Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Розвиток творчої компетентності учнів засобами музичного мистецтва

В. В. Барановська, учитель музичного мистецтва, Каланчацька ЗОШ І—ІІІ ст. № 1, смт Каланчак, Херсонська обл.


Сучасний світ — це світ творчих, креативних особистостей, і вершин у ньому досягають лише ті, хто мислить неординарно, творчо, хто намагається нестандартно розв’язувати будь-які проблеми.
 
З упровадженням компетентнісного підходу до змісту та організації художньо-естетичного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах підвищується увага до питань творчого розвитку дітей, де головним завданням є розвиток їхніх творчих здібностей засобами мистецтва, зокрема музичного.
 
Реалізація основної мети, визначеної Державним стандартом нового покоління освітньої галузі «Мистецтво», передбачає формування в учнів системи ключових, мистецьких компетентностей як здатність до художньо-творчої самореалізації.
 
Урок музичного мистецтва має необмежені можливості для розвитку творчих здібностей учнів, адже музика спонукає до творчої діяльності, що потребує, у свою чергу, засвоєння певної сукупності спеціальних знань, умінь, компетентностей. Творча компетентність є тим засобом, що допомагає дитині відтворювати свої почуття, думки, фантазії у самостійній творчій діяльності, що приводить до вищого прояву творчої самореалізації дитини — креативу.
 
Урок музичного мистецтва має бути творчим і, як будь-яка творчість, підпорядковуватися певним закономірностям, науковим положенням і відображати специфіку предмета. Дитина повинна не просто прослухати музику, але почути її, внутрішньо збагатитися, навчитися використовувати свої знання у подальшому житті.
 
Тому варто перенести акцент із вивчення власне предмета на його застосування як засобу формування особистості учнів, активізацію творчої діяльності та залучення учнів до активної самостійної діяльності. Учням подобаються ті види навчальної діяльності, що дають їм матеріал до роздумів, можливість виявити ініціативу й самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчого підходу.
 
Творча діяльність на уроці музичного мистецтва повинна виражатися у впровадженні творчих завдань.
 
Доцільно використовувати такі завдання:
 • переведення образу з одного художнього ряду в інший;
 • вироблення вмінь дивитися й бачити, слухати й чути;
 • побудова завдань від конкретного до загального.
 
Мета цих завдань: звернути увагу дітей на зв’язок музичної виразності, художнього рішення з характером музичного образу; сприяти якісному засвоєнню навчального матеріалу й розвитку особистих творчих компетентностей учнів.
 
Пропонуємо варіанти завдань, що доцільно застосовувати на сучасному уроці музичного мистецтва.
 
 
Орієнтовні творчі завдання на відтворення образу сприйнятої музики:
 
 • складання рецензії на сприйняту музику;
 • визначення того, що хотів передати композитор (музичні інтонації втілити в словах);
 • добирання відповідних літературних, зокрема поетичних епіграфів і репродукцій живописних творів до сприйнятої музики;
 • музичне малювання, суть якого полягає у формуванні вміння характеризувати за допомогою музичної інтонації вигляд персонажа, його емоційний стан.
 
 
Образотворчі завдання для розвитку творчості:
 
 • намалювати своє враження від почутої музики;
 • зобразити кольором і лініями прослуханий твір;
 • створити рекламу музичного твору;
 • намалювати будь-яку картину, самостійно дібрати до неї музику;
 • передати музичні враження за допомогою малюнка;
 • створити афішу концерту за темою;
 • дібрати кольори й відтінки для зображення настрою, викликаного певним твором;
 • створити ескізи костюмів для дійових осіб опери, балету, мюзиклу;
 • графічно зобразити мелодійну лінію.
 
 
Музично-літературні творчі завдання:
 
 • дібрати або скласти вірш до музики;
 • написати твір (роздуми на музично-естетичні теми, казки, оповідання);
 • скласти літературний твір, близький за характером до музики;
 • скласти літературний портрет до музичного твору.
 
