Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Сучасні інформаційні технології в роботі психолога

С. І. Близнюк, ЗШ № 73, м. Харків


XXI століття називають століттям інформації. Сучасні інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ) дедалі більше впроваджують у різні сфери життя, стають невід’ємною частиною сучасної культури, у тому числі і у сфері освіти. Використання ІКТ органічно доповнює традиційні форми роботи шкільного психолога, розширюючи можливості взаємодії психолога з іншими учасниками навчально-виховного процесу.
 
У чому ж перевага використання інформаційних комп’ютерних технологій у роботі з учнями?
  • По-перше, це величезний інтерес дітей і підлітків до всього, що пов’язано з комп’ютерами.
  • По-друге, широкі мультимедійні можливості (графіка, якісний звук, тривимірне зображення, динаміка, жива реальність), що обумовлює повніше сприйняття інформації.
  • По-третє, можливість враховувати індивідуальні особливості і можливості кожної дитини (наприклад, індивідуальний темп діяльності, інтереси та інше).
  • По-четверте, інтерактивність комп’ютерних програм.
  • По-п’яте, економія часових ресурсів (наприклад, під час проведення психологічних досліджень та ін.).
 
Проведення комп’ютерної психодіагностики (звичайно, за наявності пакету професійного інструментарію) дозволяє вивільнити величезну кількість часу, що витрачають на обробляння даних.
 
Як опосередкований психодіагностичний інструментарій можуть виступати і різні комп’ютерні ігри і тренажери.
 
Широко застосовують комп’ютерні технології в корекційно-розвивальній роботі практичного психолога з учнями. До подібних технологій належать комп’ютерні програми навчального і розвивального характеру.
 
Комп’ютерні програми — це унікальне поєднання техніки, розваги, психології і педагогіки. Використання цих програм сприяє розвитку сенсомоторних, перцептивних і вищих когнітивних функцій; підвищенню ефективності навчання учнів, їхній навчальній мотивації, розвитку інтелектуальних і творчих можливостей та ін.
 
Можна виділити два напрями використання ІКТ в корекційно-розвивальній роботі:
  • розвиток пізнавальних здібностей дитини;
  • організація роботи з учнями, що мають проблеми особистісні, поведінкові та емоційні.
 
Під час коригування емоційних і поведінкових порушень (агресивності, замкнутості, страхів та ін.) комп’ютерні ігри використовують як інструмент, подібний до ляльки і картинки, це деякий посередник, що заміщує живих учасників спілкування.
 
Комп’ютерні ігри застосовують у корекційній роботі для моделювання ситуації спілкування, яку необхідно програти психологові з дитиною. У цьому вони подібні до книжковокартонних матеріалів, але мають перед ними перевагу в кращій графіці, інтерактивності і рухливості персонажів.
 
Ще ефективніше ці завдання можна вирішувати за допомогою програм-студій, що дозволяють створювати свої власні мультфільми. Створені дітьми мультфільми не лише мають корекційне значення, але й надають психологові багатий діагностичний матеріал.
 
Головне в цьому методі роботи — супроводжувальна роль психолога, який вводить дитину в ігрову ситуацію, обов’язково обговорює виконувані дитиною в грі дії. Психолог може пропонувати учням як власні незавершені мультфільми, які діти повинні продовжити, так і теми для створення мультісторій.
 
Коли йдеться про групове (3–5 осіб) створення мультфільму-казки за заданою психологом або вибраною учнями темою, то тут передовсім розвивається комунікативна і особистісна сфери учасників. Граючи в сюжетно-рольову казку і взаємодіючи з певними казковими персонажами, учні виробляють моделі спілкування і поведінки, необхідні для успішної соціальної адаптації. Використання мультстудій можливе і в роботі зі старшокласниками для формування перспектив життєвого шляху.
 
Перегляд спеціально змонтованих відеороликів після психологічних ігор і тренінгів дозволяє провести рефлексію. Організація видавничої діяльності старшокласників на основі комп’ютерних технологій сприяє професійному самовизначенню учнів, формуванню в них спеціальних умінь і навичок.
 
Під час організації психологічної просвіти і групового консультування старшокласників з питань професійного самовизначення застосовують широкий спектр можливостей, пропонованих ІКТ: комп’ютерні програми, електронні книги, розроблені психологом ігри-презентації.
 
У роботі з педагогами використання інформаційних комп’ютерних технологій має такі переваги:
  • доступ до різноманітних джерел інформації завдяки Інтернету;
  • можливість опосередкованого консультування;
  • точність і швидкість обробляння діагностичного матеріалу.
 
У школі створено сайт для локальної шкільної мережі «В кабінеті психолога».
 
Цей сайт є свого роду віртуальною психологічною службою, покликаною допомогти педагогам використати широкі можливості для психолого-педагогічної самоосвіти, самопізнання, професійного саморозвитку. Завдяки цьому сайту можна набути досвіду роботи з веб-сторінками.
 
Учителі із задоволенням звертаються до нього по допомогу, адже в цьому випадку комп’ютер, як і книга, зберігає інтимність спілкування людини з інформацією, надає достатньо часу для роздумів і аналізу. Популярність сайту серед педагогів обумовлена і тим, що матеріали рубрик підібрано з урахуванням їхніх запитів.
 
Не можна переоцінити ресурси ІКТ для професійного саморозвитку психолога, адже завдяки їм ми маємо можливість ознайомитися з новинами психологічних досліджень, обмінятися з колегами інформацією за допомогою електронної пошти, взяти участь у професійних чатах тощо.
 
Комп’ютерні технології і надалі будуть надійними помічниками шкільної практичної психології. Але розвиток ІКТ може містити і певні ризики. Від нашої активності і життєвої позиції залежить, яку інформацію сприйматимуть наші діти. Тандем психологів і програмістів може зробити сучасне інформаційне середовище творчим, розвивальним і безпечним.
Dounload PDF

Відгуки читачів