Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Розвиток професійної компетентності соціальних педагогів

О. В. Бабич, Психологічна служба райдержадміністрації, м. Зміїв, Харківська обл.


Шлях професійного розвитку — це поступове, складне і далеко не завжди лінійне сходження. Професіоналізм, безумовно, приходить не тільки з досвідом, він залежить від багатьох факторів: особистих здібностей; мотивації до роботи, її змісту; умов життя; впливу колективу тощо. Однак цілеспрямоване, правильно організоване навчання відіграє у становленні, формуванні професіонала неабияку роль.

Соціальний педагог може здійснювати якісно професійну діяльність лише за умови достатньої професійної компетентності. Важливо підвищувати фахову майстерність соціальних педагогів шляхом проведення семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів.

 

CЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА»
 
Мета семінару-практикуму: вироблення в групі єдиного погляду на особистісні та професійні якості соціального педагога та розробляння на їх основі моделі професійної компетентності.
 
Обладнання: ватман, маркери, фломастери, картки з описом компетентностей та шаблон сходів (за кількістю груп), шаблони ромбів (за кількістю учасників).
 
 
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
 
 
Учасники по черзі продовжують речення: «Я ___(ім’я) в роботі найкраще вмію…
 
 • Мозковий штурм «Якості соціального педагога»
Обговорюють 10 найбільш значущих і важливих якостей, які становлять професійну компетентність соціального педагога.
 
 • Вправа «Модель професійної компетентності соціального педагога»
Учасники об’єднуються в 3–4 групи і створюють на ватмані модель професіоналізму соціального педагога.
Презентування моделей.
 
 • Вправа «Рейтинг компетентностей»
Кожній з груп роздають картки з описом основних компетентностей. На умовних сходинках необхідно розташувати компетентності залежно від їхньої значущості, тобто на першій сходинці найважливіша для соціального педагога компетентність, а на останній сходинці — найменш важлива компетентність. Групи обґрунтовують свій «рейтинг компетентностей».
 
 
Картки з описом компетентності
 
Інтелектуально-педагогічна компетентність — уміння застосовувати здобуті знання, досвід у професійній діяльності для ефективного навчання і виховання, здатність соціального педагога до інноваційної діяльності.
 
Комунікативна компетентність охоплює мовні навички, вміння слухати, екстраверсію, емпатію, здатність здійснювати зворотний зв’язок.
 
Інформаційна компетентність — обсяг інформації педагога про себе, колег, учнів, їхніх батьків.
 
Регулятивна компетентність — уміння соціального педагога управляти своєю поведінкою, контролювати свої емоції, здатність до рефлексії, стресостійкість.
 
 • Зворотний зв’язок
- Які труднощі у вас виникали під час виконання вправ?
- Вкажіть позитивні і негативні моменти під час виконання вправ.
- Що ви візьмете собі для роботи?
 
 
ТРЕНІНГ «ВІД АГРЕСІЇ ДО СПІВПРАЦІ»
 
Мета: розширити знання соціальних педагогів про агресію та агресивність, визначити основні причини агресивності, знайти конструктивні шляхи подолання агресивності, ознайомитись з методами арт-терапії.
 
Обладнання: білі серветки, лоток з манною крупою, фігурки з кіндер-сюрпризів, аркуші паперу А4 за кількістю учасників.
 
 
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
 • Вправа «Жила-була лялька» (автор Л. Галіцина)
Кожен учасник отримує білу серветку, з якої потрібно виготовити ляльку.
 
За певний час слід вигадати історію цієї ляльки, яка б починалася зі слів: «Жила-була лялька, яка була роздратована на…»
 
Йде обговорення історій кожної «ляльки», яка була роздратована на когось або щось, після чого ставлять уточнювальні питання.
????
 • Інформаційне повідомлення.
????
Агресія (віл лат. аggressio — напад) — специфічна форма деструктивної поведінки, яка характеризується завданням шкоди предмету, людині чи групі людей
????
Агресивність — це відносно стійкий емоційний стан, властивий особистості, який виявляється у гніві, злості, роздратованості і є передвісником агресії. Отже, агресивність — це емоційний стан, а агресія — це форма поведінки.
 
Рівень агресивності людини може змінюватися відповідно до ситуації.
 
Причини виникнення агресивності:
 • становище людини в колективі,
 • ставлення до людини оточення,
 • взаємини з іншими,
 • неправильне суб’єктивне розуміння поведінки оточення (інтерпретація її як ворожої),
 • культивування агресії в засобах масової інформації,
 • несприятлива сімейна ситуація,
 • непослідовність батьків у навчанні дітей правил і норм поведінки.
 
Види агресії
Фізична агресія — використання фізичної сили одним з учасників конфлікту проти іншого.
 
Непряма агресія — злісні плітки, жарти, а також агресія, яка ні на кого не спрямована, — спалах люті, який виявляється у формі крику, тупотіння ногами, стукання кулаками по столу.
 
Роздратованість — схильність до провокування конфлікту, готовність за найменшого збудження до виявлення запальності, різкості, грубощів.
 
Негативізм — опозиційна форма поведінки, спрямована проти авторитетів або керівництва, може розвиватися від пасивного опору до активної боротьби проти встановлених звичаїв і законів.
 
Образа — заздрість і ненависть до оточення, обумовлена почуттями гіркоти та гніву на весь світ.
 
 • Вправа «Я — агресивний»
Учасники об’єднуються в пари і за допомогою манки (піску) створюють історії, де вони були в стані агресії; розповідають, які почуття при цьому пережили.
 
 • Вправа «Жахливо красивий малюнок»
Учасники в парах пишуть (кожен на своєму аркуші) жахливий малюнок і пояснюють, із чим він пов’язаний. Потім цей малюнок вони передають візаві, який повинен за допомогою кольорів і нових образів створити з нього щось красиве. Потім «господар» малюнка вигадує історію з новим малюнком і озвучує її візаві.
 
 • Вправа «Безцінний скарб»
Продовжується робота в парах. Кожен з учасників пари розповідає історію одне одному, пояснює, як він подолав свою агресію і за допомогою чого. Потім один із учасників сідає на стілець, а інший кладе йому руки на плечі і розповідає від його імені історію та шляхи подолання агресії: «Я … був агресивним …, і мені допомогло з цим станом впоратися…».
 
 • ????Зворотний зв’язок
- Які труднощі у вас виникали під час виконання вправ?
- Вкажіть позитивні і негативні моменти під час виконання вправ.
- Що ви візьмете собі для роботи?
Dounload PDF

Відгуки читачів