Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Місце шкільних музеїв в освітньому просторі району

Л. С. Мельничук, завідувач комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради, Рівненська обл.


Головна мета національної освіти та виховання учнівської молоді — набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування духовної та моральної культури. Серед найважливіших завдань школи — усвідомлення необхідності концентрувати увагу не лише на інформуванні школярів, але й на розвитку їхніх особистісних якостей, апелювати до емоційної сфери, пробуджувати уяву та фантазію.

 

Серед численних інститутів, що виникли як засіб збереження, пропаганди минулого та сьогодення, особливе місце посідають музеї навчально-виховних закладів. Діяльність музеїв різнобічна та широкомасштабна. В ній реалізують важливі функції освіти, виховання й організації вільного часу учнів. Музей при закладі освіти є осередком освіти та виховання, що сприяє формуванню в молодого покоління національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної та духовної культури.
 
Шкільний музей як центр музейно-педагогічної та краєзнавчої роботи в школі є унікальною точкою заломлення культури й освіти. Його інтегровано в навчально-виховний процес через свої зібрання та форми діяльності, що пов’язані з викладанням конкретних дисциплін і додатковою освітою, залученням у життя місцевого співтовариства.
 
У традиційній системі викладання вчитель оперує, головним чином, абстрактно-логічними поняттями і його головний інструмент — слово. У музеї педагог спирається на музейний предмет, який справляє емоційно-чуттєвий вплив на відвідувача. Школяр може взяти в руки не абстрактне поняття, а конкретний предмет — свідок минулого, що дозволить йому усвідомити значення природних і культурних особливостей із урахуванням реального життя.
 
Основні інноваційні форми презентують музеї та педагоги на регіональному рівні. Процес активного впровадження музейної педагогіки у навчальних закладах району відбувається ніби «знизу», ініціатива виходить від педагогів-практиків, які використовують інноваційні педагогічні технології із залученням музейних колекцій.
 
Завдання педагога, який використовує у своїй роботі елементи музейної педагогіки, — сформувати ціннісне ставлення до культурного надбання, виховувати почуття патріотизму, свідоме ставлення до витворів світової та вітчизняної науки і культури, розвивати мислення, творчі здібності та певні практичні навички, стимулювати творчу активність особистості, прищеплювати бажання спілкуватися з музейними цінностями.
 
Мета діяльності кожного шкільного музею полягає в залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню й розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян української держави.
 
Шкільний музей є формою додаткової освіти, що розвиває творчість, активність, самодіяльність учнів у процесі збирання, дослідження, обробляння, оформлення та пропаганди матеріалів, які мають виховну та пізнавальну цінність.
 
Музей є центром військово-патріотичного, громадянського, етнокультурного виховання молодого покоління, центром життя школи, важливим центром щодо залучення школярів до вивчення життя та подвигу попередніх поколінь.
 
Потенціал шкільних музеїв дозволяє розширити та поглибити знання учнів відповідно до свого профілю з певної галузі наук: історії, географії, мови та літератури, мистецтва.
 
Виховна й освітня роль музеїв багаторазово зростає саме завдяки співпраці зі школою. Вони доповнюють одне одного, координують свої зусилля у справі становлення молодої особистості, здатні досягти та досягають чималих результатів. Прикладом такої співпраці може бути робота музею та школи з розвитку краєзнавчого руху школярів. Як планомірна та систематична, ця робота розвиває кругозір, формує громадянську самосвідомість молодої людини, прищеплює їй навички дослідника. Участь дітей у пошуковій роботі, вивчення й опис музейних предметів, створення експозицій, проведення екскурсій, вечорів, конференцій сприяють зростанню змістового наповнення дозвілля школярів. У процесі дослідницької діяльності учні освоюють різні прийоми та навички краєзнавчої музейної професійної діяльності, а під час краєзнавчих досліджень — основи багатьох наукових дисциплін, не передбачених шкільною програмою. Крім того, учні ознайомлюються з азами дослідницької діяльності. Подорожуючи рідним краєм, вивчаючи пам’ятки історії та культури, об’єкти природи, спілкуючись з учасниками й очевидцями досліджуваних подій, знайомлячись із документами, речовими експонатами давніх часів у середовищі їхнього існування, в музеях та архівах, учні отримують більш конкретне й образне уявлення з історії, культури, природи своєї малої Батьківщини, навчаються розуміти зв’язок історії свого регіону з історією України.
 
У межах діяльності шкільних музеїв Березнівського району організовуємо дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею, систематично поповнюємо фонди шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій. Також ми створюємо та поповнюємо стаціонарні експозиції та виставки, проводимо освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді та населення.
 
Шкільні музеї сприяють підвищенню престижу освітньої системи школи, зацікавленості батьків та учнів у навчанні, де діє музей. Таким чином, підвищується й якість навчально-виховного процесу в освітньому просторі району загалом.
Dounload PDF

Відгуки читачів