Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Структурні реформи у країнах світу. Реформи модернізації

Продовження. Поч. див. № 1 (122), 2 (123), 3 (124) 2015 р.


Протягом декількох останніх десятиліть такі країни, як Південна Корея, Індія, Бразилія, Аргентина, Грузія, країни Балтії здійснили низку успішних економічних, соціальних і політичних перетворень, що швидко й кардинально змінили обличчя цих держав. Із відсталих країн, які потерпають від перманентних криз, вони зуміли стати лідерами розвитку у своїх регіонах. Аналіз деяких з найбільш успішних реформ, проведених у цих державах, дозволить сформулювати корисні рекомендації для України, яка також намагається провести модернізацію та прискорити свій соціально-економічний розвиток.
 
 
1. Індія: прорив у сфері ІТ
 
Для України, як держави зі значним науково-технічним потенціалом, досить гостро стоїть питання ефективного використання наявних ресурсів для подолання наслідків кризи та входження у глобальну економічну систему. У цьому сенсі цікавим для України є досвід Індії, яка за останні двадцять років значно прискорила свій соціально-економічний розвиток внаслідок модернізації та стрибка в розвитку інформаційних технологій. Зараз Індія тільки за допомогою своїх програмістів заробляє десятки мільярдів доларів.
 
Такий успіх став можливим завдяки вдалим реформам, що запровадив індійський уряд наприкінці дев’яностих років. 1998 року було поставлено амбіційне завдання щодо перетворення країни на світового лідера в галузі інформаційних технологій. 2000 року було прийнято спеціальний закон про інформаційні технології і створено Міністерство зв’язку та інформаційних технологій, перед яким і було поставлено завдання «перетворити Індію на наддержаву з інформаційних технологій до 2008 року».
 
До кінця 2003 року Інтернет-провайдери не платили нічого за надання ліцензії, а з 2004 року була введена абсолютно символічна оплата — 1 цент на рік. Була дозволена Інтернет-телефонія. Провайдери самі обирають свої тарифи та лінії зв’язку, а уряди штатів надають свої пакети пільг. Держава задіяла спеціальні заходи для залучення капіталовкладень у сферу інформаційних технологій (IT). Від податків звільнені 90 % прибутків від експорту програмного забезпечення. Якщо йдеться про підприємства, повністю орієнтовані на експорт, то весь їхній прибуток не обкладають податками. Дозволено вивіз усіх зроблених інвестицій і 100 % прибутку, якщо капіталовкладення були зроблені в конвертованій валюті. З 1997 року від усіх податків звільнений імпорт програмного забезпечення, а також увезення деталей комп’ютерів на підприємства, повністю орієнтовані на експорт. Індія також підписала Угоду про інформаційні технології Світової Організації Торгівлі, і з 1 березня 2005 року було додатково скасовані будь-які мита на 217 конкретних товарів у сфері IT, включаючи мікропроцесори, драйвери для жорстких дисків та дискет та ін. Спеціальні пільги надають фірмам, що займаються науково-дослідницькою та дослідно-конструкторською діяльністю. Дозволено 100-відсоткову участь іноземного капіталу в підприємствах, що працюють на експорт.
 
Величезну роль у наукових та технологічних успіхах індійських учених грають зв’язки із зарубіжними партнерами, яким цілеспрямовано допомагає індійський уряд. Саме він докладає особливих зусиль для розширення контактів індійської науки з міжнародним співтовариством, збільшує фінансування спільних проектів, знаходить іноземних партнерів, готових інвестувати в індійську науку і техніку, оплачує перебування в Індії зарубіжних дослідників, забезпечує довгострокові закордонні відрядження вчених. Найбільш активно проходить зміцнення зв’язків з США, що пов’язано не тільки з передовими позиціями цієї країни в науці і високих технологіях, а й з особливою роллю, яку відіграють зв’язки з індійською діаспорою за кордоном (Міністерство науки і технології Індії створило спеціальний комітет з індійської діаспори з метою зміцнення взаємозв’язків між вихідцями з Індії та їх батьківщиною).
 
