Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами. 11 клас

А. С. Мамаєва, учитель української мови та літератури Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді, Дніпропетровська обл.


Мета:

- поглибити відомості про відокремлені та означення, виражені дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, та складнопідрядні речення з підрядним означальним та обставинним;

- пригадати способи синонімічної заміни речень з дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами на складнопідрядні;

- удосконалити пунктуаційні навички розстановки розділових знаків при відокремлених членах речення та між частинами складнопідрядного речення;

- розвивати усне і писемне мовлення учнів, їх мислення, аналітичні здібності, уміння формулювати і обґрунтовувати власну позицію;

- виховувати любов до рідної землі, її надбань.

Тип уроку: узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, картинка-пазл, текст молитви.

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ
 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Слово вчителя
Доброго дня, я вітаю вас на сьогоднішньому уроці, темою якого є «Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами». Епіграфом нашого уроку є слова церковного гімну України, написаного 1885 року Олександром Кониським на музику Миколи Лисенка. Чому саме вони? Сьогодні це не просто слова, це молитва, яка йде від серця до серця більшості українців, це молитва за долю Батьківщини. Сьогодні Україна вкотре переживає складні часи, а мова, як відомо, є чи не найголовнішим фактором державотворення. Чи справді так необхідно дотримувати мовних норм та удосконалювати своє усне й писемне мовлення?
 
Кожного уроку ми, долаючи сходинку за сходинкою, поглиблюємо та удосконалюємо свої мовні знання.
 
Досконале володіння мовою неможливе без знань з теми «Синтаксис».
 
Отже, виходячи з теми нашого уроку, сформулюймо його мету:
  • узагальнити та систематизувати знання про просте ускладнене та складнопідрядне речення;
  • з’ясувати використання синонімічних відношень між цими реченнями;
  • удосконалити пунктуаційні навички з цієї теми.
 
 
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 
Склади пазл
 
Учням з достатнім та середнім рівнем знань роздано елементи пазла, на яких розміщено відповідь на одне із запропонованих запитань.
 
— Деякі з вас отримали елементи пазла, і зараз вам необхідно відновити картинку. Почувши запитання, відповідь на яке міститься у вашому пазлі, дайте відповідь, а елемент пазла наклейте у відповідний отвір.
 
1 Просте речення, що містить у своєму складі звертання, відокремлені члени речення, однорідні члени речення, вставні слова, називається... (ускладненим).
 
2 Найчастіше відокремлена обставина в реченні виражена... (дієприслівниковим зворотом).
 
3 Частини складнопідрядного речення сполучаються між собою за допомогою... (інтонації і сполучників підрядності).
 
4 Підрядне означальне речення є синонімічним до... (простого, ускладненого відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом).
 
5 У яких стилях найчастіше уживаються прості речення з дієприкметниковими зворотами? (Діловий та науковий стиль)
 
6 З якими підрядними обставинними співвідносні дієприслівникові звороти? (Способу дії, умови, мети, причини, допустові)
 
— Отже, коли і з якою метою вживають складнопідрядні речення, а коли доречніше вживати прості ускладнені реченні? (Звороти дозволяють уникати надмірного повтору сполучників, вживаються для економності вислову й точності відтворення думки найчастіше у офіційно-діловому, науковому та публіцистичному стилях. У складнопідрядних реченнях увагу акцентують на дії, а у простих ускладнених на ознаці або значенні часу, причини умови тощо.)
 
 
ІІІ. ФОРМУВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
 
Синтаксична трансформація
 
Визначте типи наведених речень. Виділені частини складних речень замініть, де це можливо, дієприкметниковими або дієприслівниковими зворотами. Перебудовані речення запишіть, звороти підкресліть, поясніть уживання розділових знаків.
 
1. Зневажена тобою рідна мова — немов діброва, яку знищив вогонь! (…знищена вогнем).
 
2. В історії української державності є постаті, про які люди забули (забуті людьми).
 
3. Глибокий захват і благовоління перед великим подвигом народу оволодівають мною, коли я пишу ці рядки. (—)
 
4. Честі не потребуєш, якщо правди не знаєш. (Не знаючи правди)
 
 
Слово вчителя
 
Зверніть увагу, що в реченнях з дієприслівниковими зворотами дію, названу присудком, і дію, названу дієприслівником, обов’язково має виконувати один суб’єкт. Помилки зазвичай трапляються тоді, коли суб’єкти цих двох дій різні. Крім того, уживання дієприслівникового звороту є помилковим у односкладному безособовому реченні.
 
 
Спіймай помилку (редагування речень)
 
Некоректне використання дієприслівникового звороту є однією з найпоширеніших помилок, що трапляється у власних висловленнях випускників на ЗНО, а тому приклади підібрані саме з них.
 
