Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Громадські організації та школа — демократія в дії

О. В. Галітська, директор Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 61, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.


Останнім часом дедалі вагомішою є роль громадських організацій в управлінні освітою. Управління школою має громадський характер, оскільки існує на підставі співуправління з батьківською громадою із опертям на ініціативу та творчість педагогічного колективу.

 

Сьогодні, як ніколи, в Україні актуальною є громадсько-зорієнтована освіта, що демонструє освітню філософію, яка сприяє створенню можливостей для окремих громадян, шкіл, бізнесу, громадських і приватних організацій бути партнерами для реалізації потреб громади.

 

У Криворізькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 61 участь у керівництві закладом бере рада школи як державно-громадська форма управління. Це достатньо плідна і обопільна праця: з одного боку, школа вивчає та прагне виконати соціальне замовлення батьків (охорона життя та здоров’я дітей, індивідуальний підхід до навчання та виховання, надання повноцінних загальноосвітніх послуг); а з іншого, батьки надають посильну допомогу школі щодо організації навчальної та виховної роботи закладу, надання добровільних благодійних внесків на оновлення матеріально-технічної бази школи, залучають представників громадськості до спільного розв’язання загальноосвітніх проблем.

 

Тож державно-громадське управління у Криворізькій загальноосвітній школі № 61 передбачає тісний взаємозв’язок, співпрацю і взаємодію адміністрації та громади. Залучення громадськості до прийняття управлінських рішень на різних рівнях впливає на визначення стратегії роботи нашого закладу, яка передбачає запровадження новітніх технологій креативної освіти та виховання відповідно до здібностей і нахилів учнів.

 

На сьогодні дієвими у закладі є:

 • рада школи;
 • піклувальна рада;
 • батьківський комітет;
 • учнівська рада.

Рада школи складається з представників громади, педагогів, учнів 5–11-х класів і батьків. Основними завданнями ради школи є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу під час взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними установами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи;
 • створення належного психолого-педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • підтримання громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля й оздоровлення учнів;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів і загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада школи має певні організаційно-наглядові функції:

 1. Затвердження плану роботи школи на навчальний рік і контроль за його виконанням.
 2. Проведення спільного контролю за виконанням статуту школи (разом із адміністрацією закладу).
 3. Спільне з педагогічною радою подання до нагородження медалями, похвальними листами та грамотами учнів школи.
 4. Погодження робочого навчального плану на кожний навчальний рік.
 5. Участь у засіданні шкільної атестаційної комісії.
 6. Організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.
 7. Ініціювання розгляду кадрових питань.

 

Щороку представники громади серед членів ради школи: надають кошти на придбання спонсорських путівок для учнів соціально незахищених категорій на оздоровлення у дитячому пришкільному закладі відпочинку «Дивограй»; ініціюють проведення осіннього ярмарку з метою збору коштів на передплату фахових і періодичних видань; на добровільних засадах стають керівниками гуртків для учнів під час канікул; сприяють поповненню бібліотечного фонду, дарують художню та науково-популярну літературу.

 

Неабиякий вплив на визначення траєкторії розвитку школи має піклувальна рада. Створення її — це спроба залучити на допомогу школі підприємства та підприємців на зразок колишніх шефських організацій. Постійними членами піклувальної ради є: депутат Криворізької міської ради, генеральний директор ТОВ «Криворіжелектромонтаж»; директор комунального підприємства «Міський тролейбус»; директор шахти «Гвардійська». Також заклад співпрацює з державними та приватними установами, громадськими організаціями, а саме: компанією «МЕТІНВЕСТ» ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», відділенням ПАТ «Приватбанк», районною радою ветеранів «Гвардія», громадською організацією «Дніпро-пошук», Січовим козацтвом Запорізьким, культурно-громадським центром «ШELTER+».

