Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Алгоритми з повторенням і розгалуженням. 7 клас

Н. В. Поліщук


ТЕМА. Базові алгоритмічні структури: повторення та розгалуження. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо-то-інакше»

Мета:

-      навчальна: формування поняття висловлювання; ознайомлення з поняттям істинного та хибного висловлювання; ознайомлення з умовним висловлюванням «якщо-то-інакше»;

-      розвивальна: розвиток умінь узагальнювати, міркувати, виділяти головне та систематизувати здобуту інформацію, застосовувати знання на практиці;

-      виховна: виховування інформаційної культури учнів, інтересу до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп’ютер, підручники (друковані або в електронному вигляді), презентація з теми.

 

ХІД УРОКУ
 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
 
Привітання учнів, перевірка присутності учнів, готовності їх до уроку.
 
 
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 
 
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 
Фронтальне опитування
1. Що таке алгоритм?
2. Які властивості має алгоритм?
3. Хто може бути виконавцем?
4. Як має бути написаний алгоритм?
5. Який алгоритм називається «лінійним»?
 
 
ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ
 
Учитель. Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Алгоритми з повторенням і розгалуженням». Вивчаючи інформатику в 6 класі, ви вже ознайомилися з поняттям алгоритм, властивостями алгоритму та базовою структурою слідування. На цьому уроці ми дізнаємося, як створюють алгоритми, що таке висловлювання, якими вони бувають та що таке умовне висловлювання.
 
 
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 
— Під час розв’язуваня прикладних задач із різних предметних галузей часто створюють алгоритми. При цьому кожну задачу можна подати у вигляді послідовності окремих задач.
 
— Яка структура буде використана? (Слідування)
 
Часто під час розв’язування задач деякі вказівки можуть повторюватися кілька разів, і тоді алгоритми їх розв’язування передбачають використання структури повторення. Якщо задача має кілька варіантів реалізації залежно від виконання деякої умови, то для її розв’язування використовують алгоритми з розгалуженням. Для запису умов в алгоритмах з повторенням та розгалуженням використовують висловлювання.
 
— Як ви думаєте, що називають висловлюванням?
 
Висловлювання — це твердження, яке може бути істинним або хибним.
 
Висловлювання формулюють розповідними реченнями.
 
Що ви можете сказати про такі висловлювання?
 • Київ — столиця України. (Істинне висловлювання)
 • 2 + 2 = 5. (Хибне висловлювання)
 • Учень 7-го класу. (Не є висловлюванням. Словосполучення)
 • Хто сьогодні черговий? (Не є висловлюванням. Питальне речення.)
 • Число 13 — просте. (Істинне висловлювання. Відповідає дійсності).
 
— Отже, висловлювання вважається істинним, якщо воно відповідає дійсності, і хибним,
якщо не відповідає.
 
Висловлювання бувають прості та складені.
 
Прикладами простих висловлювань є:
 • Польща межує з Україною.
 • Власні назви пишуться з великої літери.
 • Число 126 ділиться на 9.
 
Складені висловлювання утворюються із простих за допомогою сполучників І, АБО, НЕ. Приклади:
 • (велосипед справний) І (в мене є вільний час). Таке висловлювання буде істинним лише в тому разі, якщо всі прості висловлювання будуть істинними. Якщо хоча б одне просте висловлювання є хибним, то і все висловлювання буде хибним.
 • (після дзвінка у школі розпочинається урок) АБО (після дзвінка у школі розпочинається перерва).
 
Висловлювання зі сполучником АБО буде хибним у тому разі, коли хоча б одне із його простих висловлювань буде хибним.
 • НЕ (натиснуто клавішу Пропуск). 

За допомогою сполучника НЕ можна утворити протилежне за змістом висловлювання. Завдання. Визначте, істинні висловлювання чи хибні. Утворіть заперечення до кожного висловлювання.

 • Усі люди носять окуляри.
 • Зима триває цілий рік.
 • Чипси — корисний продукт.
 • Сонце сходить на півдні.
 • Усі птахи літають.
 • Медуза — це риба.
 
Завдання. Утворіть заперечення до висловлювань за зразком.
 • Квіти на галявині жовті або червоні. (Квіти на галявині не жовті й не червоні.)
 • Це дерево — не яблуня й не груша. (Це дерево — яблуня або груша.)
 • Сашко грає на скрипці або на гітарі.
 • У цьому лісі можна зустріти вовка або ведмедя.
 • У цьому магазині не продаються ні апельсини, ні мандарини.
 
