Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Впровадження бінарних уроків у навчальний процес

І. А. Ткаченко, м. Харків


В освітньому процесі основною організаційною формою передавання знань, умінь, навичок є урок. Він може проводитися в традиційній і нетрадиційній формі. За традиційної форми учень, як правило, є пасивним об’єктом навчання.

 

Сучасна освітня ситуація в суспільстві потребує оновлення багатьох аспектів педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впроваджувати інноваційні технології, активні форми і методи навчання.

 

Педагоги постійно шукають, як «пожвавити» процес пояснення матеріалу і зворотного зв’язку, що допоможуть активізувати всіх учнів, підвищити їх інтерес до уроків і разом з тим забезпечать швидкість запам’ятовування, розуміння і засвоєння навчального матеріалу.

 

Нетрадиційні уроки — це уроки, які акумулюють методи і прийоми різних форм навчання. Вони будуються на спільної діяльності вчителя й учня, на спільному пошуку, на експерименті з відпрацювання нових прийомів з метою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

 

Ознаки нетрадиційного уроку:

 • наявні елементи нового, відбувається зміна зовнішніх меж;
 • крім програмового, використовується і позапрограмовий матеріал;
 • організується колективна діяльність учнів у поєднанні з індивідуальною;
 • урок проводиться в нетрадиційному місці або з використанням оригінального оформлення;
 • у процесі уроку використовується музика, відео, інформаційні комп’ютерні технології, мультимедійне обладнання.

 

Аналіз та дослідження сучасної науково-методичної літератури засвідчує, що впровадженню використання нетрадиційних уроків присвячено чимало наукових праць. Кожен науковець викладає свій авторський підхід до розв’язання вищезазначеної проблеми, але всі вони погоджуються з тим, що суть нетрадиційних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їх оптимальному розвитку й вихованню.

 

Звичайно, переводити весь навчальний процес на «нетрадиційні рейки» не потрібно. Саме традиційні уроки мають бути основною формою навчання і виховання. Проте урізноманітити навчальний процес нестандартними уроками необхідно, тому що вони допоможуть активізувати розумову діяльність учня, розвинути їх творчі здібності, підвищити вмотивованість до навчання. Під час проведення відкритих уроків нетрадиційна форма занять завжди буде виграшною, оскільки в неї можна включити й ігрові моменти, й оригінальне поданя матеріалу, і різні види колективної і групової роботи учнів.

 

Одним із критеріїв визначення рівня культури та професіоналізму людини є не лише рівень її мислення й володіння мовою, але й рівень володіння комп’ютерною технікою. Як учителеві предмета «Інформатика», мені доводиться часто звертатися до міждисциплінарних зв’язків під час розробляння та проведення практичних занять. Саме тому я вибрала методичну тему «Впровадження бінарних уроків у навчальний процес». За мету педагогічної діяльності, спрямованої на здійснення навчально-виховного процесу, вбачаю розвиток власних професійних умінь та навичок, поліпшення ефективності та якості навчально-виховного процесу.

 

Основні завдання, які я ставлю перед собою:

 • урізноманітити методи й форми ведення уроків;
 • застосування інноваційних методів навчання;
 • впровадження бінарних уроків у навчальному процесі.

 

Слово «бінарний» походить від латинського слова «bis», що означає «подвійний». За класифікацією А. В. Хуторського бінарний урок належить до занять комунікативного типу.

 

Бінарний урок — це нетрадиційна форма навчання, яка має такі особливості: по-перше, дозволяє учням засвоїти знання з певного предмета та з інших предметів; по-друге, сприяє формуванню пізнавального інтересу; по-третє, забезпечує узагальнення наявних знань, розвиває вміння застосовувати їх у процесі вивчення інших предметів.

 

На перший погляд, бінарний урок — це подвійнийурок, але подвійність може трактуватися неоднозначно (рис. 1). Кожен із пропонованих видів бінарних уроків має право на існування, але, зазвичай, передбачає проведення «спареного» уроку за суміжними темами з двох дисциплін за участі двох учителів або одного вчителя, який викладає кілька дисциплін.

Головні особливості бінарного заняття

Бінарний урок

Два предмета, викладання яких здійснюється двома вчителями

Об’єднання двох класів з метою проведення бінарного уроку (дискусія)

Складена тема, що потребує комплексного та системного підходу у вивченні. Збільшення чану на проведення уроку вдвічі

Поєднання на одному уроці двох тем

 

Розглянувши особливості бінарних уроків, зауважу, що саме застосування таких видів уроків

 • психологічно і методично допомагає вчителям та учням опанувати навчальний матеріал за професійним спрямуванням;
 • сформує критичне ставлення до змісту предметів, які викладаються, з точки зору можливості їх інтеграції;
 • сприяє напрацюванню форм організації самостійної пошуково-дослідної роботи учнів;
 • забезпечує накопичення досвіду використання інформаційних технологій як під час викладання, так і під час перевірки рівня знань учнів.

 

Бінарні уроки сприяють оптимізації навчально-виховного процесу, підвищують зацікавленість учнів і розширюють можливості для їх самовираження і самовдосконалення.

Dounload PDF

Відгуки читачів