 

Метою діяльності піклувальної ради є задоволення освітніх потреб учнівського та педагогічного колективів, залучення широкої громадськості до розв’язання проблем навчання та виховання. Учні школи активно беруть участь у заходах, ініційованих установами та громадськими організаціями: в інтелектуальному турнірі «Що? Де? Коли?», екскурсіях на підприємства, конкурсах соціальних та екологічних проектів, змаганнях із футболу та волейболу серед команд школи та молодими працівниками ПАТ «ПівнГЗК», конкурсах малюнків із охорони праці, які проводив «Криворіжзалізорудком», спортивних змаганнях, які організовувала районна рада ветеранів «Гвардія», конкурсі «Козацькому роду нема переводу», який проводило Січове козацтво Запорізьке, профорієнтаційних уроках для учнів 7–11-х класів, які щомісяця проводять на базі закладу представники ПАТ «Приватбанк».

 

Щороку в закладі проводимо акції «Творчий учень», «Кращий клас» «Різдвяні зустрічі», під час яких учнів школи нагороджуємо цінними подарунками за рахунок спонсорських коштів благодійних організацій.

 

Дітей пільгової категорії з новорічними святами вітає член піклувальної ради, депутат Криворізької міської ради.

 

Директор КП «Міський тролейбус» раз на рік надає безкоштовний транспорт для перевезення школярів на районні та міські заходи.

 

Наша школа підтримує тісні зв’язки з підприємствами, які, в свою чергу, надають допомогу щодо зміцнення матеріально-технічної бази. За підтримки ТОВ «Криворіжелектромонтаж» і районної ради ветеранів «Гвардія» було виконано капітальний ремонт шкільного музею. Поновлено експозиційний матеріал музею за допомогою громадської організації «Дніпро-пошук». Підприємства, керівники яких є членами піклувальної ради школи, є першими помічниками під час підготовки закладу до нового навчального року.

 

Неабияку допомогу під час виховання школярів та організації роботи з батьками надають батьківські комітети. Метою батьківського самоврядування є захист інтересів дітей в органах самоврядування школи, а також надання допомоги педагогічному колективу з реалізації завдань загальної середньої освіти.

 

У школі накопичено чималий досвід роботи з батьками: їх залучаємо до проведення загальношкільних заходів, участі в батьківських конференціях, презентаціях, засіданнях «круглого столу», виступах на батьківських зборах із публічними звітами, контролю за умовами навчання, виховання та праці в школі з метою охорони здоров’я та дотримання норм безпеки життєдіяльності. Традиційними заходами за участю батьків стали: День відкритих дверей, міська акція «Впевненими кроками до взаєморозуміння: педагоги – батьки – діти», волонтерська діяльність, бізнес-курси для старшокласників. Батьківський комітет піклується про групи продовженого дня, визначає напрями роботи шкільних гуртків, контролює санітарний стан школи, надає допомогу з проведення ремонту закладу тощо. Батьківський комітет бере активну участь у обстеженні матеріально-побутових умов проживання учнів.

 

Вищезазначені форми роботи з сім’єю та громадськістю розширюють коло спільних дій стосовно дитини, залучають батьківську громаду до загальноосвітнього процесу в ролі заявника, співвиконавця, експерта, що дозволяє підвищити психолого-педагогічну грамотність батьків, скоординувати просвіту батьків зі змістом освіти та звести їх до спільної діяльності.

 

В управлінні загальноосвітнім навчальним закладом важливе місце посідає учнівське самоврядування. В нашій школі це учнівська рада, яка формує демократичні відносини між педагогами й учнями, захищає права школярів, організовує повсякденне життя колективу, реалізує інтереси та потреби учнів. Керування учнями своїм життям у школі та поза її межами стало частиною організаційної культури закладу. Здійснюємо наступність діяльності учнів на всіх вікових ступенях навчання. Виконавчим органом учнівського самоврядування є рада лідерів, яка координує діяльність класних колективів. Органом самоврядування класів є актив класу.

