники обґрунтовують свій вибір і коментують його. )
 
Чи могла Радянська Україна у 30-ті роки розвиватись іншим шляхом?
 
 
ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ
 
Рефлексія: підсумкове обговорення
 
(Етап підсумкового обговорення — рефлексія, зазвичай використовують для того, щоб вислухати більшість учасників дискусії та вивести учнів із стану збудження. Також доцільно провести зіставлення досягнутих результатів з очікуваними. Бажано, щоб висловилась якомога більша кількість учнів. Учитель проводить підсумкове оцінювання.)
 
 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
Повторити матеріалу курсу всесвітньої історії — «Українські землі у складі Румунії» та скласти короткий конспект параграфа підручника.
 
 
Додаток
 
Пропозиції щодо модернізації
 
Індустріалізація
1. Полегшення умов праці робітників.
2. Збільшення заробітної платні працівникам.
3. Скорочення робочого дня.
4. Збалансування експорту та імпорту.
5. Матеріальне, а не лише моральне заохочення кращих працівників.
6. Підтримування державою важкої промисловості.
7. Скорочення безробіття.
8. Покращення соціальної сфери та обслуговування робітників.
 
 
Колективізація
1. Куркулі. Щоб не знищувати заможних селян, а залучити їх до співпраці, необхідно:
  • вилучати лише певну частину власності;
  • повертати частину конфіскованого майна у разі успішної роботи в колгоспі.
2. Економічні права колгоспників. Щоб зацікавити селян, позбавлених економічних прав, у результатах праці, варто було:
  • покращити оплату праці та фінансування сільського господарства;
  • встановити співвідношення між кількістю, якістю роботи та заробітною платнею;
  • регламентувати права та обов’язки колгоспників;
  • надати селянам можливості виявляти самостійність та ініціативу;
  • дозволити колгоспникам торгувати продуктами власної праці;
  • запровадити елементи господарського розрахунку.
Культурна революція
1. Розвиток різних напрямів у культурі.
2. Не обмежувати митців у виборі тематики творів.
3. Розширення мережі культурно-освітніх закладів.
4. Надання матеріальної допомоги митцям і науковцям.
5. Припинення репресій щодо творчої інтелігенції.
6. Поліпшення системи медичного обслуговування населення.
Dounload PDF

Відгуки читачів