 
Музично-творчі завдання
 
 • Якби ти був композитором, якою була б твоя музика? Які почуття ти передав би в ній?
 • Добери музику, що відповідала б характеру мами, тата, доброї та злої людини і т. ін.
 • Добери музику, що має звучати у найщасливіший день.
 • Склади мелодію до улюбленого вірша або тексту.
 
 
Творчі завдання на основі імпровізації:
 
 • імпровізація на задані звуки, заданий ритм;
 • імпровізація знайомої пісні;
 • «співацькі діалоги»: один учень загадує мелодію (фразу, інтонацію), а інший повторює, змінивши темп, ритм, тембр, динаміку;
 • «запитання-відповідь» (наприклад, відповідь на одному звуці, або на стійких догори, униз, зі збереженням ритмічного малюнка, або з новим ритмом і т. ін.);
 • «пропущені місця»: у вправі, що записано на дошці, пропущено такти, які необхідно скласти самостійно;
 • до вступу придумати закінчення;
 • ритмічно-мелодичні імпровізації (наприклад, у народному стилі).
 
 
Творчі завдання на основі ритмічної імпровізації:
 
 • ритмізація слів, словосполучень, віршиків, загадок, лічилок, примовок, приказок;
 • «луна»: один учень відтворює ритмічний супровід, а інший повторює ритм і додає новий;
 • добирання словесного супроводу до заданого ритмічного малюнка;
 • «ритмічні загадки»: на дошці записано ритмічні уривки з пропущеними тактами, а учні дописують те, чого бракує.
 
 
Варто зазначити, що учні охоче виконують такі завдання, із задоволенням фантазуючи й демонструючи особистісне сприйняття музичних творів. Діти продовжують осмислювати прослуханий твір, відтворюючи образи та асоціації, що постали під час сприйняття музики.
 
Цікавою формою вільного творчого прояву особистості дитини, її інтересів і схильностей є ведення «Щоденника музичних вражень» (за бажанням учнів), де діти відображають роздуми, виконують творчі завдання, малюють, фіксують те, що вони слухали, якою музикою цікавляться, обґрунтовуючи свій вибір, свої роздуми.
 
Творчі завдання сприяють формуванню стійкого інтересу до музики. Дітям зазвичай дуже подобається висловлювати свої враження від музики в малюнках, віршах, оповіданнях. Це допомагає вчителеві відстежувати творчий розвиток кожної дитини, а дитині — проявити свою творчість.
 
У педагогічній праці вчитель музичного мистецтва повинен бути наставником у духовному й творчому спілкуванні дітей з музикою, пам’ятати, що основними показниками розвитку творчих компентностей є збагачення уяви, фантазії, оригінальність, уміння бачити проблему та бажання нестандартно розв’язувати її, новизна реагування на певну ситуацію, де творчість характеризується через її кінцевий результат.
 
Також важливе значення для формування творчих компетентностей мають системність і послідовність роботи.
 
Отже, розвивати творчу компетентність означає виховувати в дітей інтерес до знань, виявляти їхні нахили, стимулювати самостійність у навчанні.
 
Учень добре вчиться лише тоді, коли переживає успіх, хоча б невеликий. Тому головне у практиці мудрого вчителя — підтримувати навіть найменші прояви дитячої творчості, відзначати знахідки — нехай і незначні, цінувати думку дитини.
 
 
Література
 
 1. Асафьев Б. В. Избранние статьи о музикальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев. — Л. : Музыка,1973. — 152 с.
 2. Ветлугіна Н. О. Музичний розвиток дитини / Н. О. Ветлугіна. — К. : Музична Україна, 1978. — 256 с.
 3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический почерк / Л. С. Выготский. — М. : Просвещение, 1991. — 93 с.
 4. Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті. — К., 2004. — 111 с.
 5. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. — К. : Видавництво АСК, 2004 — 192 с.
 6. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С. О. Сисоєва. — К. : Поліграфкнига, 1996. — 406 с.
 7. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. — М. : Издательство МГУ, 2003. — 416 с.
Dounload PDF

Відгуки читачів