Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Гермафродитизм. Запліднення та його форми. Партеногенез. Поліембріонія. 11 клас

Л. В. Кулініч, учитель біології вищої категорії, учитель-методист ЗОШ № 1, м. Апостолове, Дніпропетровська обл.


Цілі уроку: ознайомити учнів із різноманітними формами запліднення, їхнім значенням для живих організмів; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити самостійні висновки, самостійно працювати з додатковою інформацією, використовувати медіа; виховувати інтерес до біології.
 
Тип уроку: комбінований.
 
 
Хід уроку
 
I. Організаційний момент
 
II. Актуалізація опорних знань
 
Вправа «Ланцюжок» (форми розмноження)
 • ?? Що таке розмноження?
 • ?? Які є форми розмноження?
 • ?? Що таке нестатеве розмноження?
 • ?? Які є види нестатевого розмноження?
 • ?? Чим нестатеве розмноження відрізняється від вегетативного?
 • ?? Які цитологічні основи нестатевого розмноження?
 • ?? Яке біологічне значення має нестатеве розмноження?
 • ?? Що таке статеве розмноження?
 • ?? Які цитологічні основи статевого розмноження?
 • ?? Чим відрізняються чоловічі й жіночі статеві клітини?
 • ?? У чому полягає відмінність між сперматогенезом і овогенезом?
 
 
Робота з картками «Будова статевих клітин», «Розподілити по групах організми, що розмножуються вегетативно та статево»
 
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 
У ч и т е л ь. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати основні способи розмноження організмів. Нам необхідно з’ясувати, у яких організмів і чому можуть існувати такі форми розмноження, як гермафродитизм, партеногенез, поліембріонія, а також які види запліднення існують.
 
 
IV. Вивчення нового матеріалу
 
1. Гермафродитизм
 
У ч и т е л ь. Легенда розповідає, що Гермафродитом називали сина Гермеса й Афродіти. У гарного юнака закохалася німфа Салмакіда, але він не відповідав їй узаємністю. Ображена німфа подала скаргу самій Афродіті, матері Гермафродита. Оскільки та була богинею кохання й повинна була допомагати закоханим, вона, недовго думаючи, поєднала німфу й Гермафродита в єдину істоту, щоб останній не втікав від дівчини.
 
2. Види гермафродитизму
 
Випереджувальне завдання
 
Учні підготували до уроку презентації, під час їх демонстрації учні креслять у зошиті опорну схему.
 • Природний гермафродитизм (презентація).
 • Синхронний гермафродитизм (презентація).
 • Послідовний гермафродитизм (презентація).
 • Аномальний гермафродитизм (презентація).
 
3. Значення гермафродитизму
 
4. Партеногенез (повідомлення учнів)
 
Партеногенез (від грецького παρθενος — незаймана та γενεσις — народження) — форма статевого розмноження, коли розвиток яйцеклітини відбувається без запліднення. Притаманний багатьом рослинам і безхребетним тваринам (попелиці, паличники, коловертки, деякі види цвіркунів, метеликів та бджіл), а також і деяким хребетним (риби, амфібії, ящірки).
 
5. Особливі форми партеногенезу — гіногенез, андрогенез та педогенез
 
У ч и т е л ь. Педогенез — статеве розмноження на ембріональних, личинкових стадіях онтогенезу. Часто таке розмноження відбувається тоді, коли зародок іще перебуває в тілі матері, і здійснюється шляхом партеногенезу.
 
Гіногенез (грецьк. gyno — жінка та genesis — виникнення) — форма розмноження, за якої сперматозоїд, проникнувши в яйцеклітину, стимулює її розвиток, але його ядро не зливається з ядром яйця й не бере участі в розвитку зародка. Роль сперматозоїда обмежується активацією яйця до розвитку.
 
Гіногенез — одна з форм партеногенезу, за якої з яєць розвиваються тільки самки.
 
У природі гіногенез трапляється вкрай рідко. Виявлений у деяких нематод, кісткових риб (рід Comephorus, карась срібний Carassius auratus), земноводних (деякі саламандри роду амбістома), а також у рослин родини Амарилісові (Atamosco mexicana). Інколи в гіногенетичних популяціях самці невідомі, яйця стимулює до розвитку сперма інших риб (наприклад, ікра карася, молоки щуки).
 
Андрогенез (від лат. andros — чоловік та genesis — походження, виникнення) — форма розмноження організмів, за якої в розвитку зародка бере участь ядро чоловічої гамети, але не бере участі ядро жіночої гамети, тобто відбувається розвиток яйцеклітини з чоловічим ядром, привнесеним у неї спермієм у процесі запліднення. Андрогенез притаманний деяким видам тварин (наприклад, наїзники Habrobracom) і рослин (кукурудза, деякі сорти тютюну) у тих випадках, коли ядро яйця гине до запліднення, що при цьому є хибним (псевдогамія). Відомі особливі випадки незайманого розвитку, або партеногенезу, який іноді називають «чоловічий партеногенез». Окремий випадок андрогенезу — мерогонія (від грецьк. meros — частина і gonos — потомство) — розвиток заплідненого фрагмента яйця, позбавленого жіночого ядра.
 