— Ми вміємо утворювати нові висловлювання за допомогою не, тобто шляхом заперечення. Заперечення перетворює істинне висловлювання на хибне і навпаки. А чи можна утворити нове висловлювання з двох? Так, це легко зробити за допомогою слів якщо й то.
 
Візьмемо, наприклад, два висловлювання: «На світлофорі зелене світло» і «Можна переходити вулицю». Об’єднаємо їх, скориставшись словами «якщо» й «то». Нове висловлювання буде таким: «Якщо на світлофорі зелене світло, то можна переходити вулицю».
 
Ми не знаємо, чи є істинними перше й друге висловлювання, бо в один момент світло на світлофорі може бути зеленим, а в інший — червоним. Проте цікаво, що нове висловлювання, яке ми утворили, є істинним.
 
Висловлювання, яке утворюється з двох висловлювань за допомогою слів якщо й то, називають логічним слідуванням.
 
Наведемо приклади таких висловлювань:
 • Якщо з вирію прилітають птахи, то прийшла весна.
 • Якщо хлопчик сміється, то у цього хлопчика гарний настрій.
 • Якщо ця істота — риба, то вона живе у воді.
 • Якщо у прямокутника всі сторони рівні, то цей прямокутник — квадрат.
 
Усі ці висловлювання істинні. Проте не кожне висловлювання, утворене шляхом логічного слідування, є істинним. Поміняємо, наприклад, перші і другі частини деяких із наведених висловлювань:
 • Якщо у хлопчика гарний настрій, то він сміється.
 • Якщо істота живе у воді, то ця істота — риба.
Ці висловлювання хибні, бо ми не завжди сміємося, коли у нас гарний настрій. І у воді живуть не тільки риби, а й інші тварини. Іноді логічне слідування може на перший погляд здатися істинним, а насправді це не так.
 
Мистецтво міркувати полягає в умінні робити правильні висновки, тобто утворювати істинні логічні слідування.
 
Два умовні висловлювання можна подати у вигляді «Якщо – то – інакше»
 
Наприклад: «Якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити вулицю» та «якщо на світлофорі не горить зелене світло, то не можна переходити дорогу».
 
Складене умовне висловлювання: «Якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити вулицю, інакше — не можна переходити дорогу».
 
Поміркуйте! Чи є наступне висловлювання істинним: «Якщо число додатне, то воно більше за нуль, інакше воно менше від нуля». (Ні, хибне. Якщо взяти число 0, то умова і навіть висновок для нього будуть хибними).
 
 
VІ. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
 
Робота за підручником або Фронтальне опитування та обговорення
1. Які базові структури використовують для побудови алгоритмів?
2. Що називають висловлюванням? Наведіть приклади.
3. Які висловлювання називають істинними, а які — хибними?
4. Як створюються складені висловлювання?
5. Чому висловлювання «Якщо – то» і «Якщо – то – інакше» називають умовними?
6. Як перевірити, істинним чи хибним є умовне висловлювання?
 
 
VІІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
 
Робота за підручником
Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми
 
 
Альтернативні завдання
1. Із запропонованих простих висловлювань складіть умовні висловлювання.
 
Градусна міра кута становить 90°
вийде фіолетовий колір
 
Змішати синій колір із червоним число ділиться на 3
Сума цифр числа ділиться на 3 кут прямий
 
2. Утворіть заперечення висловлень:
 • Узимку в Карпатах іде сніг.
 • Грудень — осінній місяць.
 • У листопаді 30 днів.
 • Пилосос пише вірші.
 • Слово «стіл» — прикметник.
 • Мені подобається вчитися.
 
Які з поданих висловлень є істинними, а для яких істинними є їх заперечення?
 
3. Визначте істинні чи хибні наведені нижче складені висловлення. Укажіть прості висловлення і їх сполучники.
а) Число 27 кратне 3 і кратне 9.
б) 17 < 42 < 18.
в) Число 2 просте або парне.
г) Діагоналі будь-якого паралелограма перпендикулярні та точкою перетину поділяються навпіл.
 
 
VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
 
Рефлексія
 • Що ви навчилися робити на уроці?
 • Що нового дізналися?
 • Що вам сподобалося найбільше?
Учням, які найбільше виявили себе на уроці, виставити оцінки.
 
 
ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Dounload PDF

Відгуки читачів