Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Рік англійської мови

mon.gov.ua


Указ Президента України № 641/2015

Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні

Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку, постановляю:

1. Оголосити 2016 рік Роком англійської мови в Україні.
 
2. Кабінету Міністрів України:
 
1) розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови з метою створення для них можливостей її використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших сферах, передбачивши здійснення в установленому порядку заходів, зокрема щодо:
 • організації на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення англійської мови студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними і науково-педагогічними працівниками, іншими громадянами;
 • сприяння розширенню в установленому порядку викладання здобувачам вищої освіти навчальних дисциплін англійською мовою;
 • запровадження вивчення англійської мови як другої іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається;
 • розширення мережі гуртків з вивчення англійської мови в позашкільних навчальних закладах, а також практики її застосування в роботі з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти;
 • проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови серед педагогічних, науково-педагогічних працівників, учнів та студентів;
 • розвитку взаємного обміну учнями, студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування;
 • активізації участі загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського Союзу “Е-Twinning Plus”;
 • розширення мережі літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в Україні;
 • започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з англійської мови;
 • розвитку міжнародного співробітництва щодо залучення до викладання англійської мови іноземних фахівців, які є її носіями, зокрема волонтерів, спрощення порядку в’їзду в Україну та перебування в Україні таких фахівців;
 • удосконалення законодавства України у сфері освіти і науки щодо визначення переліку посад педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і наукових установах, кваліфікаційною вимогою для зайняття яких є володіння англійською мовою, а також запровадження вимоги щодо англомовної компетентності для присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;
 • запровадження поетапної сертифікації вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів з метою визначення згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти рівня володіння ними відповідною мовою та диференціації оплати праці залежно від фахового рівня володіння мовою;
 • запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи щодо важливості вивчення англійської мови, ознайомлення з можливостями її використання;
 • поширення практики демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою;
 • проведення оцінювання рівня володіння державними службовцями англійською мовою та організації мовних курсів для її вивчення, запровадження в установленому порядку кваліфікаційних вимог щодо володіння англійською мовою для відповідних посад державної служби;
 • включення вивчення англійської мови до програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • активізації ведення англомовної версії офіційних веб-сайтів органів державної влади;
2) опрацювати питання щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для реалізації зазначених заходів.
 
3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема:
 • проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі в місцевих засобах масової інформації;
 • опрацювання питання щодо забезпечення доступності послуг із вивчення англійської мови;
 • запровадження на регіональному телебаченні освітніх програм із вивчення англійської мови;
 • проведення із залученням навчальних закладів, закладів культури, установ і організацій, які надають послуги з вивчення англійської мови, олімпіад, фестивалів, конкурсів та інших заходів, спрямованих на заохочення різних вікових груп населення до вивчення англійської мови, підвищення рівня володіння нею.
 
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
16 листопада 2015 року
 
 
 
Google Apps for Education
 
Google Apps for Education — інструмент неформальної освіти в післядипломній педагогічній освіті.
 
23–24 грудня 2015 року в місті Слов’янськ Донецької області за підтримки Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Освітньої спільноти Google (GEG) відбувся тренінг “Google Apps for Education в організації роботи інституту післядипломної педагогічної освіти» для викладачів та методистів Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Тренінг проводив завідувач сектора розвитку мислення, спілкування та співробітництва відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих — Герман Артем.
 
Тренінг розпочався з розміщення на on-line дошці Padlet власних очікувань учасників. Для знайомства, інтеграції та співробітництва були залучені інтерактивні вправи, групові форми роботи. Протягом двох днів працівники інституту працювали з сервісами Google Apps For Education (GAFE).
 
Педагоги розробляли плани впровадження сервісів GAFE у практичній діяльності працівників інституту. Опановування Google документів, презентацій, таблиць, форм та календаря дозволило ефективно спланувати як курси підвищення кваліфікації, так і міжатестаційні заходи (семінари, вебінари, тренінги) для педагогів.
 
За допомогою сервісу Google-карти розпочато створення мапи базових та експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів області. Було сплановано організацію взаємодії учасників творчих груп засобами сервісу Classroom (завдання, опитувальники, робота із зовнішніми джерелами).
 
У соціальній мережі Google + педагоги долучилися до GEG спільноти «Навчаємося з Google». Крім цього, було заплановано створення спільнот за освітніми галузями для вчителів області. Такі об’єднання освітян сприятимуть колективному вирішенню спільних проблем та ефективному спілкуванню. Учасники тренінгу не тільки були модераторами та взяли участь у відеозв’язку (сервіс Hangouts), але й стали авторами перших власних медійних контентів (сервіс YouTube).
 
Викладачі та методисти зазначили корисність, ефективність та легкість використання сервісів GAFE для себе, як освітніх менеджерів. 
 
За інформацією Інституту модернізації змісту освіти 
Dounload PDF

Відгуки читачів