Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги

В. А. Невірковець


Цільова група: учні 11 класу.

Тривалість: 45 хв.

Мета уроку:

- сформувати знання учнів про основні економічні поняття з теми: безробіття, види безробіття, рівень безробіття, закон Оукена; з’ясувати причини безробіття;

- розвивати економічне мислення, активність, дослідницьку здібність, уміння коротко і стисло формулювати свою думку і висловлювати її, прищеплювати навички самоосвіти і самоконтролю;

- формувати інтерес до реалій соціально-економічного життя країни, ініціативність, позитивні людські якості, культуру мовлення та поведінки. 

 

Операційні цілі (завдання)
 
Після закінчення уроку учень знає:
 • визначення понять «безробіття», «зайнятість», «економічно активний», «фрикційне безробіття», «структурне безробіття» та «циклічне безробіття»;
розуміє:
 • суть закону Оукена;
 • причини та наслідки безробіття;
уміє:
 • розв’язувати економічні задачі на знаходження рівня безробіття;
 • аналізувати попит на професії сучасного ринку праці України;
може:
 • коротко і стисло формулювати свою думку і висловлювати її;
 • представляти та відстоювати власну позицію;
 • вести дискусію;
 • аналізувати, порівнювати інформацію.
 
Методи і техніки:
 • відкритий мікрофон;
 • дискусія у формі ток-шоу «Свобода слова»;
 • експрес-опитування.
 
Обладнання: мультимедійна презентація; роздавальний матеріал.
 
Допоміжні матеріали:
 • Додаток 1. Запитання.
 • Додаток 2. Експрес-опитування.
 • Додаток 3. Завдання-ситуації.
 • Додаток 4. Задачі.
 
 
ПЕРЕБІГ УРОКУ
 
1. ВСТУПНА ЧАСТИНА
 
1.1. Повідомте учням мету та завдання уроку. Поясніть, чому ці знання та вміння важливі для них.
 
1.2. Наголосіть на тому, що в цьому році вони закінчують середню школу, і перед ними постане важлива задача з вибору майбутньої професії. Запитайте, хто з учнів уже визначився з вибором професії. Які чинники впливали на цей вибір?
 
 
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 
2.1. Постановка проблеми (Відкритий мікрофон). Метод «Мікрофон» надає можливість кожному учневі швидко по черзі відповідати на запитання або висловлювати свою думку чи пропозицію.
 
Правила проведення: говорити має тільки той учень, у кого «символічний» мікрофон; відповіді не коментують і не оцінюють, коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити або викрикувати з місця (Додаток 1. Запитання).
 
2.2. З метою формування знань учнів про основні економічні поняття даної теми запропонуйте опрацювати текст підручника. Учитель проводить актуалізацію опорних знань учнів у формі експрес-опитування. Учень, до якого звернувся вчитель, відповідає на запитання, усі інші уважно слухають і доповнюють за потреби (додаток 2).
 
2.3. Перейдіть до виконання практичного завдання, у якому учням потрібно проаналізувати ситуацію та визначити вид безробіття. Приклади завдань-ситуацій демонструють на слайді презентації (Додаток 3).
 
2.4. Запропонуйте учням пограти в ток-шоу «Свобода слова». Поясніть, що така форма діяльності розвиває економічне та практичне мислення, активність, уміння коротко і стисло формулювати свою думку і висловлювати її, формує комунікативну культуру та вміння аналізувати, зіставляти та порівнювати інформацію. Об’єднайте учнів у групи. Темою роботи в групах буде аналіз причин з точки зору марксистської, кейнсіанської, неокласичної шкіл та наслідків безробіття. Учасники груп мають право задавати перехресні (проблемні) запитання.
 
2.5. З метою закріплення знань та вмінь учнів, учитель пропонує колективне розв’язування задач, умови яких демонструють на слайді презентації (Додаток 4).
 
 
3. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА
 
3.1. Підбийте підсумки уроку. Зверніться до учнів із запитаннями.
1) Що нового ви дізналися на уроці?
2) Чи вдалося вам виконати всі завдання?
3) Що було найскладнішим?
 
3.2. Заохочуйте учнів висловлювати свої думки, ділитися враженнями, наводити приклади економічних процесів із власних спостережень.
 
3.3. Оголосіть домашнє завдання: знайти статистичні дані про кількість безробітних, рівень безробіття свого регіону; професії, що користуються попитом на місцевому ринку праці і в Україні: професії, попит на які найменший. Повторити матеріал конспекту. Розв’язати задачі № 11.5, № 11.7 зі збірника Н. В. Олійник.
 
 
ДОДАТОК 1
 
ЗАПИТАННЯ
1) З якими проблемами ви можете зіштовхнутися, отримавши дипломи з обраної вами професії?
2) Чи буде ця професія мати попит на ринку праці?
3) Чи задовольнить вас розмір заробітної плати?
 
ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ
1) Що таке безробіття?
2) Які особи становлять працездатне населення?
3) Які особи становлять непрацездатне населення?
4) Фрикційне безробіття — це…
5) Структурне безробіття — це…
6) Циклічне безробіття — це…
7) Щоб обчислити рівень безробіття, …
8) Суть закону Оукена полягає в…
 
 
ДОДАТОК 3
 
ЗАВДАННЯ-СИТУАЦІЇ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ БЕЗРОБІТТЯ:
 
1) Жінка, яка перебуває в декретній відпустці.
2) Інженер, звільнений унаслідок ліквідації підприємства.
3) Вихователька дитячого садка звільнилася з роботи в Полтаві у зв’язку з переїздом родини на постійне місце проживання до Польщі.
4) Працівники металургійного заводу, звільнені у зв’язку із закриттям підприємства внаслідок економічної кризи.
5) Дівчина звільнилася з роботи, щоб доглядати хвору матір.
6) Випускник факультету «Менеджмент та маркетинг» шукає роботу за спеціальністю.
7) Працівників заводу з виготовлення зброї скорочено внаслідок перепрофілювання виробництва.
8) Фінансовий аудитор не може знайти роботу у зв’язку з відсутністю досвіду.
9) Продавця супермаркету звільнено з роботи через невміння працювати з касовим апаратом.
 
 
ДОДАТОК 4
 
ЗАДАЧІ
 
Задача 1. У 2005 році населення країни становило 47,5 млн осіб, з них діти до 16 р., пенсіонери 20,5 млн осіб, зайняті 21,8 млн осіб, безробітні 4,6 млн осіб. Визначити рівень безробіття.
 
Задача 2. Рівень безробіття в Україні у 2008 році становить 3,8 %, працездатне населення — 31 554 осіб, економічно неактивне населення — 6243 осіб. Визначити кількість зайнятих.
 
Задача 3. Фактичний ВВП у країні становить 250 000 у. о., природній рівень безробіття — 6 %, фактичний рівень безробіття — 9 %. Визначити потенційний ВВП.
Dounload PDF

Відгуки читачів