Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Гермафродитизм. Запліднення та його форми. Партеногенез. Поліембріонія. 11 клас

Л. В. Кулініч, учитель біології вищої категорії, учитель-методист ЗОШ № 1, м. Апостолове, Дніпропетровська обл.


Цілі уроку: ознайомити учнів із різноманітними формами запліднення, їхнім значенням для живих організмів; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити самостійні висновки, самостійно працювати з додатковою інформацією, використовувати медіа; виховувати інтерес до біології.
 
Тип уроку: комбінований.
 
 
Хід уроку
 
I. Організаційний момент
 
II. Актуалізація опорних знань
 
Вправа «Ланцюжок» (форми розмноження)
 • ?? Що таке розмноження?
 • ?? Які є форми розмноження?
 • ?? Що таке нестатеве розмноження?
 • ?? Які є види нестатевого розмноження?
 • ?? Чим нестатеве розмноження відрізняється від вегетативного?
 • ?? Які цитологічні основи нестатевого розмноження?
 • ?? Яке біологічне значення має нестатеве розмноження?
 • ?? Що таке статеве розмноження?
 • ?? Які цитологічні основи статевого розмноження?
 • ?? Чим відрізняються чоловічі й жіночі статеві клітини?
 • ?? У чому полягає відмінність між сперматогенезом і овогенезом?
 
 
Робота з картками «Будова статевих клітин», «Розподілити по групах організми, що розмножуються вегетативно та статево»
 
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 
У ч и т е л ь. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати основні способи розмноження організмів. Нам необхідно з’ясувати, у яких організмів і чому можуть існувати такі форми розмноження, як гермафродитизм, партеногенез, поліембріонія, а також які види запліднення існують.
 
 
IV. Вивчення нового матеріалу
 
1. Гермафродитизм
 
У ч и т е л ь. Легенда розповідає, що Гермафродитом називали сина Гермеса й Афродіти. У гарного юнака закохалася німфа Салмакіда, але він не відповідав їй узаємністю. Ображена німфа подала скаргу самій Афродіті, матері Гермафродита. Оскільки та була богинею кохання й повинна була допомагати закоханим, вона, недовго думаючи, поєднала німфу й Гермафродита в єдину істоту, щоб останній не втікав від дівчини.
 
2. Види гермафродитизму
 
Випереджувальне завдання
 
Учні підготували до уроку презентації, під час їх демонстрації учні креслять у зошиті опорну схему.
 • Природний гермафродитизм (презентація).
 • Синхронний гермафродитизм (презентація).
 • Послідовний гермафродитизм (презентація).
 • Аномальний гермафродитизм (презентація).
 
3. Значення гермафродитизму
 
4. Партеногенез (повідомлення учнів)
 
Партеногенез (від грецького παρθενος — незаймана та γενεσις — народження) — форма статевого розмноження, коли розвиток яйцеклітини відбувається без запліднення. Притаманний багатьом рослинам і безхребетним тваринам (попелиці, паличники, коловертки, деякі види цвіркунів, метеликів та бджіл), а також і деяким хребетним (риби, амфібії, ящірки).
 
5. Особливі форми партеногенезу — гіногенез, андрогенез та педогенез
 
У ч и т е л ь. Педогенез — статеве розмноження на ембріональних, личинкових стадіях онтогенезу. Часто таке розмноження відбувається тоді, коли зародок іще перебуває в тілі матері, і здійснюється шляхом партеногенезу.
 
Гіногенез (грецьк. gyno — жінка та genesis — виникнення) — форма розмноження, за якої сперматозоїд, проникнувши в яйцеклітину, стимулює її розвиток, але його ядро не зливається з ядром яйця й не бере участі в розвитку зародка. Роль сперматозоїда обмежується активацією яйця до розвитку.
 
Гіногенез — одна з форм партеногенезу, за якої з яєць розвиваються тільки самки.
 
У природі гіногенез трапляється вкрай рідко. Виявлений у деяких нематод, кісткових риб (рід Comephorus, карась срібний Carassius auratus), земноводних (деякі саламандри роду амбістома), а також у рослин родини Амарилісові (Atamosco mexicana). Інколи в гіногенетичних популяціях самці невідомі, яйця стимулює до розвитку сперма інших риб (наприклад, ікра карася, молоки щуки).
 
Андрогенез (від лат. andros — чоловік та genesis — походження, виникнення) — форма розмноження організмів, за якої в розвитку зародка бере участь ядро чоловічої гамети, але не бере участі ядро жіночої гамети, тобто відбувається розвиток яйцеклітини з чоловічим ядром, привнесеним у неї спермієм у процесі запліднення. Андрогенез притаманний деяким видам тварин (наприклад, наїзники Habrobracom) і рослин (кукурудза, деякі сорти тютюну) у тих випадках, коли ядро яйця гине до запліднення, що при цьому є хибним (псевдогамія). Відомі особливі випадки незайманого розвитку, або партеногенезу, який іноді називають «чоловічий партеногенез». Окремий випадок андрогенезу — мерогонія (від грецьк. meros — частина і gonos — потомство) — розвиток заплідненого фрагмента яйця, позбавленого жіночого ядра.
 
