Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Загальна характеристика водоростей

В. Я. Дударенко, учитель біології І категорії Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка, Чернігівська обл.


Цілі уроку: сформувати у школярів поняття про класифікацію рослин, познайомити їх із загальною характеристикою водоростей, їхньою будовою та життєдіяльністю, дати нові поняття: симбіоз, мутуалізм, паразитизм; розвивати вміння аналізувати та зіставляти факти, формулювати висновки й використовувати раніше отримані знання; виховувати бережливе ставлення до природи, розуміння єдності всього живого та відповідальності людства за наслідки своєї діяльності.
 
Обладнання й матеріали: фотографії, схеми та плакати, що дозволяють ілюструвати класифікацію рослинних організмів і характеристику водоростей, слайди презентації* із зображенням водоростей.
 
Базові поняття та терміни: класифікація, таксон, царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид, водорості.
 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
 
 
Хід уроку
 
I. Організаційний етап
 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
 
Обговорення проблемних питань
  • ??Чи всі рослини цвітуть?
  • ??Чи можете ви назвати рослини, які не мають квіток?
 
 
III. Вивчення нового матеріалу
 
Розповідь учителя з елементами бесіди
 
У ч и т е л ь. Вам уже відомо, що царство Рослини налічує понад 400 000 видів. Розібратися в різноманітності рослин допомагає наука систематика. (Прослуховування повідомлення учнів «Класифікація рослин».)
 
Дайте відповіді на питання:
1. Хто з учених є основоположником науки систематики?
2. Назвіть основні таксони рослин.
3. Назвіть одиницю класифікації найнижчого рівня.
4. На які групи поділяється царство Рослини?
 
(Слайди 3–6)
 
Розповідь учителя
(Учні пишуть конспект.)
 
 
Ознаки, притаманні водоростям
1. Найдавніші серед рослин з’явилися 800 млн років тому.
2. У природі 50 тис. видів водоростей.
3. За кількістю клітин є одноклітинні, багатоклітинні та колоніальні. (Слайд 7)
4. Розміри — від мікроскопічних до десятків метрів. (Слайд 8)
5. Тіло має назву слань. (Слайд 9)
6. Види розмноження: нестатеве, вегетативне та статеве. (Слайд 10)
7. Мають у клітинах хлоропласти, у яких є хлорофіл, здатні до процесу фотосинтезу. (Слайд 11)
 
 
Самостійна робота з підручником (слайд 12) (на 5 хв)
Дайте відповідь на питання:
1. Де поширені водорості?
2. Вкажіть середовища існування водоростей.
3. Що таке симбіоз? (Приклади)
4. Що таке мутуалізм? (Приклади)
5. Які відділи водоростей вам відомі? (Слайд 13)
 
 
IV. Узагальнення, систематизація та контроль знань і вмінь учнів
 
Запитання до учнів
1. Як учені класифікують рослини?
2. Навіщо потрібна наука систематика?
3. Які рослини належать до нижчих?
4. У чому полягають особливості будови водоростей? (Слайд 14)
 
 
V. Домашнє завдання (слайд 2)
Опрацювати матеріал за підручником, дати усні відповіді на запитання для контролю.
Dounload PDF

Відгуки читачів