Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Психологічний супровід навчально-виховного процесу як умова розвитку особистості

Н. І. Шинкар, ЗОШ № 9, м. Коростень, Житомирська обл.


Психолог у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України та Положенням про психологічну службу системи освіти України.
 
Метою психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі вважається підтримування комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу.
 
Одним із напрямів роботи є визначення рівня адаптації учнів та її супровід. З метою запобігання дезадаптації першокласників проводять профілактичну роботу, яка передбачає бесіди з батьками про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, що були виявлені під час дослідження готовності до шкільного навчання, розробляють заходи щодо супроводу дитини. Те саме стосується адаптації учнів 5-х класів.
 
Контроль за адаптацією першокласників та п’ятикласників проходить через відвідування уроків та занять, спостереження за дітьми під час прогулянок, спілкування, психодіагностичне обстеження.
 
Психологічне діагностування індивідуальних особливостей учнів, самопочуття учнів на уроках, стосунків у класному колективі та сім’ї дитини, анкетування класоводів та батьків виявляють причини, які перешкоджають адаптуванню учнів та сприяють веденню розвивальної роботи.
 
Щороку психологічна служба нашої школи на початку грудня проводить «Тиждень здорового способу життя».
 
Психолог школи діагностує готовність учнів до профільного навчання та професійного самовизначення старшокласників. З цього питання проводять години психолога за темами: «Проблема вибору, визначення особистісних цінностей учнів», «Своя справа», «Моя майбутня професія», «Вибір професії, або Задача з багатьма невідомими», «Умови вибору професії».
 
Для учнів початкових класів проводять години психолога: «Унікальність твого і мого внутрішнього світу», «Таємниця мого Я», «Як стати господарем своїх почуттів»; для учнів середніх класів — «Я обираю здоров’я», «Усе починається з сім’ї», «Що робити, щоб тебе не принижували»; «Знати, щоб вижити»; для старших — «Моя майбутня професія», «Молодіжна злочинність», «Торгівля людьми»; тренінг «ЗНО. Стрес. Разом подолаємо».
 
Кожного навчального року в школі проводимо психолого-педагогічні консиліуми.
 
Знання індивідуально-психологічних особливостей учнів, їхніх задатків, здібностей, нахилів, сімейних обставин дає можливість учителеві, вихователеві проаналізувати поведінку учня на будь-якій стадії навчання, виявити причини, які породжують різного роду незадоволення та негативізм поведінки, конфліктні ситуації, неуспішність і т. ін.
 
Психодіагностична робота, яку здійснює психологічна служба школи, забезпечує формування інформаційного банку даних практичного психолога, який є підґрунтям для планування та проведення подальшої роботи. Допомогати учневі зорієнтуватися, подивитися на себе з боку, оцінити правильно свою поведінку, акцентувати увагу на позитивних рисах характеру — одне з освітніх завдань психологічної служби школи.
 
Консультування здійснюється за принципами професійної етики, із дотриманням «Етичного кодексу психолога», в інтересах того, хто потребує допомоги на засадах конфіденційності.
 
З метою оптимізації навчально-виховного процесу ведеться психологічна просвіта учнів та батьків, спрямована на підвищення їхньої педагогічної культури, розвиток позитивного сприйняття себе особисто (для учнів) та своїх дітей (для батьків), навколишнього світу, психологічного вміння попереджати причини виникнення конфліктів у сім’ї, спілкуватися на засадах емпатії, критично мислити тощо. Надзвичайно важливою на цьому етапі є проблема взаємодії школи і сім’ї, зміцнення їхніх зв’язків, покращення емоційного контакту між батьками, дітьми та педагогічними працівниками; заохочення до партнерських, демократичних стосунків, що є основою створення гармонійного середовища для розвитку особистості дитини.
 
Таким чином, психологічний супровід навчально-виховного процесу забезпечує злагоджену та ефективну діяльність навчального закладу загалом.
Dounload PDF

Відгуки читачів