 

Різноманітні види спільної діяльності учнівського самоврядування із громадськістю дозволяють формувати в учнів навички соціальної взаємодії, розвивають уміння брати на себе зобов’язання та виконувати свої обов’язки, співвідносити особисті інтереси з груповими та громадськими. Раз на місяць проводимо засідання адміністрації школи з учнівською радою, двічі на рік у закладі проходять дні учнівського самоврядування, активно працює школа лідерів (члени якої є переможцями районного конкурсу «Учень року»), члени учнівського самоврядування беруть участь у засіданнях педагогічної ради та загальношкільних конференцій. За ініціативи лідерів школа взяла участь і стала переможцем у конкурсі екологічних проектів «Здорове довкілля — справа кожного», який проводила компанія «МЕТІНВЕСТ» ПАТ «ПівнГЗК», із проектом «Сквер нашої мрії». Метою проекту є організація зусиль громадськості мікрорайону, в якому знаходиться школа, до участі в благоустрої скверу по вулиці 23 Лютого, який став зеленою екологічною зоною родинного відпочинку. Рада лідерів школи постійно підтримує органи виконавчої влади з питань благоустрою мікрорайону закладу. Результатом співпраці учнівської ради з представниками культурно-громадського центру «ШELTER+» стала організація й участь у проведенні просвітницьких лекцій і свят для мешканців мікрорайону школи, засіданні Євроклубу «Глобус». Також учні школи є постійними відвідувачами заходів на базі центру.

 

Сьогодні школа ставить за мету не просто надавати освітні послуги учням, але й розвивати громаду, залучати батьків і мешканців до розв’язання соціальних та інших проблем, які існують як у школі, так і в громади. Наш заклад став переможцем у конкурсі соціальних проектів «Місто — нашими руками», ініційованому компанією «МЕТІНВЕСТ» ПАТ «ПівнГЗК», із проектом «Подаруй дитині щасливе майбутнє». Його мета — створення на базі школи центру соціальної та психологічної допомоги мешканцям мікрорайону й організація змістовного дозвілля дітям школи та мікрорайону шляхом залучення до роботи шкільних гуртків. Для упровадження зазначеного проекту на базі школи було організовано пункт консультування батьків і мешканців мікрорайону спеціалістами служби у справах дітей, Криворізького міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, сектору кримінальної міліції у справах неповнолітніх та інших спеціалістів за запитом громадян. На базі закладу також розширено мережу гуртків різних напрямів, до роботи яких залучені учні школи та діти мікрорайону.

 

Така діяльність школи сьогодні потребує розробляння сучасних підходів, які визначають успішність управління навчальним закладом. Серед таких підходів є створення позитивного іміджу школи. За своєю психологічною сутністю — це процес двосторонньої взаємодії, в якому активну роль відіграє як навчальний заклад, образ якого ми створюємо, так і громадськість, яка сприймає чи не сприймає цей образ школи.

 

Пропагування здобутків школи серед громадськості та стимулювання належного ставлення до неї створює позитивний імідж нашого закладу. Гарантія результативної діяльності всіх органів самоврядування — це широка гласність, яка є в школі.

 

Як член Асоціації керівників шкіл України я маю можливість спілкуватися з іншими директорами, підвищувати свою професійну майстерність у питаннях управління закладом і захищати його інтереси.

 

Задля того щоб ознайомити громадськість із результатами діяльності закладу в різних напрямах, вважаю за необхідне залучати до роботи засоби масової інформації: щороку школа висвітлює певний напрям роботи на місцевому теле- або радіоканалі.

 

Після аналізу взаємодії роботи школи та громадськості можна дійти висновку, що створення ефективної системи співпраці сприяє розвитку креативної особистості дитини, формуванню у неї громадської свідомості та патріотизму, вмінню жити в гармонії з громадою, родиною та собою.

 

Наш заклад є ресурсом не лише для навчання дітей, але й центром активності громади, яка перебуває поруч. Школа — для громади, громада — для школи. На мій погляд, це і є справжня демократія в дії.

Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Георгій Кандибур

  03 лютого 2016

  Головна НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ на всі часи Найдорожче, що є у будь-якій сім’ї, родині – це ДІТИ. Найцінніше, що є у держави, суспільства – це ПІДРОСТАЮЧІ ПОКОЛІННЯ. Рівень цивілізаційного розвитку держави визначається її ставленням до своїх підростаючих поколінь. Тут існує чітка пряма залежність: чим більш уважне ставлення держави до підростаючих поколінь, тим більш високий рівень успіху цієї держави в усіх напрямках її розвитку. Потенціал кожної людини закладається в ДИТИНСТВІ. Саме в тому віці, коли людина здатна активно розвиватися, глибоко і різнобічно удосконалюватися. Продуктивність людини, її користь для держави, суспільства і для самої себе визначається її рівнем розвитку, вихованості і освіченості. – Всім тим, що формується в дитячому віці. А це формування відбувається насамперед в умовах навчально-виховних закладів і сім’ї, які разом і утворюють те, що називається СИСТЕМОЮ ВИХОВАННЯ підростаючих поколінь. Провідна роль в цій системі належить ШКОЛІ. Більш досконала СИСТЕМА ВИХОВАННЯ підростаючих поколінь дає державі більш розвинутих (більш досконалих) особистостей. Об'єднання продуктивних сил окремих громадян визначає продуктивність самої держави та рівень її розвитку. СИСТЕМА ВИХОВАННЯ підростаючих поколінь – це найбільш потужний і універсальний засіб розвитку держави! Крім розвитку держави, суспільства, є не менш важливий аспект – це життєвий успіх окремо взятої людини, громадянина. Міра успіху конкретної людини теж визначається її вихованістю, розвитком, освіченістю, тобто ВИХОВНОЮ СИСТЕМОЮ, в якій формувалась особистість цієї людини! І тут треба зробити надзвичайно важливий наголос: Реальні можливості дітей, їх особистісний потенціал незрівнянно більший за норми, які визначені сьогодні як офіційні. Значну (більшу!) частину цих можливостей ми сьогодні не даємо дітям ані набути, ані реалізувати. Сьогодні дитинство, - і для людей, і для суспільства, - це період втрачених можливостей. Реальний обсяг цих втрат в економічному вимірі в тисячі разів перевищує вартість всіх корисних копалин разом узятих! Потрібна ПРИНЦИПОВО НОВА (незрівнянно більш ефективна!) СИСТЕМА ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧИХ ПОКОЛІНЬ, яка б надавала дітям можливість найкращим чином розвинути і реалізувати свій особистісний потенціал! А об’єднані між собою ці нові особистісні потенціали окремих громадян … – зроблять Україну найбільш процвітаючою країною світу! В Україні є безліч дуже важливих поточних загальнодержавних задач. Деякі з них першочергові! Але, незважаючи на всю актуальність та масштабність тієї чи іншої задачі, необхідно чітко визнати на загальнодержавному, загальнонаціональному рівні: ГОЛОВНА ЗАДАЧА В УКРАЇНІ на всі часи – РОЗВИТОК, ВИХОВАННЯ І ОСВІТА ПІДРОСТАЮЧИХ ПОКОЛІНЬ. – Це має стати і головною метою нашої держави, і ГОЛОВНОЮ НАЦІОНАЛЬНОЮ ІДЕЄЮ. Ця мета держави (як головна!) має бути однозначно визначена в Конституції України. ЇЇ особливий статус має відображатися у бюджетній і податковій політиці, у всьому законодавчому «полі» України. Лише така категоричність у висуванні національної ідеї, головної державної мети зробить можливим створення якісно нової системи виховання підростаючих поколінь, створення якісно нової ШКОЛИ. (Сучасна школа з традиційною класно-урочною системою, яка незмінно панує у школі вже 400 років, є головною перешкодою у ефективному і різнобічному розвитку підростаючих поколінь. Сучасна школа – це найбільш потужне гальмо у розвитку суспільства, держави в цілому, оскільки саме вона нещадно обмежує у розвитку головну силу прогресу – особистість майбутнього громадянина.) Тільки з появою якісно нової ШКОЛИ стане реальністю небачений раніше і неможливий за будь-яких інших умов темп розвитку нашої держави! Впровадження якісно нової системи виховання