Особливу увагу індійський уряд приділяє створенню економічних зон, включаючи як багатопрофільні, так і спеціальні (понад 150), у тому числі для інформаційних технологій. У цих зонах підприємства повністю звільнені від податків терміном на п’ять років, а в наступні п’ять років оплачують лише половину податків. У сфері інформаційних технологій величезну роль грають парки програмних технологій, які на 100 % є експортно орієнтованими (на них припадає 80 % всього експорту програмного забезпечення). Парки програмних технологій зіграли і ключову роль у розвитку інформаційних технологій. У 2008/09 фінансовому році тільки експорт програмного забезпечення становив 47 млрд доларів США (друге місце в світі після США).
 
 
2. Приклади податкових реформ у країнах Балтії
 
Важливу роль у стимулюванні економічного розвитку грають податкові реформи. Показовим є досвід таких реформ у країнах Балтії.
 
  • Латвія
Податкова реформа у Латвії була проведена у 2005 році. Уряд розпочав програму реформування з трьох податкових законів. Був запроваджений соціальний податок у розмірі 4 %, який стягувався з прибутку підприємств. Мета введення цього податку — забезпечення фінансування соціальних програм та зниження відсотку бідності. Податок на нерухомість розширив базу оподаткування та виключив можливість використання поширених схем ухиляння від сплати податку. Зміни до закону про податок з доходу фізичних осіб передбачали поступове зниження ставки оподаткування в період 2006-2008 років з 33 до 24 %. Основні цілі реформи: досягти балансу між оподаткуванням праці та капіталу, створити більш сприятливі умови та конкурентоздатність, ніж у сусідніх країнах, зменшити податкове навантаження на працююче населення та підняти заробітні плати, залучити іноземні інвестиції. Ця реформа є однією з найбільш важливих для Латвії, вона дала сильний поштовх для розвитку її економіки.
 
Постійне зменшення податку на прибуток фізичних осіб має позитивний довготерміновий вплив на ВВП, працевлаштування та споживання. Крім того, зменшення цього податку призводить як до збільшення заробітної плати, так і до зменшення податкового тиску на роботодавця. Відповідно зменшується собівартість товарів, що дає можливості для цінової конкуренції на зовнішніх ринках.
 
  • Естонія
Податкова реформа стала одним з ключових факторів економічного успіху Естонії. Ще 1993 року Естонія прийняла податковий кодекс. Було здійснено радикальне спрощення податкової системи, зменшена до мінімуму кількість її рівнів, щоб зробити податкову декларацію простою, а збори ефективними. Податки на прибуток як підприємств, так і фізичних осіб були обкладені єдиною ставкою 26 %, а непрямі витрати на робочу силу (для фінансування охорони здоров’я та пенсій) становили 33 %. Завдяки цим крокам Естонія невдовзі очолила рейтинги конкурентоспроможності серед країн з перехідною економікою.
 
Хоча Естонію вважали країну з досить низьким податковим навантаженням на компанії, однак 2000 року були впроваджені зміни до податкового кодексу в частині податку на прибуток підприємств. Їх метою був цілковитий захист корпоративного прибутку від оподаткування. Підприємства були звільнені від оподаткування нерозподіленого прибутку, незалежно від того, чи він перерозподілений, чи залишений. Приріст капітальної вартості лишається неоподаткованим, якщо отримувач — зареєстрована естонська компанія. Коли отримувачем приросту капітальної вартості є фізична особа — податок становить 26 %.
 
Податкова система стала легшою для розуміння як для адміністраторів, так і для платників податків. Податкова адміністрація почала працювати ефективніше, податкова дисципліна зросла. Зменшилась частка тіньової економіки та почали зростати надходження до бюджету (з 1992 року до 1994 року надходження від податків збільшились вдвічі). Головним результатом реформи стало те, що фіксована ставка податку та ліберальне оподаткування прибутку підприємств стало суттєвим стимулом для розвитку бізнесу: відкрились тисячі малих підприємств (ресторанів, готелів, магазинів). 1992 року в Естонії налічувалось близько 2000 підприємств. Уже до кінця 1994 року їх стало 70000. З країни робочих Естонія перетворилась на країну підприємців. До того ж така політика допомогла подолати безробіття.
 
Далі буде
Dounload PDF

Відгуки читачів