Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Тканини рослин. 10 клас

К. В. П’ятецька, учитель біології вищої категорії, учитель-методист КЗО Синельниківська ЗОШ № 5, Дніпропетровська обл.


Цілі уроку: поглибити знання учнів про будову та функції рослинних тканин; навчати учнів методом дослідження пояснювати зв’язок будови та функцій як основний закон природи, самостійно та творчо мислити й уміти застосовувати знання на практиці.
 
Обладнання та матеріали: мультимедійна установка, мультимедійна презентація*, диски зі слайдами, зразки зрізів дерев’янистих стебел, бурштин.
 
Базові поняття й терміни: вищі рослини, тканини, епідерма, меристема, ксилема, флоема, асиміляційна тканина, секреція, екскреція, молочники, латекс, нектарники.
 
Концепція уроку: показати, що вищі рослини мають тканинну будову, що будова тканин залежить від функцій; довести єдність рослинного організму, який є біологічною системою; навчити розпізнавати типи рослинних тканин.
 
Тип уроку: комбінований.
 
 
Структура уроку
 
І. Організаційний етап
 
  1. Оголошення теми й завдань уроку
  2. Повторення правил поводження з комп’ютерною технікою
 
 
ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності (запитання на екрані)
 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
 
Робота в групах. Захист учнями презентацій
 
 
IV. Узагальнення. Систематизація й контроль знань і вмінь учнів
 
1. Фронтальна бесіда
  • Назвіть тип тканини й поясніть зв’язок її будови та функцій (зображення тканини — на екрані).
2. Самостійна робота (запитання на екрані)
 
1) Вкажіть якими тканинами стебла пересуваються мінеральні речовини:
а) судинами ксилеми;
б) ситоподібними трубками флоеми;
в) міжклітинниками паренхіми.
 
2) Вкажіть якими тканинами стебла пересуваються органічні речовини:
а) судинами ксилеми;
б) ситоподібними трубками флоеми;
в) міжклітинниками паренхіми.
 
3) Вуглеводи кореня транспортують тканини:
а) мертві судини ксилеми;
б) живі ситоподібні трубки флоеми;
в) паренхімні клітини первинної кори.
 
4) Усі типи тканин у рослинному організмі розвиваються з тканини:
а) покривної; б) провідної;
в) механічної; г) твірної.
 
5) Тканини рослин, які складаються з відмерлих клітин:
а) покривні; б) провідні ксилеми;
в) механічні; г) твірні.
 
6) У листку є:
а) кора; б) епідерма;
в) судини; г) механічна тканина.
 
7) До складу меристем входять клітини:
а) живі; б) відмерлі.
 
8) У флоемі рух речовин:
а) висхідний; б) низхідний;
в) відсутній.
 
9) У ксилемі рух речовин:
а) висхідний; б) низхідний;
в) відсутній.
 
10) Назвіть тканину, що забезпечує ріст кореня в довжину:
а) верхівкова меристема; б) камбій;
в) вставна меристема; г) травматична меристема.
 
11) Назвіть тканину, що забезпечує ріст кореня в товщину:
а) верхівкова меристема; б) камбій;
в) вставна меристема; г) травматична меристема.
 
12) Назвіть тканину, що забезпечує ріст стебла у висоту:
а) перицикл;
б) камбій;
в) епідерма;
г) меристема конуса наростання.
 
Перевір себе: 1 — а; 2 — б; 3 — б; 4 — г; 5 — б; 6 — б, в, г; 7 — а; 8 — б; 9 — а; 10 — а; 11 — б; 12 — г.
 
 
V. Оголошення оцінок
 
 
VI. Домашнє завдання
 
Вивчити § 41 «Тканини і рослини». Замалювати в зошиті схеми будови тканин.
Dounload PDF

Відгуки читачів