підростаючих поколінь поступово призведе до двох головних результатів: По-перше, почнеться найпотужніший підйом в усіх напрямках державного і суспільного будівництва України! Цей процес розвитку дедалі прискорюватиметься і ставатиме все більш потужним з приходом у суспільно-громадське життя країни все нових і нових молодих поколінь, які пройдуть через нову систему виховання. (Все і всюди вирішують конкретні люди, результат діяльності яких залежить від їх розвитку, вихованості і освіченості!») По-друге, і це головне, повноцінно реалізуючи свій величезний особистісний потенціал, розвинутий завдяки якісно кращій системі виховання, нові покоління будуть отримувати від життя максимальне моральне, духовне і матеріальне задоволення. Стануть в основній своїй масі по-справжньому ЩАСЛИВИМИ людьми. Чому в сучасній історії немає держави, яка б визнала справу виховання підростаючих поколінь найголовнішим напрямком всієї своєї діяльності? Адже одним таким зусиллям вона могла б переможно вирішувати усі (без виключення!) проблеми суспільства, досягаючи дивовижного прискорення у своєму розвитку? Причин тут кілька: А. Особливості людської психології. Міцно сформовані умовні рефлекси, стереотипи уявлень про школу і виховання. У багатьох дитинство пройшло в умовах звичайних дитсадків і загальноосвітніх шкіл з класно-урочною системою – і нічого іншого вони не бачили. Таку ж саму школу пройшли всі знайомі та друзі, а ще раніше – батьки, бабусі, дідусі. Б. Тривале очікування результатів. Спроби щось удосконалювати в сфері виховання підростаючих поколінь не приваблюють ні політиків, ні чиновників ще тому, що можливі результати, а значить і морально-політичні «дивіденди» від своїх зусиль вони зможуть одержати не скоро. У той же час їм постійно «стукають у двері» хай і не такі масштабні, але достатньо «прибуткові» і «політично коштовні» справи. В. Відсутність дитячого лобі. Якщо запропонувати дітям висловити своє ставлення до сучасної шкільної системи, то відразу буде зрозуміла необхідність її негайної і докорінної реорганізації. Але діти не є соціально впливовою і політично вагомою частиною суспільства. Хто реально до них прислуховується і відстоює їх інтереси?! Г. Відсутність діючої альтернативи. Щоб переконати політиків, чиновників, громадськість, потрібен хоча б один діючий «екземпляр» такої нової системи (школи + дитсадка у співпраці з сім’ю), який би вражав своїми результатами – рівнем вихованості, освіченості і розвитку її вихованців. І цей результат кожен міг би побачити на власні очі. (Автор даного звернення разом зі своїми соратниками вже не один рік розробляє теоретично і на практиці саме таку ПРИНЦИПОВО НОВУ систему виховання підростаючих поколінь - нову навчально-виховну систему для шкіл і дошкільних закладів. У цьому пошуку ми просунулися на багато далі, ніж будь-хто інший в Україні. – Дивіться на «ЮТУБ» 2 ролики: «Школа, которая изменит мир» та «Уникальная школа Кандибура») Нове суспільно-державне ставлення до виховання підростаючих поколінь – це питання часу. Перехід до нової ШКОЛИ, до якісно нової сучасної системи виховання підростаючих поколінь відбудеться неодмінно! Це обов’язкова сходинка у розвитку людської цивілізації, яку оминути або «перестрибнути» неможливо. Яка країна першою скористається найпотужнішою силою суспільного розвитку?! ХТО ПОЧНЕ РАНІШЕ?! На даному історичному етапі Україні це під силу! Сьогодні потрібен надпотужний громадський рух, який би сформував у свідомості нашого народу (громадську думку!), а потім і державну політику в Україні, сутність якої: Головна задача держави і суспільства – розвиток, виховання і освіта підростаючих поколінь. Закликаю громадян України об’єднатися навколо цієї головної національної ідеї! Яка політична партія або громадська організація візьметься очолити цей рух?! Георгій Кандибур, автор книги «Школа, яка змінить Світ» (м. Дніпропетровськ) kandiburschool@gmail.com;