Серед поданих речень знайдіть ті, у яких помилково вжито дієприслівниковий зворот, перебудуйте їх на складнопідрядні обставинні, розставте розділові знаки.
 
1. Побачивши кордони Батьківщини, мене охопила безмежна радість. (Коли я побачив кордони Батьківщини, мене охопила безмежна радість)
 
2. Розбите і понівечене моє серце, згадуючи оту стражденну Україну (Розбите і понівечене моє серце, коли я згадую оту стражденну Україну).
 
3. Ти не молися мовою чужою, бо, на колінах стоячи, умреш. (+)
 
4. Перебуваючи на чужині, як ніколи хочеться бачити свою країною гордою, вільною, щасливою. (Коли перебуваєш на чужині, як ніколи хочеться бачити свою країну вільною, щасливою).
 
5. І стане рідна Україна, усі здолавши бурі злі, нам добрим раєм на землі. (+)
 
 
Стилістичний експеримент
 
Перебудуйте прості ускладнені речення на складнопідрядні. Справжні імена та прізвища письменників змінюйте на творчі псевдоніми.Накресліть схеми складних речень, визначте тип підрядних частин.
 
1. Творчість Марії Вілінської, названої Тарасом Шевченком своєю донькою, підкорила серця багатьох читачів. (Творчість Марко Вовчок, яку Тарас Шевченко назвав своєю донькою, підкорила серця багатьох читачів)
 
2. Будучи ще зовсім малим, Іван Лозов’ягін став свідком жахливої розправи радянської влади над його сивочолим дідом. (Коли він був ще зовсім малим, Іван Багряний став свідком жахливої розправи радянської влади над його сивочолим дідом)
 
3. Іван Тобілевич вважав, що душа, переповнена добром, ніколи не зачерствіє. (Іван Карпенко-Карий вважав. що душа, яка переповнена добром, ніколи не зачерствіє)
 
4. Герой Миколи Фітільова, поставлений перед неминучим вибором між синівським і революційним обов’язком, робить фатальний вибір. (Герой Миколи Хвильового, що стоїть перед неминучим вибором між синівським і революційним обов’язком, робить фатальний вибір)
 
5. Брати Рудченки, перебуваючи далеко один від одного, створили один із найкращих зразків української художньої прози. (Іван Білик та Панас Мирний, хоч і перебували далеко один від одного, створили один із найкращих зразків української художньої прози)
(За умов резерву часу)
 
 
Тестові завдання
Встановіть відповідність між типами СПР та прикладами (див. таблицю).
 
 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 
Бесіда
1. Як змінюється стилістичне забарвлення тексту під час синонімії дієприслівникових зворотів і складнопідрядних обставинних речень?
2. Яких помилок треба уникати, використовуючи дієприслівникові звороти?
3. Чи завжди можливе використання синонімії дієприслівникових зворотів і складнопідрядних обставинних?
4. З яким видом простого ускладненого речення співвідносне складнопідрядне означальне речення?
 
 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
 
— Сьогодні Україна перебуває в стадії політичного, економічного та соціального розвитку, проте
цей шлях є складним і тернистим. Єдиним позитивним зрушенням можна вважати підняття національного духу, свідомості та патріотизму. Тільки
це допоможе нашій Батьківщині вкотре вистояти
і відродитися, а тому я закликаю всіх ніколи не забувати про свою неньку і молитися за неї щодня.
 
Відеоролик «Боже єдиний, великий…».
 
 
VІ. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ
 
 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ВАРІАТИВНЕ)
 
Репродуктивний рівень
Дібрати з публіцистичних творів 10 речень з підрядними означальними та обставинними, які можна переробити на прості, ускладнені відокремленими означеннями та обставинами;
 
Творчий рівень
Складіть власний текст молитви за Україну, використовуючи складнопідрядні означальні і обставинні, а також прості, ускладнені відокремленими означеннями і обставинами.
 
В-І
1. Обставинне допустове
А. Куди голова задумає, туди ноги понесуть
2. Обставинне умови
Б. Що темніша ніч, тим яскравіші в ній маяки
3. Обставинне місця
В. Коли терпінню приходить край, народ мов буря
4. Обставинне
Г. Держімося землі, бо земля держить нас
 
Д. Не бійся правди, хоч вона гірка
 
 
 В-ІІ
1. Означальне
А. Народ, що не знає своєї історії, є народом сліпців
2. З’ясувальне
Б. Я сідаю на горбик зігрітий, щоб ключі журавлині зустріти 
3. Обставинне наслідку
В. Струни чекають, щоб
пальці торкнулись до них
4. Обставинне мети
Г. Хоч не рідний син Ярема, а щира дитина
 
Д. Дощ тут випав менший, так що ледве прибив пилюку
Dounload PDF

Відгуки читачів