Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Проектування ІКТ-супроводу уроку

Л. С. Голодюк, м. Кіровоград

Пріоритетним напрямом процесу інформатизації освіти є запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню галузь. Проте в ході розвитку інформаційного освітнього простору виникають певні питання щодо доцільності та ефективності,місця та ролі ІКТ у навчально-виховному процесі, що є цілком закономірним.


ПЕРЕДМОВА
 
Пріоритетним напрямом процесу інформатизації освіти є запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню галузь. Проте в ході розвитку інформаційного освітнього простору виникають певні питання щодо доцільності та ефективності, місця та ролі ІКТ у навчально-виховному процесі, що є цілком закономірним.
 
Криза традиційної концепції навчання, заснованої на відтворенні знань, сталося унаслідок постійного відставання шкільної освіти від темпу розвитку науки та техніки, спричинила кризу вчительської ролі. Педагоги є свідками втрати своєї функції як інформатора знань, для якої вони були підготовлені у вищих навчальних закладах. Пошук нових методів та форм організації навчально-виховного процесу сприяє впровадженню педагогічних технологій освітянами, які часто не розуміють і не приймають необхідних модернізаційних змін. Відбувається концентрація зусиль, які раніше відводилися письмовим формам, на користь аудіовізуальних засобів. Змінюється модель управління навчальним процесом, що була заснована на суворому контролі навчання, ієрархії та повторенні, бо сьогодні вона виявилася застарілою.
 
Сучасному вчителеві для застосування ІКТ на уроках потрібна, насамперед, теоретична та практична підготовка щодо забезпечення формування інформаційної компетентності учнів, які вміють самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до викликів суспільства. Значне збільшення інформації призводить до зміни не тільки моделі взаємодії вчителя й учня, а й усього процесу отримання знань, відтворення, запам’ятовування і зберігання яких повинно спрямовуватися на формування навичок шукати, відбирати, аналізувати, синтезувати, оцінювати необхідну інформацію для навчання.
 
За роки інформатизації освіти нагромаджено багатий практичний досвід щодо впровадження ІКТ-навчання. У загальноосвітніх навчальних закладах оптимальною формою створення інформаційного навчального середовища став процес укомплектування мультимедійних аудиторій, комп’ютерних кабінетів (окремо від кабінету, де проходять уроки інформатики), предметних кабінетівлабораторій, методичних центрів, які забезпечені відповідними сучасними технічними засобами навчання. Проте на практиці дидактичний потенціал ІКТ використовується далеко не повністю, впровадження зазначених технологій у навчальний процес у більшості випадків має вузький і фрагментарний характер.
 
Зауважимо, що потенціал ІКТ-навчання полягає у спроможності цих технологій діяти як спільна мережа і одночасно за можливості здійснювати ефективне навчання — як індивідуальне, так і колективне, для організації якого повинен бути підготовлений учитель, зокрема в галузі ІКТ.
 
Пропонований спецвипуск став спробою розширити уявлення вчителів про можливості інтерактивної дошки та вказати на особливості програмного забезпечення для неї.
Dounload PDF

Відгуки читачів