Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Василь Симоненко «Перехожий». Проблема індивідуальності й натовпу

Т. П. Левченко, учитель-методист української мови і літератури вищої категорії Бахмацької ЗОШ І–ІІІ ст. № 5, Чернігівська обл.


Мета:

- ознайомити учнів з текстом вірша В. Симоненка «Перехожий», розкрити алегоричний зміст поезії, з’ясувати її художні особливості, ідейно-тематичне спрямування, дати визначення термінів теорії літератури «прислівниковий епітет», «риторичний оклик»;

- розвивати навички аналізу ліричного твору, уміння грамотно висловлювати власні роздуми про сенс людського буття, робити висновки, узагальнення, брати участь у дискусії за темою «Індивідуальність і натовп»;

- розширювати світогляд школярів;

- формувати креативну компетентність;

- виховувати повагу до людей, почуття власної гідності, активну життєву позицію та прагнення до максимальної самореалізації.

 

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.
 
Форма навчання: індивідуальна, фронтальна, групова.
 
Методи та прийоми навчання: бесіда, робота з епіграфом, словникова робота, виразне читання, самостійна робота учнів, метод проекту.
 
Обладнання: мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.
 
 
ПЕРЕБІГ УРОКУ
 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
 
Бесіда
 • Із творчістю якого українського письменника ми з вами знайомилися на останніх уроках? (Василь Симоненко)
 • Як назвав цю людину Олесь Гончар? (Витязь сучасної української поезії)
 • Чому? Як ви розумієте ці слова?
 • Чим захоплюють його поезії?
 • Визначте ідею вірша «Ти знаєш, що ти — Людина?»
 • Яка мовна фігура є провідною в поезії, його каркасом і стрижнем? (Риторичні запитання)
 • Дайте визначення риторичного запитання. (Це запитання, яке не потребує відповіді, бо відповідь неможлива чи зайва, або вона вміщена у власне запитанні)
 • Дайте визначення риторичного звертання. (Це звертання до уявного або відсутнього в конкретний момент співрозмовника. Риторичне звертання може стосуватися живої істоти, узагальненого образу, явища природи, предмета та ін.)
 • У якій із вивчених поезій Симоненка використано риторичні звертання і з якою метою? («Гей, нові Колумби й Магеллани»)
 • Яка головна думка цього вірша?
 
 
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
 
— Сьогодні ми ознайомимося іще з однією поезією Василя Симоненка — «Перехожий». Запишіть тему уроку.
 
Робота з епіграфом
 • Поясніть, як ви розумієте цей вислів відомого китайського філософа.
 • Вірш називається «Перехожий». А яке лексичне значення цього слова?
 • Звірмо ваші відповіді зі словником.
 
Словникова робота
 
Перехожий — 1) той, який іде, переходить з одного місця в інше, перебуває де-небудь під час переходу чи подорожування; 2) людина, що, переходячи повз когось, через щось, іде куди-небудь, у якомусь напрямку.
 
 
ІV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
 
Виразне читання поезії «Перехожий» учителем
Як він ішов!
Струменіла дорога,
Далеч у жадібні очі текла.
Не просто ступали —
Співали ноги,
I тиша музику берегла.
Як він ішов!
Зачарований світом,
Натхненно і мудро творив ходу. —
Так нові планети грядуть на орбіти
З шаленою радістю на виду!
З шаленим щастям і сміхом гарячим,
З гімном вулканним без музики й слів!
Як він ішов!
I ніхто не бачив,
I ніхто від краси не зомлів.
В землю полускану втюпився кожен,
Очі в пилюці бездумно волік.
Раптом —
Шепіт поміж перехожих:
— Що там?
— Спіткнувсь чоловік.
Одні співчували йому убого,
Інші не втримались докорять:
— Треба дивитись ото під ноги,
Так можна голову потерять.
Трохи в футбола пограли словами,
Обсмакували чужу біду.
А він знову йшов.
I дивився прямо.
I знову
Натхненно творив ходу!
 
 
Бесіда
 • Розкажіть, який образ постає перед вашими очима після прочитання перших рядків?
 • Опишіть ходу ліричного героя. Що письменник намагався в ній підкреслити?
 • Із чим автор порівнює ходу?
 • Чому, на вашу думку, тільки ліричний герой бачив красу й велич довколишнього світу?
 • Як у цей час поводяться інші люди.
 • Чому оточення не помічало перехожого аж доти, поки він не спіткнувся?
 • Опишіть реакцію людей після падіння ліричного героя?
 • Чи щирими були співчуття? Яке слово про це свідчить? (Убого)
 • «Співчували убого» — це прислівниковий епітет. Ви звикли, що художнє означення зазвичай виражене прикметниками, але епітет також може бути й прислівниковим, якщо словосполучення можна замінити синонімічним із прикметником (у нашому випадку — «убоге співчуття»).
 • Якими словами автор показує байдужість оточення? (Метафори «в футбола пограли словами», «обсмакували чужу біду»)
 • З якою метою Симоненко вживає просторічне слово «потерять»?
 • Про що свідчить ставлення суспільства до ліричного героя? Як воно реагує на лихо людини?
 • Чому такий прикрий випадок не засмутив «перехожого»?
 • Чому він, незважаючи ні на що, продовжує ходу?
 • Для чого в поезії тричі повторюється рядок «Як він ішов!»?
 
