Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Розвиток професійної компетентності соціальних педагогів

О. В. Бабич, Психологічна служба райдержадміністрації, м. Зміїв, Харківська обл.


Шлях професійного розвитку — це поступове, складне і далеко не завжди лінійне сходження. Професіоналізм, безумовно, приходить не тільки з досвідом, він залежить від багатьох факторів: особистих здібностей; мотивації до роботи, її змісту; умов життя; впливу колективу тощо. Однак цілеспрямоване, правильно організоване навчання відіграє у становленні, формуванні професіонала неабияку роль.

Соціальний педагог може здійснювати якісно професійну діяльність лише за умови достатньої професійної компетентності. Важливо підвищувати фахову майстерність соціальних педагогів шляхом проведення семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів.

 

CЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА»
 
Мета семінару-практикуму: вироблення в групі єдиного погляду на особистісні та професійні якості соціального педагога та розробляння на їх основі моделі професійної компетентності.
 
Обладнання: ватман, маркери, фломастери, картки з описом компетентностей та шаблон сходів (за кількістю груп), шаблони ромбів (за кількістю учасників).
 
 
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
 
 
Учасники по черзі продовжують речення: «Я ___(ім’я) в роботі найкраще вмію…
 
 • Мозковий штурм «Якості соціального педагога»
Обговорюють 10 найбільш значущих і важливих якостей, які становлять професійну компетентність соціального педагога.
 
 • Вправа «Модель професійної компетентності соціального педагога»
Учасники об’єднуються в 3–4 групи і створюють на ватмані модель професіоналізму соціального педагога.
Презентування моделей.
 
 • Вправа «Рейтинг компетентностей»
Кожній з груп роздають картки з описом основних компетентностей. На умовних сходинках необхідно розташувати компетентності залежно від їхньої значущості, тобто на першій сходинці найважливіша для соціального педагога компетентність, а на останній сходинці — найменш важлива компетентність. Групи обґрунтовують свій «рейтинг компетентностей».
 
 
Картки з описом компетентності
 
Інтелектуально-педагогічна компетентність — уміння застосовувати здобуті знання, досвід у професійній діяльності для ефективного навчання і виховання, здатність соціального педагога до інноваційної діяльності.
 
Комунікативна компетентність охоплює мовні навички, вміння слухати, екстраверсію, емпатію, здатність здійснювати зворотний зв’язок.
 
Інформаційна компетентність — обсяг інформації педагога про себе, колег, учнів, їхніх батьків.
 
Регулятивна компетентність — уміння соціального педагога управляти своєю поведінкою, контролювати свої емоції, здатність до рефлексії, стресостійкість.
 
 • Зворотний зв’язок
- Які труднощі у вас виникали під час виконання вправ?
- Вкажіть позитивні і негативні моменти під час виконання вправ.
- Що ви візьмете собі для роботи?
 
 
ТРЕНІНГ «ВІД АГРЕСІЇ ДО СПІВПРАЦІ»
 
Мета: розширити знання соціальних педагогів про агресію та агресивність, визначити основні причини агресивності, знайти конструктивні шляхи подолання агресивності, ознайомитись з методами арт-терапії.
 
Обладнання: білі серветки, лоток з манною крупою, фігурки з кіндер-сюрпризів, аркуші паперу А4 за кількістю учасників.
 
 
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
 • Вправа «Жила-була лялька» (автор Л. Галіцина)
Кожен учасник отримує білу серветку, з якої потрібно виготовити ляльку.
 
За певний час слід вигадати історію цієї ляльки, яка б починалася зі слів: «Жила-була лялька, яка була роздратована на…»
 
Йде обговорення історій кожної «ляльки», яка була роздратована на когось або щось, після чого ставлять уточнювальні питання.
????
 • Інформаційне повідомлення.
????
Агресія (віл лат. аggressio — напад) — специфічна форма деструктивної поведінки, яка характеризується завданням шкоди предмету, людині чи групі людей
????
Агресивність — це відносно стійкий емоційний стан, властивий особистості, який виявляється у гніві, злості, роздратованості і є передвісником агресії. Отже, агресивність — це емоційний стан, а агресія — це форма поведінки.
 
Рівень агресивності людини може змінюватися відповідно до ситуації.
 
Причини виникнення агресивності:
 • становище людини в колективі,
 • ставлення до людини оточення,
 • взаємини з іншими,
 • неправильне суб’єктивне розуміння поведінки оточення (інтерпретація її як ворожої),
 • культивування агресії в засобах масової інформації,
 • несприятлива сімейна ситуація,
 • непослідовність батьків у навчанні дітей правил і норм поведінки.
 
Види агресії
Фізична агресія — використання фізичної сили одним з учасників конфлікту проти іншого.
 
Непряма агресія — злісні плітки, жарти, а також агресія, яка ні на кого не спрямована, — спалах люті, який виявляється у формі крику, тупотіння ногами, стукання кулаками по столу.
 
Роздратованість — схильність до провокування конфлікту, готовність за найменшого збудження до виявлення запальності, різкості, грубощів.
 
Негативізм — опозиційна форма поведінки, спрямована проти авторитетів або керівництва, може розвиватися від пасивного опору до активної боротьби проти встановлених звичаїв і законів.
 
Образа — заздрість і ненависть до оточення, обумовлена почуттями гіркоти та гніву на весь світ.
 
 • Вправа «Я — агресивний»
Учасники об’єднуються в пари і за допомогою манки (піску) створюють історії, де вони були в стані агресії; розповідають, які почуття при цьому пережили.
 
 • Вправа «Жахливо красивий малюнок»
Учасники в парах пишуть (кожен на своєму аркуші) жахливий малюнок і пояснюють, із чим він пов’язаний. Потім цей малюнок вони передають візаві, який повинен за допомогою кольорів і нових образів створити з нього щось красиве. Потім «господар» малюнка вигадує історію з новим малюнком і озвучує її візаві.
 
 • Вправа «Безцінний скарб»
Продовжується робота в парах. Кожен з учасників пари розповідає історію одне одному, пояснює, як він подолав свою агресію і за допомогою чого. Потім один із учасників сідає на стілець, а інший кладе йому руки на плечі і розповідає від його імені історію та шляхи подолання агресії: «Я … був агресивним …, і мені допомогло з цим станом впоратися…».
 
 • ????Зворотний зв’язок
- Які труднощі у вас виникали під час виконання вправ?
- Вкажіть позитивні і негативні моменти під час виконання вправ.
- Що ви візьмете собі для роботи?
Dounload PDF

Відгуки читачів