Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Самоосвіта — один зі шляхів підвищення професійної майстерності. Ділова гра

О. В. Миколайко, заступник директора з НВР, ЗОШ І–ІІІ ст. № 11 ім. М. П. Бажана, м. Умань, Черкаська обл.

Запропонований матеріал може бути корисним для керівників методичних об’єднань учителів початкових класів. Навчають у межах засідань шкільних методичних об’єднань, під час проведення міських семінарів-практикумах. Теоретично обґрунтовують роль самоосвітньої діяльності вчителя, використовуючи такі форми роботи, як групова, колективна. Застосовують різноманітні методи і прийоми: «Мозковий штурм», «Рух протилежностей», «Ґронування», «Більярд», «Вилучи зайве», «Збери пазли», «Наш вибір», «Моделюємо власний успіх».


Мета: теоретично обґрунтувати роль самоосвіти вчителя у його педагогічній діяльності; розкрити психологічні аспекти самоосвіти; пробудити бажання керівників методичних об’єднань реалізувати сучасні педагогічні ідеї в практичну діяльність шкільних методичних об’єднань.
 
Обладнання: «Путівник ділової гри» (розроблені завдання для груп та теоретичний матеріал до проведення гри); роздрукування на дошку; уривки мультфільмів.
 
 
Хід гри
 
I. Об’єднання у групи
 
Учасники ділової гри, заходячи в кабінет, отримують вислови про самоосвіту, надруковані на різнокольорових аркушах. Відповідно до свого кольору вчителі розміщуються за столами. Таким чином утворюється п’ять робочих груп.
 
 
II. Визначення теми гри
 
Метод «Мозковий штурм»
Тренер пропонує за отриманими висловами визначити тему ділової гри.
Повідомлення теми ділової гри.
 
 
III. Теоретична частина
 
Перегляд презентації «Роль шкільного методичного об’єднання у самоосвітній діяльності вчителя».
 
 
IV. Робота в групах
 
Кожна група отримує «Путівники», у яких дібрано завдання і матеріали до кожного етапу ділової гри.
 
І група, використовуючи метод «Рух протилежностей», визначає фактори, що впливають та перешкоджають саморозвитку педагогів.
 
Завдання 1. Ознайомтеся з факторами, що стимулюють ваш професійний саморозвиток.
Налагоджена система методичної роботи в школі.
 • Наявність спеціалістів (курсів), у яких можна повчитися.
 • Приклад і вплив колег.
 • Підтримання й увага до цієї проблеми з боку керівника.
 • Зацікавленість педагогічною діяльністю.
 • Особистий приклад керівника школи.
 • Можливість отримання визнання в колективі.
 • Новизна діяльності. Умови праці, можливість експериментувати.
 • Система матеріального заохочення.
 • Потреба в самовдосконаленні.
 • Атмосфера співпраці та підтримки, що склалась у колективі.
 
Завдання 2. Напишіть фактори, що перешкоджають вашому професійному розвитку. 
 
ІІ група, використовуючи метод «Ґронування», висвітлює питання «Самоосвітня діяльність вчителя».
 
Завдання. Доповніть запропонований перелік.
Самоосвітня діяльність учителя передбачає:
 • науково-дослідницьку роботу щодо реалізації індивідуальної науково-методичної проблемної теми;
 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;
 • участь у групових і колективних формах методичної роботи;
 • вивчення досвіду у своїх колег;
 • теоретичне обґрунтування і практичну апробацію власного досвіду;
 
 
ІІІ група, використовуючи метод «Більярд», складає алгоритм роботи керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів щодо управління процесом професійного зростання вчителя.
 
Завдання. Вставте пропущені слова.
 
Керівникові шкільного методичного об’єднання важливо будувати свою діяльність, дотримуючи певних правил:
 • забезпечувати ... вибір педагогам теми самоосвітньої діяльності та форм її реалізації;
 • надавати самоосвіті вчителя ... спрямованості;
 • ураховувати ... особливості вчителя;
 • забезпечувати ... проходження педагогом усіх етапів самоосвіти;
 • організовувати ... успіхів та досягнень учителя;
 • демонструвати ... приклад самоосвітньої діяльності.
 
 
Слова для довідок: демонстрування, самостійний, власний, системність і послідовність, психофізіологічної та професійної, практичної.
 
