Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

2016-й оголошено роком англійської мови в Україні

Гапєєв Л. В., юрист, член Національної спілки журналістів України


Серед основних засад зовнішньої політики нашої держави виділяють: забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському Союзі; підтримування розвитку торговельноекономічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди; забезпечення з метою повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу інтеграції економіки України до світової економічної системи; розширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації та інноваційного розвитку; підтримування інтеграції України до світового інформаційного простору.
 
Як відомо із практики, будь-які закони потребують не просто їх сумлінного та неухильного виконання, але й фінансування та відповідних заходів, що затверджують відповідними підзаконними актами.
 
Одним із таких необхідних нормативно-правових актів підзаконного характеру є новий Указ Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні».
 
 
Що нового чекає на освітян та науковців?
 
Враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку, Президент України постановив оголосити 2016-й Роком англійської мови в Україні.
 
Цим Президентським Указом Кабінету Міністрів України доручено таке:
— розробити й затвердити комплекс заходів на 2016-й та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови з метою створення для них можливостей її використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших сферах, передбачивши здійснення в установленому порядку заходів, зокрема щодо:
 • організації на базі вищих навчальних закладів курсів з вивчення англійської мови студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними і науково-педагогічними працівниками, іншими громадянами;
 • сприяння розширенню в установленому порядку викладання здобувачам вищої освіти навчальних дисциплін англійською мовою;
 • запровадження вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких її не вивчають;
 • розширення мережі гуртків з вивчення англійської мови у позашкільних навчальних закладах, а також практики її застосування в роботі з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти; 
 • розвитку взаємного обміну учнями, студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування;
 • активізації участі загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського Союзу «Е-Twinning Plus».
 
Також Уряду країни необхідно передбачити такі заходи:
 • проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови серед педагогічних, науково-педагогічних працівників, учнів та студентів;
 • розширення мережі літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в Україні;
 • започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з англійської мови;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва щодо залучення до викладання англійської мови іноземних фахівців, які є її носіями, у тому числі волонтерів, спрощення порядку в’їзду в Україну та перебування в Україні таких фахівців.
 
 
Необхідне удосконалення законодавства
 
Окремо передбачено для урядовців (не виключено, що це може бути їхньою спільною справою з іншими суб’єктами законодавчої ініціативи) й законопроектну роботу з метою удосконалення законодавства України у сфері освіти і науки щодо визначення переліку посад педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і наукових установах, кваліфікаційною вимогою для обіймання яких є володіння англійською мовою, а також запровадження вимоги до англомовної компетентності для присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань; запровадження поетапної сертифікації вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів з метою визначення, згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, рівня володіння ними відповідною мовою та диференціації оплати праці залежно від фахового рівня володіння мовою.
 
Із метою популяризації важливості знань з цієї іноземної мови плановано запровадження освітніх теле- та радіопрограм з вивчення англійської мови для різних категорій населення, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо важливості вивчення англійської мови, ознайомлення з можливостями її використання, а також поширення практики демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою.
 
 
Що нового передбачено для державних службовців?
 
Указ Президента України доручає Кабінету Міністрів України розробити й затвердити комплекс заходів на 2016-й та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови з метою створення для них можливостей її використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших сферах, передбачивши здійснення в установленому порядку необхідних заходів.
 
Окремо йдеться про розробляння Урядом заходів щодо проведення оцінювання рівня володіння державними службовцями англійською мовою та організації мовних курсів для її вивчення, запровадження в установленому порядку кваліфікаційних вимог щодо володіння англійською мовою для відповідних посад державної служби; уведення курсу англійської мови до програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; активізації ведення англомовної версії офіційних веб-сайтів органів державної влади.
 
 
Потрібно зробити
 
Для виконання поставлених загально-державних завдань Кабміну також доручено опрацювати питання щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для реалізації зазначених заходів.
 
Обласним, Київській міській державним адміністраціям необхідно забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема:
 • проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, і в місцевих засобах масової інформації також;
 • опрацювання питання щодо забезпечення доступності послуг із вивчення англійської мови;
 • запровадження на регіональному телебаченні освітніх програм із вивчення англійської мови;
 • проведення із залученням навчальних закладів, закладів культури, установ і організацій, які надають послуги з вивчення англійської мови, олімпіад, фестивалів, конкурсів та інших заходів, спрямованих на заохочення різних вікових груп населення до вивчення англійської мови, підвищення рівня володіння нею.
 
Цей Указ Президента України Президента набуває чинності від дня його опублікування. Текст документа вже розміщено на офіційному сайті Президента України.
Dounload PDF

Відгуки читачів