Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

«Українська» інклюзія: її місце та роль в освіті

О. В. Петух, директор Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» Рівненської міської ради

Ми чимало говоримо про особливості інклюзивної освіти в Україні, але забуваємо про головне — дитину, яка вже сьогодні перебуває на порозі входження в освітній простір і чекає від педагога підтримки та розуміння.


«Українська» інклюзія набирає свого колориту та смаку в усіх його формах і проявах. Ми рухаємося вперед, із урахуванням досвіду європейських розвинених країн, проте не маємо власного бачення та стратегії в цілому.
 
Чи готові ми до радикальних змін і нововведень? Чи готові ми до впровадження інклюзії в корекційних закладах?
 
Якщо пріоритетними напрямами корекційної освіти вбачати не відрив хворої дитини від сім’ї, а активне залучення батьків до корекційно-реабілітаційної роботи, то Положення про навчально-реабілітаційний центр мало б передбачати докорінну зміну всієї корекційної освіти без додаткового фінансування державою. Для цього необхідно передбачити в законодавчих документах упровадження інклюзивної освіти і в корекційних закладах України.
 
Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» здійснює інклюзивне навчання в поєднанні з комплексною реабілітацією із вересня 2005 року. Основний принцип: кожній дитині — гнучкий освітній простір. Гнучкість освітнього простору полягає в реалізації трьох складових:
1) визначення навчальної програми (основний показник — інтелект дитини). Формуються класи за навчальною програмою;
2) організація безбар’єрного простору (забезпечення супроводу дитини під час руху в закладі з урахуванням вад здоров’я);
3) рівень соціальної адаптації (визначення індивідуальної чи групової форми навчання).
 
Інклюзія в корекційному закладі, як свідчить практичний досвід, передбачає одночасне виконання усіх трьох складових у поєднанні з комплексною реабілітацією.
 
Із 2012 року педагоги РНРЦ «Особлива дитина» створили акмеологічний освітньо-реабілітаційний простір, який забезпечує акмеологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням її можливостей і потреб. Важливим напрямом є залучення батьків до корекційно-реабілітаційної роботи.
 
Цей напрям потребує системного планового підходу. Створена програма батьківського всеобучу передбачає реабілітацію не лише дитини, але й родини в цілому.
 
Що важливо у нововведеннях? І не мало, і не багато:
1) переформатування свідомості керівника корекційного закладу щодо роботи одночасно з дітьми різних нозологій із урахуванням трьох складових;
2) кадрове забезпечення (сурдо-, тифло-, лого-, олігофренопедагоги) в одному корекційному закладі за потребою дітей певного регіону;
3) наявність реабілітаційного відділення;
4) психологічна готовність педагогів організувати кожній дитині гнучкий освітньо-реабілітаційний простір; злагоджена дія всіх служб і підструктурних підрозділів закладу (укладання комплексних програм супроводу кожної дитини).
 
У результаті ми зберігаємо демократичний підхід у корекційній освіті: право вибору батьками навчального закладу, якого потребує дитина з особливими освітніми потребами, без відриву від сім’ї.
 
А тепер запитаємо себе: що важливіше: створення закладів за різними нозологіями, що ніколи нас не позбавить від перевезення дітей і відлучення їх від сім’ї, чи впровадження інклюзивної освіти в корекційних закладах із урахуванням потреб кожної дитини та її родини?
 
 
 
Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кад рів і приміщень, за погодженням з відповідним органом управління освітою. Пункт 4 Порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872
 
Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
Із Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912
Dounload PDF

Відгуки читачів