 
ІV група, використовуючи метод «Вилучи зайве», висвітлює питання: «Результати самоосвітньої діяльності вчителя».
 
Завдання. Вилучіть зайві речення.
 
Результатами самоосвітньої діяльності вчителя є:
 • результативність учнів в олімпіадах та конкурсах;
 • відкриті уроки;
 • грошова винагорода;
 • схвальні відгуки батьків;
 • позакласні заходи як для школи, так і в межах районних заходів;
 • обмін досвідом з колегами;
 • результати контрольних зрізів;
 • успішне закінчення учнем школи;
 • створення методичних розробок, посібників;
 • поповнення методичної бази кабінету.
 
 
V група, використовуючи метод «Збери пазли», висвітлює «Складові успіху за трьома сферами: духовною, психологічною, матеріальною».
 
??Завдання. Розподіліть складові успіху за трьома сферами: матеріальною, психічною, духовною.
 
— Спокій і здоров’я. Тільки в гармонії з власним переконаннями і цінностями можливе досягнення спокою в душі.
 
— Стосунки з тими, кого ви любите, з людьми, які вас люблять і турбуються.
 
— Фінансова свобода, адже більшість неприємностей пов’язані з турботою про гроші.
 
— Самопізнання і свідомість, поєднані з внутрішнім щастям і внутрішніми досягненнями.
 
— Відчуття самореалізації або того, що ви стаєте тим, ким хочете стати.
 
 
V. «Наш вибір»
 
Для проведення цього етапу для кожної групи дібрано уривки з мультфільмів.
 
Завдання:
 • уважно перегляньте фрагмент мультфільму;
 • із запропонованого переліку оберіть відповідну умову реалізації якісної самоосвіти, що найбільш точно відповідає змісту побаченого.
 
Умови реалізації якісної самоосвіти:
— бажання;
— професіоналізм;
— знання;
— винахідливість та майстерність;
— уміння застосовувати знання на практиці.
 
 
VI. «Моделюємо власний успіх» (ознайомлення за «Путівником»)
 
Т р е н е р. Мистецтво педагога — здобуття вмінь моделювати власний успіх. Лише успішний педагог зможе виховати успішну особистість. Кожен сам для себе може скласти власну програму на досягнення успіху за такими напрямами:
 • розвиток інтелекту;
 • формування професійних умінь;
 • уміння аналізувати правильність поставленої мети;
 • самовиховання успішної особистості;
 • розвиток волі й впевненості в собі;
 • соціальні вміння.
 
VII. Ознайомлення із законами людської психіки, що моделюють успіх
 
Під час пояснення на дошці вивішують закони. Звернути увагу на «Путівник», у якому ці закони подано схематично.
 
Т р е н е р. Психолог Трейсі у книжці «Програмування життєвого успіху» визначає три закони людської психіки, що моделюють успіх:
 • закон контролю, який стверджує, що людина почувається гармонійно, якщо вміє самостійно контролювати власне життя;
 • закон випадковості — все, що з нами відбувається погане, має випадковий характер, отже, невдало плануючи, людина планує невдачу і навпаки;
 • закон причини і наслідку, що припускає необхідність пізнання причин успіху й подальшого руху у цьому напрямку.
 
На думку Трейсі, існують ще й додаткові закони:
 • закон віри — все те, у що ми віримо, стає реальністю;
 • закон експлуатації — усе, на що ми впевнено очікуємо, самореалізується у майбутньому.
 
 
VIII. Ознайомлення з технологією емоційної стійкості відчуття щастя (за «Путівником»)
 
 
IХ. Підбиття підсумків
 
Тренер завершує гру словами К. Ушинського: «Вчитель живе доти, доки вчиться. Як щойно він припиняє вчитися, в ньому вмирає вчитель».
 
 
Література
 1. Єрофєєва Н. Ю., Іванченко С. Н., Лизинський В. М. Педсовет : идеи, методики, формы.— М. : Центр «Педагогический поиск», 2000.— 16 с.
 2. Квадріціус Л. В. Професійна самоосвіта вчителя // Управління школою.— 2006.— Травень (№ 13).— С. 35–37.
 3. Купреєва Н. Управління процесом професійного зростання вчителя // Директор школи.— 2008.— Лютий (№ 7).— С. 16–20.
 4. Руснак Т. Педагогічна рада в
Dounload PDF

Відгуки читачів