6. Види запліднення
 
У ч и т е л ь. Розгляньте таблицю.
 
Організми Способи Приклади
Тварини Зовнішнє Кісткові риби, земноводні, черви, двостулкові молюски
Внутрішнє Хрящові риби, плазуни, птахи, ссавці
Рослини З допомогою води Водорості, вищі спорові
З допомогою пилкової трубки Голонасінні, покритонасінні
  Подвійне запліднення Покритонасінні
  
7. Поліембріонія
 
Аналіз особливостей поліембріонії в рослин і тварин
 
У ч и т е л ь. Поліембріонія (від грецьк. поліс — численний і ембріон — зародок) — процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.
 
У тварин
Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин (війчастих та кільчастих червів, іноді у членистоногих, риб, птахів, ссавців). Як постійне явище вона притаманна деяким комахам (наприклад, їздцям) і ссавцям (наприклад, броненосцям).
 
У людини в разі поліембріонії народжуються однояйцеві близнята, які мають ідентичний набір спадкової інформації. Однояйцеві близнюки завжди однієї статі. Розрізняють специфічну поліембріонію (нормально властиву певному виду) і спорадичну (випадкову).
 
Специфічна поліембріонія трапляється у деяких мшанок, паразитичних перетинчастокрилих і віялокрилих комах, із ссавців — у броненосців. Разючий приклад специфічної поліембріонії — розвиток з однієї зиготи до 3 тис. личинок у їздця з роду Litomastix. У куцохвостого броненосця з одного яйця розвивається 7–9 зародків, кожен із яких лежить у власному амніоні, але мають спільний хоріон.
 
Спорадична поліембріонія трапляється в усіх тварин, але особливо часто у деяких гідроїдних поліпів і дощових черв’яків. У хребетних вона виникає шляхом розділення зародка на кілька частин зазвичай до або на початку гаструляції. У людини в разі спорадичної поліембріонії народжується кілька (два-п’ять) близнюків однієї статі.
 
Експериментально поліембріонію отримано в багатьох тварин під впливом різних факторів.
 
У рослин
Поліембріонія трапляється також у рослин. При цьому з однієї насінини розвивається кілька зародків (тюльпани, лілія, латаття, суниці тощо). Додаткові зародки в насінині можуть розвиватися не тільки із заплідненої яйцеклітини, але й із інших клітин насіння. Вони можуть виникнути в одному зародковому мішку (істинна поліембріонія) або в різних зародкових мішках (помилкова поліембріонія).
 
За справжньої поліембріонії кілька зародків розвиваються з однієї зиготи в результаті неправильного її розподілу (наприклад, у деяких тюльпанів) або внаслідок розщеплення передзародка або його верхівкової клітини (у латаття), а також із клітин підвіска (у лобелії). Нерідко в разі справжньої поліембріонії зародки виникають з однієї або двох синергід (наприклад, в ірису, лілії, мімози) або антипод (запашна цибуля). Додаткові зародки можуть виникати без запліднення — з клітин нуцеллуса й інтегументу.
 
У разі помилкової поліембріонії зародки утворюються або в результаті розвитку в сім’ябруньці кількох зародкових мішків (суниця, піретрум), або завдяки розвитку не однієї з чотирьох мегаспор, як зазвичай, а декількох (наприклад, у лілії, манжетки), або внаслідок розвитку додаткових апоспоричних (з вегетативних клітин) зародкових мішків поряд із нормальним (наприклад, у нечуйвітра, полину).
 
 
V. Закріплення вивченого матеріалу
 

Вправа «Щасливе перо»

На дошці під таблицею — зображення павича. На зворотному боці пір’я хвоста записано питання. Учні, вибираючи пір’їну, відповідають на питання.
 
Питання
 • ??Хто такі гермафродити?
 • ??Які є види гермафродитизму?
 • ??Що таке синхронний гермафродитизм?
 • ??Що таке партеногенез?
 • ??Що таке андрогенез?
 • ??Що таке поліембріонія ?
 • ??Яка поліембріонія характерна для тварин?
 • Які види запліднення характерні для рослин?
 • ??Яке значення має гермафродитизм для організмів?
 • Яке значення поліембріонії для організмів?
 • ??Чому деякі організми можуть розмножуватися декількома способами?
 • ??Чому існують різні види запліднень?
 
 
VI. Підбиття підсумків уроку
 
 
VII. Домашнє завдання
 
Вивчити конспект. Підготувати тести за вивченою темою.
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Світлана

  27 лютого 2019

  Цікаво!