6. Види запліднення
 
У ч и т е л ь. Розгляньте таблицю.
 
Організми Способи Приклади
Тварини Зовнішнє Кісткові риби, земноводні, черви, двостулкові молюски
Внутрішнє Хрящові риби, плазуни, птахи, ссавці
Рослини З допомогою води Водорості, вищі спорові
З допомогою пилкової трубки Голонасінні, покритонасінні
  Подвійне запліднення Покритонасінні
  
7. Поліембріонія
 
Аналіз особливостей поліембріонії в рослин і тварин
 
У ч и т е л ь. Поліембріонія (від грецьк. поліс — численний і ембріон — зародок) — процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.
 
У тварин
Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин (війчастих та кільчастих червів, іноді у членистоногих, риб, птахів, ссавців). Як постійне явище вона притаманна деяким комахам (наприклад, їздцям) і ссавцям (наприклад, броненосцям).
 
У людини в разі поліембріонії народжуються однояйцеві близнята, які мають ідентичний набір спадкової інформації. Однояйцеві близнюки завжди однієї статі. Розрізняють специфічну поліембріонію (нормально властиву певному виду) і спорадичну (випадкову).
 
Специфічна поліембріонія трапляється у деяких мшанок, паразитичних перетинчастокрилих і віялокрилих комах, із ссавців — у броненосців. Разючий приклад специфічної поліембріонії — розвиток з однієї зиготи до 3 тис. личинок у їздця з роду Litomastix. У куцохвостого броненосця з одного яйця розвивається 7–9 зародків, кожен із яких лежить у власному амніоні, але мають спільний хоріон.
 
Спорадична поліембріонія трапляється в усіх тварин, але особливо часто у деяких гідроїдних поліпів і дощових черв’яків. У хребетних вона виникає шляхом розділення зародка на кілька частин зазвичай до або на початку гаструляції. У людини в разі спорадичної поліембріонії народжується кілька (два-п’ять) близнюків однієї статі.
 
Експериментально поліембріонію отримано в багатьох тварин під впливом різних факторів.
 
У рослин
Поліембріонія трапляється також у рослин. При цьому з однієї насінини розвивається кілька зародків (тюльпани, лілія, латаття, суниці тощо). Додаткові зародки в насінині можуть розвиватися не тільки із заплідненої яйцеклітини, але й із інших клітин насіння. Вони можуть виникнути в одному зародковому мішку (істинна поліембріонія) або в різних зародкових мішках (помилкова поліембріонія).
 
За справжньої поліембріонії кілька зародків розвиваються з однієї зиготи в результаті неправильного її розподілу (наприклад, у деяких тюльпанів) або внаслідок розщеплення передзародка або його верхівкової клітини (у латаття), а також із клітин підвіска (у лобелії). Нерідко в разі справжньої поліембріонії зародки виникають з однієї або двох синергід (наприклад, в ірису, лілії, мімози) або антипод (запашна цибуля). Додаткові зародки можуть виникати без запліднення — з клітин нуцеллуса й інтегументу.
 
У разі помилкової поліембріонії зародки утворюються або в результаті розвитку в сім’ябруньці кількох зародкових мішків (суниця, піретрум), або завдяки розвитку не однієї з чотирьох мегаспор, як зазвичай, а декількох (наприклад, у лілії, манжетки), або внаслідок розвитку додаткових апоспоричних (з вегетативних клітин) зародкових мішків поряд із нормальним (наприклад, у нечуйвітра, полину).
 
 
V. Закріплення вивченого матеріалу
 

Вправа «Щасливе перо»

На дошці під таблицею — зображення павича. На зворотному боці пір’я хвоста записано питання. Учні, вибираючи пір’їну, відповідають на питання.
 
Питання
 • ??Хто такі гермафродити?
 • ??Які є види гермафродитизму?
 • ??Що таке синхронний гермафродитизм?
 • ??Що таке партеногенез?
 • ??Що таке андрогенез?
 • ??Що таке поліембріонія ?
 • ??Яка поліембріонія характерна для тварин?
 • Які види запліднення характерні для рослин?
 • ??Яке значення має гермафродитизм для організмів?
 • Яке значення поліембріонії для організмів?
 • ??Чому деякі організми можуть розмножуватися декількома способами?
 • ??Чому існують різні види запліднень?
 
 
VI. Підбиття підсумків уроку
 
 
VII. Домашнє завдання
 
Вивчити конспект. Підготувати тести за вивченою темою.
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Світлана

  27 лютого 2019

  Цікаво!