 
Учитель. У попередніх поезіях Василя Симоненка ми досліджували риторичні запитання й риторичні звертання. Сьогодні ми ознайомимося з новою фігурою мови, яка називається риторичний оклик.
 
 • Словникова робота
Риторичний оклик — це фігура, що виражає захоплення, яке мали б зрозуміти всі, приєднатися до мовця.
 
Знайдіть у поезії риторичні оклики. Поясніть їхню функцію.
 
Виразне читання поезії учнем. Ідейно-тематичний аналіз поезії за алгоритмом аналізу ліричного твору. Учні аналізують поезію й звіряють свої відповіді з інформацією на слайді.
 
 
Алгоритм аналізу ліричного твору
1. Тема
Зображення різного ставлення людей до перехожого, який раптом спіткнувся.
 
2. Літературний рід
Лірика.
 
3. Жанр
Поезія.
 
4. Вид лірики
Філософська: проблема людини й натовпу, людського існування, життєвого вибору.
 
5. Композиція
 • І частина «Як він ішов!»
 • ІІ частина — Реакція натовпу на «натхненну» ходу перехожого.
 • ІІІ частина — «Спіткнувсь чоловік».
 • ІV частина — Перехожий піднявся.
 
6. Художні засоби
 
Риторичний оклик — це фігура, що виражає захоплення, яке мали б зрозуміти всі, приєднатися до мовця.
 
Метафора — художнє перенесення дій, ознак, явищ на основі подібності (власне метафора, уособлення, персоніфікація).
 
Епітет — художнє означення.
 
Порівняння — зіставлення одного предмета чи явища з іншим на основі зовнішньої чи внутрішньої подібності.
 
Просторічні слова — спотворені слова, які вживають у своєму мовленні малоосвічені люди.
 
 
7. Образи
Образ перехожого алегоричний.
 
Алего?рія (грец. αλληγορ?α, allegorіa) — зображення абстрактної ідеї (поняття) за допомогою образу. Утілення в образах людей, тварин, предметів людських вад чи рис характеру
 
Учитель. На відміну від попередніх поезій, вірш від початку до кінця — інакомовний. Він сприймається як розгорнена метафора, де в образі «перехожого» уособлено саме отой позитивний ідеал людини, що цілеспрямовано простує до мети, викликаючи захоплення, а часом і заздрість та єхидство, надто ж коли «спіткнеться» на очах в обивателя.
 
 
Бесіда
 • Як ви можете стисло охарактеризувати героя поезії? Чим він відрізнявся від інших людей?
 • Яким ви його уявляєте?
 • Чи приємно контактувати з такою людиною, як перехожий? Відповідь обґрунтуйте.
 • Як ви ставитеся до чужого горя? Чому необхідно бути милосердним?
 • Як називається здатність людини до співчуття та співпереживання? (Емпатія)
— Ідея вірша — засудження жорстокості, ненависті, заздрості, уславлення співчуття, емпатії.
 
 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 
Учитель. Уявіть, що ви стоїте серед натовпу й випадково стали свідком подій, які описав Василь Симоненко. Як ви вчините?
 
Самостійна робота учнів. Написання міні-твору «Я і “Перехожий”»
 
Учні читають свої міні-твори.
 
Щирість, талант, патріотизм, мужність — ось той духовний ґрунт, на якому Симоненко став собою. Це поет, який усе життя йшов — до храму справжньої літератури, до себе, до України, до істини. Не випадково для творчості митця наскрізним є образ дороги. Енергійний, натхненний, усміхнений, закоханий у життя юнак. Таким він був і таким уже залишиться назавжди. Його співуча, тверда хода допомагала і допомагає багатьом розпрямляти спини, «дивитися прямо», ставати собою — гідними людьми, достойними українцями.
 • Вірш Василя Симоненка має присвяту — Ліні Костенко.
 • Що ви знаєте про цю поетесу?
 • Які твори, написані нею, ви вивчали?
 • Чому саме Ліні Костенко присвячено цей вірш?
 • Чим вона нам нагадує Перехожого?
 
Робота групи над проектом
 • Прослухайте пісню «Між іншим» на слова Ліни Василівни у виконанні Ольги Богомолець, ілюстрацію до якої зробила група ваших однокласників.
 
 
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 
Рефлексійна бесіда
 • Чи сподобався вам урок?
 • Що нового ви дізналися? Чого навчилися?
 • Чим збагатили скарбничку свого життєвого досвіду?
 • Повернімося до нашого епіграфа. Який новий зміст ви тепер вбачаєте в цих словах?
 
Виставлення й аргументування оцінок
 
 
VІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 
Виразно читати й аналізувати поезію «Перехожий»; повторити тропи.
 
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1. Міщенко О. І. Українська література. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К. : Генеза, 2007.
2. Чупринін О. О. Усі уроки української літератури в 7 класі. — Х. : Вид. група «Основа», 2008.
3. Інтернет-ресурси
 • http://notatka.at.ua/publ/konspektі_urokіv_ukrajіnskojі_lіteraturі_7_klas/urok_52_v_sіmonenko_perekhozhіj_problema_іndіvіdualnostі_j_natovpu/30-1-0-501
 • http://soshіnenіe.ru/v-sіmonenko-perexozhіjproblema-іndіvіdualnostі-j-natovpu/
 • http://www.ukrlіt.vn.ua/lesson/7klas/49.html
Dounload PDF

Відгуки читачів